Grupla öğretim uygulamaları

M

Misafir

Forum Okuru
Grupla öğretim uygulamaları
küçük gruplarla öğretim
ÖĞRENME STİLLERİ

Grupla öğretim uygulamaları sırasında derse olan motivasyon, hazır bulunuşluk düzeyi, çalışma alışkanlıkları, akademik alt yapı gibi bir çok değişken vardır. Öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları, eğitimcileri öğretimi bireyselleştirme yolları aramaya yöneltmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmalar, öğrencilerin kişisel farklılıklarını merkeze alan bir anlayışla ilerlemektedir.

Öğrenme Stilleri

• Bireylerin öğrenme sürecindeki tercihleridir.

• Öğrenme stili kavramını, bireylerin çevresini nasıl algıladıklarının, öğrenme çevresi ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve öğrenme çevresine nasıl tepkide bulunduklarının, nispeten istikrarlı göstergeleri olarak hizmet eden bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik özelliklerin bir örüntüsü olarak tanımlamaktadır.

• Her öğrencinin en iyi öğrendiği yol, onun öğrenme stilidir. Bir öğrencinin algılamasını, çevredeki diğer insanlarla ilişkilerini ve öğrenme çevresindeki davranışlarına etki eden bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik yapısı, onun öğrenme stilini belirler.

• İnsanlar farklı öğrenme ve farklı bilgi işleme sistemlerine sahiptir, dolayısıyla farklı öğrenme stillerine sahiptirler.• Öğretimin bireyselleştirilmesinin en sağlam yollarından biri öğrenme stillerine uygun eğitim vermektir.

BİR BİREYİN ÖĞRENME STİLİNİN BOYUTLARI AŞAĞIDAKİ BİÇİMDE SINIFLANDIRILABİLİR:

Her bireyin kendine has ve biricik biyolojik ve gelişimsel özellikleri vardır. Bu da kişinin bilgi ve beceri öğrenme yolunu etkiler. Öğrencilerin birbirlerinden farklı olarak öğrendiğini bütün eğitimciler kabul etmektedir.Eğer öğrenme ortamı öğrencinin öğrenme özelliklerine göre düzenlenirse, öğrenmenin kalitesi ve miktarı artmaktadır.

• 1. Bilişsel Boyut: Bilgiyi; alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları çözme biçimine bakılabilir.

• 2. Duyuşsal Boyut: Güdü, dikkat, denetim odağı, ilgiler, risk almaya isteklilik, sebat, sorumluluk ve sosyal hayattan hoşlanma gibi alanlarla ilgili kişilik özellikleri ve heyecansal özellikleri incelenir.

• 3. Fizyolojik Boyut: Duyusal algı, çevresel nitelikler, çalışma sırasında yiyecek ihtiyacı ve gün içerisinde optimum öğrenmenin gerçekleşeceği zaman dilimi dikkate alarak kişiye özgü öğretim modeli oluşturulabilir.

Öğrenme stilleri 4 algısal gücü içerir.

1. Görsel (öğrenenlerin %30-40’ı)
2. Kinestetik (öğrenenlerin %20-25’i)
3. Dokunsal (öğrenenlerin %20-25’i)
4. İşitsel (öğrenenlerin %20-30) öğrenirler.

DUNN & DUNN ÖĞRENME STİLLERİ MODELİ İKİ TEMEL ÜZERİNDE KURULMUŞTUR

Dunn’ların öğrenme stilleri modeli iki temel üzerine kurulmuştur: Bilişsel süreçler ve beynin lateralleşmesi.Bilişsel süreçlerde kavram oluşturmada kişinin düşünme biçimi ve alan bağımlılığına bakılmaktadır. Kişinin düşünme biçimi dürtüsel (impulsive) ya da yansıtıcı (reflective) bir uzam içinde yer alır.
Problem durumlarına çabuk ya da dikkatli yaklaşma!

Dürtüsel: Çabuk tepki veren, risk alan, çabuk sıkılan, meraklı, çabuk öfkelenen, daha az konsantre olabilen,

Yansıtıcı: Yanlış yapmaktan kaçınan, konsantre olabilen ve analiz eden, duygusal açıdan kontrollü,

• Alan bağımlılığı ve bağımsızlığı da global/bütüncül ve analitik düşünme biçimleriyle ilgilidir. Bunlar da iki zıt kutup oluştururlar.
Bir uçta bütüncül düşünmeye sahip olanlar bütünün parçaları arasındaki ilişkilere bakar (holistic) ve eşzamanlı (simultaneous) düşünürler.

Analitik düşünürler ise bilgiyi sırayla ve parça parça alırlar ardıl düşünürler.

Beyin yarım kürelerinin farklılığı

• Analitik: ""sol beyin yarımküresi baskın"", sözel, ardıl ve analitik becerileri gelişmiştir. Analitikler adım adım öğrenirler, öğrenmeleri sırasında detaya önem verirler.Sessiz, aydınlatmanın yoğun olduğu, oturma düzeninin kurallara uygun olduğu öğrenme ortamlarını tercih ederler ve işlerini bitirene kadar devam ederler.

