gözler!!

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
gözler!!
Balarısıyla gözlerinizi değiştirmek istermiydiniz? Düşünmek bile ürpertici. Balarısına pekala yakışan ve onun bütün ihtiyaçlarına mükemmel şekilde cevap veren bir çift petek gözün insan yüzüne vereceği şekil bir yana dursun,hayatımızdan kırmızı rengin çıkması dahi razı olabileceğimiz bir şey değildir. Gerçi biz gözümüzü kendimiz seçmedik. Hiçbir canlı kendi gözünü kendisiseçmedi.Ama varlıkların en şuurlusuve en bilgilisi bile, bir terçihle karşı karşıya bırakılsaydı kendisine verilmiş gözden daha uygununu bulamazdı. Yerde yürüyen denizde yüzen havada uçan hangi canlıya bakarsanız bakınvaroluş amacı ve hayat şartları açısından en uygun fonksiyonları en mükemmel şekilde yerine getiren bir bakışa sahip kılınmış olduğunu görürsünüz.Bir şahiningözü insan gözüne oranla sekiz defa daha yüksek çözümleme güçüne sahiptir.Çünkü hedefi çok küçüktür ve çok uzaktadır. Baykuşun görüşü siyah beyazdır.,ama gecenin karanlığında göreceğini görür. Karasineğin 4 bin mercekli petek gözü saniyenin 250 de birini ayrıt edecekkadar hassastır.Eğer bizim gözümüz aynı hassasiyete sahip olsaydı, Televizyonkarşısına oturduğumuz zaman peşpeşe geçen hareketsiz resimlerden başka bir şey göremezdik.Fakat bu duyarlılık bir sineğe daha biz elimizi kaldırmadankaçma imkanı sağlar. Anablapidae familyasından dört gözlü balık suyun yüzeyinde yüzerken dört mercekli gözünün iki merceğiyle suyun altını diğer ikisiyle de suyun üstünü aynı anda ve aynı netlikte görür. Örnekleri uzattıkca uzatabiliriz. Ne kadar uzatsak değişmeyecek bir gerçekvar ortada. Her canlı için en uygun göz kendi gözüdür.İsterseniz balarısınıngözünü inçelerken sorduğumuz soruları her canlı için tek tek sorun: 1. Gözün bu şekilde yapılışı bir sonuça yönelikmidir? 2. Gözün o canlıya uygun şekilde düzenlenmesinde bir kusur görülüyormu? 3. O canlı için bu gözden daha mükemmeli düşünülebilirmi? Hangi canlı türünü incelerseniz inceleeseniz,hangisinde bir kusur arasanızhangisi için daha uygun bir çözüm düşünmeye çalışırsanız ulaşacağınız sonuçderin bir hayranlıktan başka bir şey olmayacaktır. Eserin mükemmelliği kaçınılmaz olarak arkasındaki fiilinde mükemmelliğinigösterir. Tablo güzelse güzel resmedilmiştir. Şarkı güzelse güzel bestelenmiştir.Kitap güzelse güzel yazılmıştır. Güzel ve mükemmel bir fiil ise kaçınılmaz bir şekilde iradeli bir fiildir.Çünkügözü kapalı atışlar her defasıbda hedefi 12 den vurmaz hele hedefin neredeolduğu belli değilse! Bir canlı için en uygun gözün hangisi olduğunu o canlının gözünü tanıyıncayakadar biz dahi bilemiyoruz. İhtimaller her defasında sonsuz, seçim ise her defasındaen uygun noktadadır. Balarısının gözünde gözlediğimiz bu sonucu diğer canlıların gözlerinde de ayrıayrı gözlediğimize göre bütün gözlerin birden iradeli fiillerle ortaya çıktığını kabuletmemiz için hiçbir sebep yoktur. Gözlemlerin aynı olamsı eserler arasındaki bir ortak noktaya dikkatimiziçekmektedir: Niçin her seferinde en uygun seçim kusursuz fiil ve mükemmel sonuç? ... Ve daha başka ortak noktalar; Mesela, niçin gözler her defasında çift olarak vardır?
 
Üst