Grip kalp hastaları için çok tehlikeli

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Grip kalp hastaları için çok tehlikeli
kalp hastası grip olursa kalp hastalarında grip

Eğer kalp hastası olan bir kişi iseniz özellikle kış aylarında çok daha fazla sağlığınıza dikkat edin çünkü uzmanların yapmış olduğu açıklamaya göre grip kalp hastalarında çok daha fazla tehlike yaratabiliyor

Uzmanların yaptığı haberin devamına gelince:

Grip, kalp hastalığı riski olanlar için çok daha tehlikeli. Uzmanlara göre, gribe yakalanan hastalarda kalp hastalığına bağlı ölümlerin artması, grip ile kalp krizi arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, iskemik kalp hastalığı ve inme riskinde artışa neden oluyor. Gribe bağlı olarak meydana gelen zatürree veya altta yatan hastalığın alevlenmesi gibi ciddi sonuçlar, hastaneye yatışa ve ölüme yol açabilmektedir. Her grip sezonunda kalp hastalığına bağlı ölümlerin artması, grip ile kalp krizi arasında bağlantı olduğunu göstermektedir.

Reaksiyona sebep olur

Kalp krizinin gelişmesinde damarlarda zamanla oluşmuş olan plakların (aterosklerotik plaklar) kopması ve damarı tıkaması rol oynamaktadır. Grip virüsünün damardaki plakları direkt olarak etkilediği ve orada reaksiyona sebep olarak plağın kopmasına neden olabildiği tespit edilmiştir. Grip virüsü, bu plaklarda şimdiye kadar tespit edilen tek virüs olma özelliği taşımaktadır.
kalp-krizi2-1221.jpg

Kalp hastaları için bu kadar tehlikeli olan grip, aşı ile önlenebilen bir hastalıktır:

- Amerika’da iki grip sezonu süresince 286 bin vaka üzerinde yapılan bir araştırmada, grip aşısıyla aşılanmanın, kalp hastalığı nedeniyle hastaneye yatış riskini yüzde 19; tüm sebeplere bağlı ölüm riskini ise yüzde 50 azalttığı gösterilmiştir.

- Güney Amerika’da yapılan bir diğer çalışmada ise, grip sezonunda kalp hastalarının grip aşısı ise aşılanması ile kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 66 oranında azaldığı gösterilmiştir. Daha önce kalp krizi geçirmiş veya anjiyoplasti yapılmış hastalarda grip aşısının, grip sezonunda ölüm ve iskemik olay riskini azalttığı anlaşılmıştır.

- Özellikle ileri yaştaki kişiler ve altta yatan bir hastalığı (kalp, akciğer hastalıkları, diyabet, vs.) olan her yaştaki kişiler, grip aşısı için önceliklidir.

- Grip aşıları, kalp hastalarına, önümüzdeki grip sezonundan itibaren devlet tarafından ödenmeye başlanacaktır. Ancak bunun için, kalp hastaları grip aşısı olmaları gerektiğini, sağlık kurulu raporlarına ekletmelidir.

- Kalp hastaları, zatürree açısından da artmış risk altındadır. Bir kalp hastasının zatürree geçirmesi, hastalığının kontrolden çıkmasına ve enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Pnömokokların meydana getirdiği zatürree de tek doz aşı ile önlenebilmektedir. Zatürree aşısı için özel bir sezon yoktur, yılın herhangi bir döneminde uygulanabilmektedir.
 
Üst