Güneydoğu'da Kadının 'işlevi' Annelik

M

Misafir

Forum Okuru
Güneydoğu'da Kadının 'işlevi' Annelik
Aile Araştırma Kurumu’nun yaptırdığı bir araştırmaya göre, Güneydoğu’da üretimin yoğun emeğe dayanması ve işgücünün de aile içinden karşılanması, çok çocukluluğu teşvik ediyor. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Şevket Ökten'e yaptırdığı “GAP Bölgesi'nin Sosyo-Kültürel ve Yapısal Özelliklerinin Aile Yapısına Etkileri” başlıklı araştırmanın raporuna göre Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nüfus artış hızı ülke ortalamasının üstünde. Bunun temel nedeni, çok çocukluluk eğilimi. Bu eğilim, geleneksel toplumun değerleriyle özendirilmekle birlikte, maddi koşullar ve gereksinimler de büyük oranda etkili. Üretimin genelde aile düzeyinde örgütlenmiş olması ve teknolojinin geriliğine bağlı olarak üretimin yoğun emeğe dayanması ve işgücünün de aile içinden karşılanması, çok çocukluluğu teşvik ediyor.
Rapor, geleneksel bir toplum yapısına sahip bölgede otoritenin erkeklerin elinde toplandığına, köylerde kadının konumunun da büyük oranda geleneksel rol ve statülerce belirlendiğine dikkat çekiyor.
Kırsal alanlarda daha belirgin olmakla birlikte kadın ve erkek arasındaki işbölümüne göre kadın geleneksel bir konumda. Köylerde kadın, cinsiyet temelindeki işbölümü uyarınca ev kadınlığı, annelik gibi rolleri yerine getiriyor. Hane halkının çoğu (yüzde 64.3) kadının işlevini çocuk doğurmak ve yetiştirmek olarak açıklarken, yüzde 22'si kadına ev işlerini yapmak ve kocasına bakmak görevini yüklüyor. Daha eşitlikçi bir statüyü belirtmek üzere kadını, eşinin hayat arkadaşı olarak niteleyenlerin oranı yüzde 13.8. (SD)
 

Benzer İçerikler

Üst