Ha Erkek İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
  • Başlangıç tarihi
*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
Ha Erkek İsimleri
ha ile başlayan isimler hanlı isimler hanlı erkek isimleri sonu han ile biten erkek isimleri sonu ha biten Habeşi: habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse habeşi ırkına mensup
Habib: sevgili, dost
Habibullah: Allah' ın sevgilisi
hz. peygamber
Habil: havva ile adem' in ikinci oğlu
Habir: taze, haberli, bilgili, agah, vakıf

cenab-ı hak Haccac: delil ikame eden
delille galip olan
Hace: hoca
bilgin, öğretmen
çelebi, sahip, muallim, profesör
daha çok lakab olarak kullanılır
Hacı: hicaz' a gidip hac törenine katılan
Hacib: eski islam dev. hükümdarının en yakın adamı
Hacim: hücum eden
Hacir: hicret eden, bir başka yere geçen
sayıklayan
Haddas: çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı
Hadi: hidayete eriştiren
Hadic: erken doğan oğlan çocuğu
Hadid: keskin
demir
öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz
kur'an-ı kerim' in 50. suresinin adı
Hadim: birisine yol gösteren
Hadin: dost, yoldaş
Hadis: hz. muhammed' in söz ve davranışları
Hafız: koruyan, saklayan
kuran'ı ezberlemiş kişi
Hafi: çok ikramcı
Hafid: torun
Hafiz: koruyan, esirgeyen
Hafizüddin: dinin koruyucusu
daha çok unvan olarak verilir
Hakan: Türk, moğol ve tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir unvan
büyük han, hanlar hanı
Hakem: bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse
çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse
jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse
Allah7 ın isimlerinden. hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi
Hakkı: doğrulukla, adaletle ilgili
Haktan: Allah' tan gelen anlamında
Haktanır: her anlamda haktan yana olan
Hakverdi: Allah' tan gelen anlamında
Haki: toprağa ait
yeşile çalan koyu renk
Hakim: hükmeden, emreden
Halas: kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak
Halaskar: kurtarıcı
Haldun: kalp, yürek, ölümsüz olanlar
yüreklilik
Halef: hal, durum
Hallac: pamuk, yatak, yorgan atan kimse
Haluk: herkesle iyi geçinen, temiz huylu
Halid: sonsuz, daim, ebedi
bir yıldan çok yaşayan
Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Haliddin: dinin sonsuzluğu, ölümsüzlüğü
Halife: halef, naib
hz. peygamber' in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse
Halil: içten, dost çok yakın arkadaş
Halilullah: Allah' ın dostu
hz. ibrahim (a.s)
Halim: sessiz, sakin
yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
Halis: katıksız
saf, temiz, hilesiz
yalnız
Halit: bir yıldan çok yaşayan
süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Haman: hz. musa' ya karşı acımasızca mücadele eden mısır firavunu' nun veziri
Hamase: yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar
Hamdullah: Allahın övgüsü
Hamdi: Allahı övmek, şükretmek
tanrı ile ilgili
Hammad: çok hamdeden, çok şükür ve dua eden
Hami: himaye eden, koruyan
Hamil: sahip olan
Hamit: övgüye değer
Hamit (d): şükredici, hamdedici
Hamza: heybetli, azametli
aslan
Han: eski Türk hakanına bağlı, hükümdar
Hanalp: han' a bağlı yiğit
Hanay: sofa bol
Hanbeli: ehli sünnetinin dört ana mezhebinden birisi olan hanbeli mezhebinin imamı
Hanedan: kökten, asil ve büyük aile
Hanef: doğruluk, istikamet
Hanefi: tanrı' nın birliğine iman eden
Hannan: çok acıyan, çok merhametli, şefkatli. Allahın isimlerindendir
Hannas: şeytan
isim olarak kullanılmaz
Hansoy: han soylu, bey soyundan gelen
Hanif: tek Allah' a, Allah7 ın birliğine inanan
islam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan
hz. muhammed (s.a.s)' in tebliğinden önce mekke' de tek Allah' a inananlar
Harabi: bekçi, gözcü
Harbiye: savaşla ilgili
Hare: meneviş
Harman: tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması
birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak
Harras: ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken
Harun: huysuz at
postacı
inatçı
Harut: arkadaşı marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere babil' de bir kuyuya hapsedilmişlerdir.
babil halkına korunmaları için büyü öğreten iki melekten biri, sihir yapar
isim olarak kullanılmaz
Harim: biri için kutsal olan şeyler
harem dairesi, harem
evin içi gibi, başkalarına kapalı olan yer
bir evin civarı
avlu
ortak, şerik
Haris: tarım işleriyle uğraşan, çiftçi
Harizm: amuderya' nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke
Harzem: amuderya' nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke
Has: hükümdara özgü olan
Hasafet: hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk
görüş sağlamlığı
Hasan: güzellik, iyi davranma, iyilik
Hasanalp: özel isim
Hasat: ürün toplama, ekin biçme
Hasbek: iyi, saf, dürüst
Hasbi: karşılık beklemeden, yürekten yapılan iyilik
Hasefe: iyi efe
Haseki: hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad
Haskan: iyi kan
Haspolat: katışıksız, saf, çelik gibi
Hasret: özlem
ele geçirilemeyen bir şeye üzülmek
iç çekme, inleme
Hasib: soylu üstünlükleri olan
Hasif: hasafetli, aklı başında olgun adam
Hasip/hasbi: kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
Hatem: mühür
cömert
Hatem/hatemi: sonuncu en son olan
mühürcü
Hatemi: mühür yapan kimse
cömert kişi
Hatır: şan ve şeref sahibi
yüce, ulu
tehlikeli
Hatırsaz: gönül yapan, hoşnut eden
Hattat: el yazıları çok güzel olan
Hatib: hitab eden, söz söyleyen
camide hutbe okuyan
güzel, düzgün konuşan kimse
sahabe isimlerindendir
Hatif: sesi işitilip de kendisi görülmeyen kimse
Hatim: sona erdirme, bitirme
Hatip: güzel, etkili konuşan
Havi: boş çöl, ıssız, tenha yer
Hay: canlı, diri
Allah' ın sıfatlarından
"abd" takısı alarak kullanılır
Hayali: hayal ile ilgili
Hayati: dirilik, canlılık
yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
büyük önem taşıyan
Haydar: aslan
çok cesur
Haykırı: haykırmak
Hayr: iyi, faydalı, hayırlı, yarar
Hayrat: sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikler
sevap için kurulan müessese
Hayreddin: dinin hayırlı eylediği, mübarek kıldığı insan
Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır
Hayrettin: dinin hayırlı, mübarek kıldığı
hayır eden, hayır sahibi
Hayrullah: Allahın hayırlı ettiği
Hayri: hayırla, iyilikle ilgili
Haysiyet: şeref, onur, itibar, değer
Hayyam: çadırcı
iran' ın meşhur şairlerinden ömer hayyam
Hayim: şaşkın, hayrette
sevgiden dolayı şaşkına dönmüş
Hazerfen: çok bilen, yetenekli
Hazım: akıllı, işbilir
hezimete uğratan
Hazlan: terketmek
Allah ilminde, Allah' ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum edilmesi
isim olarak kullanılmaması daha uygundur
Hazmi: sindirimle ilgili
Hazni: değerli eşya, büyük servet
Hazrec: bir arap kabilesinin ismi
hz. peygamberi mekkeli muhacirlerle, medine' de kabul eden ve ilk islam devletinin temelini teşkil eden ensarın en önemli kolu
Hazim: zafer kazanan, galip, hazimete uğratan
Haziz: mesud, mutlu
hisse ve nasibi olan
Haşmeddin: dinin büyüklüğü, ihtişamı
Haşmet: görkem, gösteriş, büyüklük
Haşim: gösterişli, muhteşem
ezen, kıran, parçalayan
Haşimi: haşime mensup, haşimilerden olan