• Global: ""sağ beyin yarımküresi baskın"", bütüncül, global, müzikal, sanata yatkın, görsel-uzamsal öğrenirler.İlk önce ana fikri anlamaya çalışırlar daha sonra ise detaylara konsantre olurlar.Müzik dinleyerek,karşılıklı konuşarak,rahat çalışma ortamında öğrenirler.Anlayana kadar tek bir şeye odaklanmak onların yolu değildir, dağınık düşüncelerle çalışırlar.Eğer bir şey ilgilerini çekerse detayları araştırırlar, kolay bir şekilde sıkılabilirler ve sık aralara ihtiyaçları vardır.Tek bir iş üzerinde çalışmak yerine aynı anda birden çok iş yapmayı tercih ederler.

Sol yarı küre Sağ yarı küre
Analitik Global
tümevarımcı bütüncül
küçük adımlarla öğrenme tümdengelimci,
ardıl eşzamanlı
ağırlıklı kavramdan anlam çıkarak

Küçük yaşlardaki çocukların sağ beyinleri daha baskındır bu yüzden daha çok bütünsel, sağ beyine yönelik öğrenme tekniklerine ihtiyaç duyarlar; çünkü analitik öğrenme becerileri daha gelişmemiştir. Ayrıca pek çok insan (araştırmacılara göre batı nüfusunun üçte ikisi) bütünsel beyin işlemleri tüm yaşamları boyunca tercih ettikleri düşünme biçimi olarak kalıyor.

Dunn&Dunn’un öğrenme stilinin 21 elemanı vardır. Bunlar 5 değişkene ayrılır:

Çevresel
Ses ile ilgili tercih

Işık Tercihi

Isı tercihi

Dizayn Tercihi

Duygusal

Motivasyon tercihi

Sebatkarlık tercihi

Sorumluluk tercihi

Yapı tercihi

Sosyolojik

Yalnız öğrenme

Çiftler halinde öğrenme

Akran/Takım ile öğrenme

Yetişkin motivasyonu

Çeşitli yollardan öğrenme

Fizyolojik

Algısal Tercih

Atıştırma

Zaman

Hareketlilik

Psikolojik

Global/analitik stil

Hemisfer tercihi

Dürtüsel/Yansıtıcı

ANALİTİK VE GLOBAL ÖĞRENENLERİN TERCİHLERİ

Analitikler

• Öğrenirken sessizliği tercih ederler
• Parlak ışık
• Formal oturma düzeni
• Tamamlayana kadar tek bir görev üzerinde çalışmak, bitirdikten sonra yenisine geçmek
• Çalışmasını tamamladıktan sonra bir şeyler atıştırmak
• Kendi başına ya da bir otorite figürü ile çalışmak
• İşleri kendi yollarıyla yapmak

Globaller

• Çalışırken sesli ortamı tercih ederler
• Az ışık
• İnformal oturma düzeni
• Birkaç görev üzerinde ara vererek çalışmak
• Çalışma esnasında bir şeyler atıştırma
• Akranlarıyla çalışmak
• Standart yönlendirmeleri takip eder.

Öğrenme Stilleri ile İlgili Bir Takım Değişkenler

• Cinsiyet: Erkekler ve kızlar genellikle farklı şekillerde öğrenirler. Erkekler daha görsel, dokunsal ve kinestetik olma eğilimindedirler ve informal bir çevre düzeninde harekete ihtiyaç duyarlar. Ayrıca erkekler daha az itaatkardırlar ve kızlara göre akranları ile öğrenmeyi daha çok tercih etmektedirler.

• Yaş: Öğrenme stilleri zaman içersinde okulda kaldıkları süre boyunca ve büyüdükçe değişmeye devam eder.

• Tek başına öğrenme, bir yetişkin ya da öğretmen ile öğrenme gibi sosyolojik tercihler zaman içerisinde yaşla ve olgunlaşma ile birlikte gelişime bağlı olarak değişmektedir.

ÖĞRENME STİLLERİNİ UYGULAMA İLKELERİNE YÖNELİK TAVSİYELER

a. İnsanların çoğu öğrenebilir.

b. Öğretimsel çevreler, kaynaklar ve yaklaşımlar farkı öğrenme stillerine göre ayarlanabilir.

c. Herkesin gücü vardır, ama bu güçler farklı farklıdır.

d. Herkesin öğretimsel tercihleri vardır ve bunlar ölçülebilir.

e. Öğrenme stillerine göre yapılan düzenlemelerden sonra öğrenci başarısı artar.

f. Öğretmenler öğrenme stillerini öğretimleri sırasında kullanabilirler.


Eğer okullar ve veliler öğrencilerin öğrenme stillerini değerlendirir ve sınıf içinde ve ev ortamında farklı öğrenen çocuklarla ilgili doğru stratejiler uygularsa daha az öğrenci hayal kırıklığına uğrar ve akademik alandaki başarısızlıklar azalır.
 
Üst