Gü Erkek İsimleri

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Gü Erkek İsimleri
gürcü kız isimleri gürcüce isimler international isimler gürcü isimleri erkek
Güç: ağır ve yorucu emekle yapılan

Gücal: kuvvet al

bileşik isim
Güçalp: güçlüklerin üstesinden gelen

Gücer: tabur

Güceren: bileşik isim

Güçhan: çetin, güçlü han

Güçkan: güçlü soydan olan kimse

Güçlü: kuvvetli, gücü yerinde

önemli, etkili
şiddetli
Güçlüer: dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit

GüçlüTürk: dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk

Güçmen: kuvvetli kişi

Güçsal: gücün ve kuvvetinle nam sal

Gücüm: karaağaç

Gücün: güçlükle, zor
güçlükle, zor

Güdek: amaçlanan sonuç

Güder: emek, arzu, istek peşinde olan

Güftar: söz, kelam

Gülabi: gülsuyu

Gülbay: gül gibi zarif ve saygın

Güleç: güler yüzlü

Gülenbey: devamlı gülen, ayyüzlü kişi

Gülener: bileşik isim

Gülman: güler yüzlü

Gülname: sevgiliye yazılan mektup, kaside

Gülsoy: gül gibi güzel bir soydan gelen

Gültekin: genç, nazik delikanlı

kültigin adından
güvenilen, herkese hayrı dokunan
bilge kağanın ağabeyi, güvenilir, faydalı
Gümeç: külde pişirilen ekmek

Gümen: ümit, umut

Gümük: burunsuz adam

Gümüştay: bileşik isim

Gün: 24 saatlik zaman dilimi

güneşin yeryüzüne gönderdiği ışık, güneş, yaşam
gündüz vakti
Günaç: günün doğması gibi doğ anlamında

Günak: ak gün

Günalan: güneş gören alan

Günalp: güneş gibi yiğit

Günaltan: kızıl sabah güneş

Günaltay: kızıl güneş

Günbay: günün adamı

Günbek: kuyruksuz

Günberk: bileşik isim

Günbey: bileşik isim

Gündal: güneş ışığı gibi aydınlık saçan genç

Gündemir: güneş gibi sıcak, demir gibi soğuk

Günden: güne ilişkin, güneşe ilişkin

güneşten bir parça
kendinden söz ettiren
Gündeniz: bileşik isim

Gündoğan: güneşle doğan, gün doğarken olan

Gündoğar: doğu yönü

Gündoğdu: doğudan esen yel

güneşin doğduğu yön
Gündüzalp: bileşik isim

Gündüzbey: saygın kişi

Gündüzhan: gündüz hükümdarı

Gündöndü: günün öğleden sonraki bölümü

Güneralp: bileşik isim

Güneray: bileşik isim

Güneren: bileşik isim

Günergin: bileşik isim

Günerman: bileşik isim

Güneri: günün yiğidi

o günün popüler kişisi
Güneşhan: bileşik isim

Güngördü: bileşik isim

Güngörmüş: bileşik isim

Güngözü: gündüz vaktinde

Günhan: oğuz'un altı oğullarından güneşi simgeleyenin adı

Günışık: sabahın ilk aydınlığı

Günkan: sıcakkanlı

Günkaya: güneş gibi sıcak, taş gibi sert

Günkut: günün uğuru

Günkutan: bileşik isim

Günkutlu: bileşik isim

Günmutlu: bileşik isim

Günortaç: özel isim

Günsar: güneş seven

Günsel: gün ışığı, ışık seli

günle ilgili güne ait
Güntan: güneşin doğuşundan az önceki zaman

tan ışıltısı
Güntekin: güneş gibi tek

Güntimur: özel isim

Güntöre: bileşik isim

Günver: bereketli, ışıklı

Günyeli: doğu yönünden esen rüzgar

Güniz: günün başlangıcını belirleyen görüntü

güneşli yerler
Günizi: bileşik isim

Günşiray: aydınlık yüzlü

Gür: bol ve güçlü

çalılık, ormanlık
bol, sık
Güral: hakkını bol bol, çok al

Güralp: güçlü yiğit

Güran: güçlü an

Gürata: bileşik isim

Güray: uygun, eskiden kırım hanlarına verilen ünvan

bereketli, bolluk içinde olan ay
laik ve uygun anlamında
çok ışıklı, aydınlık verilen ünvan hanları sülalesinin adı
Gürbay: bileşik isim

Gürbaş: bileşik isim

Gürbüz: gelişmiş, iri yapılı, sağlam

Gürçağ: bileşik isim

Gürcan: herkesi seven, özveride bulunan

yoğun dostluk
Gürçay: bol sulu akarsu

Gürçınar: çok büyümüş, gelişmiş, serpilmiş

Gürcü: gürcistan ahalisinden veya bu ahalinin soyundan olan

gürcistan ahalisine ait
Gürdağ: bol ağaçlı dağ

Gürdal: sık dal, biraraya gelmiş güçlü dal

kuvvetli, sağlam genç
Gürdoğan: bileşik isim

Gürdoğdu: bileşik isim

Gürdol: bileşik isim

Güre: enerji, güç

Gürel: sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan

Gürelli: bileşik isim

Güreli: sert esinti

Güren: kızılcık, sürü, kalabalık

Gürer: gürbüz yiğit

Güreralp: gürbüz yiğit kişi

Güreren: bileşik isim

Güresin: günle ilişiği olan

Gürevin: bileşik isim

Gürgan: iran' ın kuzeydoğusunda bir yer

aksak
timur' un lakabı
Gürgen: karadeniz' de yetişen bir ağaç türü

Gürgenç: bileşik isim

Gürggan: iran' ın kuzeydoğusunda bir yer

aksak
timur' un lakabı
Gürgüner: gürbüz, aydınlık yiğit

Gürhan: han, hükümdar

Gürkal: güçlü kal

Gürkan: kanı gür, sağlıklı, hareketli, yerinde duramayan

bol ve güçlü kan
Gürkaynak: bileşik isim

Gürkök: kökleri güçlü olan

Gürler: gürlemek kökünden gelir

Gürleyik: çağlayan

Gürman: gücü kuvveti yerinde olan

Gürmen: güçlü, gürbüz

Gürol: hayat boyu herşeyin bol olsun

güçlü olma
Gürpınar: gürül gürül akan pınar

Gürsal: her tarafa nam salmış olma

Gürsan: namıyla anılan

Gürsavaş: bileşik isim

Gürsel: gürlükle ilgili, gür olan

Gürsen: sen güçlüsün

Gürseven: bileşik isim

Gürsoy: güçlü, kalabalık soydan

Gürsu: gürül gürül akan su

Gürtan: ışıklı, geniş tan yeri

Gürtekin: uğurlu, çok şanslı kişi

Gürtuğ: bereketli tuğ

Gürtuna: gürül gürül akan tuna

Gürtunç: sağlam tunç

Gürtunca: bileşik isim

Güriz: bileşik isim

Güven: güvenmekten, yürekli ol anlamında

kuşku duymadan bağlanma, inanma
cesaret
birine bel bağlayan kimsenin içindeki duygu
Güvenal: bileşik isim

Güvenalp: güvenilen yiğit

Güvenç: güven

sevinçli
dayanak, yardım
kendine itimat, güvence
GüvençTürk: bileşik isim

Güvener: güvenli yiğit

Güvez: kendini beğenmiş

Güz: sonbahar

Güzcan: sonbaharda doğan

Güzelbey: yakışıklı ve saygın erkek

Güzey: güneş görmeyen yer

kuzey
 
Geri
Üst