 
  Hü Erkek İsimleri hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
He Erkek İsimleri He Erkek İsimleri
korkunç isimler korkuç isimler korkunç erkek isimleri en korkutucu Hebib: rüzgar Hedef: amaç, gaye Hekim: doktor, tabip Hemdem: çok yakın Heper: bütünüyle yiğit, her zaman yiğit Hepyener: cesur...
h-Erkek İsimleri 0
Hı Erkek İsimleri Hı Erkek İsimleri
Hıdır: mani Hıfzı: saklamak, korumak, hafızaya almak Hıfzullah: Allah' ın koruması, saklaması Hıfzurrahman: merhamet eden, acıyan Allah' ın koruyuculuğu Allah' ın uhdesinde Hıncal: öc al, intikam al...
h-Erkek İsimleri 0
Ho Erkek İsimleri Ho Erkek İsimleri
en hoş erkek isimleri Hobeyb: küçük taze buğday taneciği tanecik islam' ın ilk şehitlerindendir Holat: armağan
h-Erkek İsimleri 0
Hu Erkek İsimleri Hu Erkek İsimleri
Hubeyb: küçük taze buğday taneciği tanecik islam' ın ilk şehitlerindendir Hucurat: hücreler, odalar kur'an-ı kerim' in 49. suresinin adı Hud: ad kavmine göre peygamber kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir...
h-Erkek İsimleri 0
Hü Erkek İsimleri Hü Erkek İsimleri
Hüccet: delil senet, vesika, delil seçkin alimlere verilen unvan Hüdavendigar: hükümdar Hüdaverdi: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler tanrı verdi Hüdai: Allah' a...
h-Erkek İsimleri 0

Benzer Konular

He Erkek İsimleri He Erkek İsimleri
korkunç isimler korkuç isimler korkunç erkek isimleri en korkutucu Hebib: rüzgar Hedef: amaç, gaye Hekim: doktor, tabip Hemdem: çok yakın Heper: bütünüyle yiğit, her zaman yiğit Hepyener: cesur...
Hı Erkek İsimleri Hı Erkek İsimleri
Hıdır: mani Hıfzı: saklamak, korumak, hafızaya almak Hıfzullah: Allah' ın koruması, saklaması Hıfzurrahman: merhamet eden, acıyan Allah' ın koruyuculuğu Allah' ın uhdesinde Hıncal: öc al, intikam al...
Ho Erkek İsimleri Ho Erkek İsimleri
en hoş erkek isimleri Hobeyb: küçük taze buğday taneciği tanecik islam' ın ilk şehitlerindendir Holat: armağan
Hu Erkek İsimleri Hu Erkek İsimleri
Hubeyb: küçük taze buğday taneciği tanecik islam' ın ilk şehitlerindendir Hucurat: hücreler, odalar kur'an-ı kerim' in 49. suresinin adı Hud: ad kavmine göre peygamber kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir...
Hü Erkek İsimleri Hü Erkek İsimleri
Hüccet: delil senet, vesika, delil seçkin alimlere verilen unvan Hüdavendigar: hükümdar Hüdaverdi: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler tanrı verdi Hüdai: Allah' a...