Grev ve lokavt kararlarının tebliği

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Grev ve lokavt kararlarının tebliği
Madde 28 - 27 nci madde uyarınca alınan grev ve lokavt kararları, karar tarihinden itibaren altı işgünü içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere ve kararın birer örneği görevli makama tevdi edilir. Grev ve lokavt kararı işyerinde veya işyerlerinde kararı alan tarafça derhal ilân edilir.
 
Üst