Ha Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
  • Başlangıç tarihi
*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
Ha Kız İsimleri
musluman kiz isimleri müslüman kız isimleri müslüman kiz hayırlı kız Habibe: sevgili, seven dost Habide: uykucu, uykulu
Habike: açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi
Habile: hamile, gebe
Habinar: nar tanesi
Hacce: hacca giden kadın
Hacer: taş, kaya parçası, çakıl

Hacerunnur: kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın sarısı renginde Hacil: utancından yüzü kızarmış
Hadra: yeşil
Hadice: erken doğmuş kız çocuğu
Hadiye: hidayete eriştiren
Hafaza: insanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler
bekçiler
Hafıza: bir şeyi çabuk unutmama gücü
Hafsa: hz. ömer' in kızı
hz. peygamberin zevcelerinden, ümmü'l-mü'minin
Hafide: torun
Hafize: koruyucu, esirgeyici
Hakgüzar: haktan yana, hak yanlısı
Hakikat: bir işin doğrusu, gerçeği
Hakime: hükmeden, emreden
Hakimiyet: hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik
sulta
Halay: halk oyunu
Hale: ayın çevresinde görülen ışıklı halka
Halenur: kutsal ışık
ayın ya da güneşin çevresindeki halkadan geçen ışık
ışıklı, aydınlık daire
Halet: hal, durum
Haletan: kutsal ışık
Halide: sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan
Halile: içten dost
zevce, nikahlı eş
Halime: sakin, sessiz
yumuşak huylu
Halise: saf, katıksız
Hamaset: yaradılıştan gelen cesaret
Hamdiye: tanrıyı övmek için söylenen söz
Hammade: çok hamdeden, çok şükür ve dua eden
Hamra: daha, pek çok kızıl, kırmızı
Hamide: şükredici, hamd edici
övülmeye değer
Hamiye: koruyucu
Hamiyet: insanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik
Hanbegüm: hanın eşi
Handan: güleç, sevinçli, şen şakrak
Hande: gülüş, gülme
açılma
alay etme, eğlenme
Handegül: gülün açması
Hanım: soylu kadın, bayan
han sözcüğünün dişisi
Hansa: arapların en büyük ünlü hanım şairi. müslüman olmuştur
Hanife: Allah' ın birliğine inanan
hz. muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan
Hanzade: han soyundan gelen oğul
Hanzale: doğu arabistan' da bir arap kabilesi
Harem: yasak kılınmış mukaddes olan şey
evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm
iç avlu
hicaz' da ihrama gidilen yerden ka'be'ye dek uzanan bölüm
mekke-medine' nin ismi
Harika: eşyanın tabiatı dışında, doğa üstü, garip şey, olağanüstü
sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran
Harise: muhafız, bekçi, gözcü
koruyan, koruyucu
son derece hırslı olan
yemen' de bir arap kabilesinin adı
Hasbinur: hayır sahibi, eli açık, cömert
değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi
muhasebeci, sayman
Hasen: güzel, süslü
güzel işler, hayırlar
Hasene: iyi, hoş, güzel
Haseni: hasene ait
Hasgül: değerli, eşsiz gül
Hashanım: çıtıpıtı, ince narin kadın
bilge, değerli kadın
birleşik isim
Haskız: iyi nitelikleri kendinde toplanmış genç kız
Haslet: doğuştan gelen güzel huy
insanın yaradılışından gelen özellik
Hasna: güzel, iffetine düşkün kadın
Hasibe: değerli, soyca temiz, soylu
kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen
Hasife: hasafetli, aklı başında olgun kişi
Hatay: il adı antakya olan kentimiz adı
özel isim
Hatıra: anı, andaç
geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz
Hatırnevaz: gönlü okşayan, hatırnaz
Hatun: evi idare edin kimse
kadın
Hatice: erken doğan kız çocuğu
hz. peygamber' in ilk eşinin adı
Hatife: sesi işitilip de kendisi görülmeyen kimse
Hatime: son
son söz
Hava: gökyüzü
Haver: güneşin doğduğu taraf
Haveri: doğu ile ilgili
Havle: etraf, çevre, güç, kuvvet
sahabe hanımlarından birisi
hakkında ayet inmiştir
Havva: Allah' ın yarattığı ilk kadın
Havin: haziran gecesi
Haya: utanma, sıkılma
ar, namus, edep
Allah' ın korkusu ile günahtan kaçınma
Hayal: varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü
insanın beyninde kurduğu düşünceler, kesintiler, olaylar
Hayat: yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre
canlıların yaşama hali
Hayatefza: hayat artıran
Hayatengiz: yaşatan, yaşamaya zorlayan
Hayme: çadır
Hayran: hayranlık duyan
Hayret: şaşkınlık
Hayrunnisa: kadınların hayırlısı
Hayrünisa: kadınların hayırlısı
Hayrünissa: kadınların hayırlısı
Hayriye: hayr' la, iyilikle ilgili
hayırlı insan
Hazal: haz duy, tad al anlamında
kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği
Hazan: güz, sonbahar
Hazar: barış, güven
bir yerde oturma hali
Hazen: üzüntü, gam, keder
Hazer: deniz, büyük su
Hazmiye: sindirimle ilgili
Hazra: yeşil, sebze, hadra
gökyüzü
Türk musikisinde mürekkep bir makam
Hazime: tedbirli, akıllı
Hazin: acıklı, hüzün veren, dokunaklı
Hazine: altın, gümüş gibi değerli eşya yığını
Haziran: yılın altıncı ayı


 
  Hü Kız İsimleri hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
He Kız İsimleri He Kız İsimleri
uluslararası kız isimleri bulunmayan kız isimleri afgan Hecil: iki dağın arasındaki kısım, vadi, dere Hediye: armağan, bahşiş Helal: din bakımından yenilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunmayan şey Helin: yuva...
h-Kız İsimleri 0
Hı Kız İsimleri Hı Kız İsimleri
Hıfziye: saklama Hıyre: kamaşık, donuk, fersiz göz
h-Kız İsimleri 0
Ho Kız İsimleri Ho Kız İsimleri
Hoşcan: iyi insan, güzel kişi Hoşeda: güzel, tatlı bakışlı kimse Hoşendam: boyu bosu güzel, düzgün olan Hoşfidan: göze güzel görünen fidan Hoşkadem: güzel ayaklı, uğurlu Hoşneva: güzel sesli...
h-Kız İsimleri 0
Hu Kız İsimleri Hu Kız İsimleri
cennet hurilerinin isimleri cennetteki isimler cennetteki hurilerin isimleri melek meleklerin Hubter: pek güzel, en güzel Huceste: uğurlu Hudanur: doğru yola, nur yoluna ileten Hulkiye: iyi ahlaklı Humeyra...
h-Kız İsimleri 0
Hü Kız İsimleri Hü Kız İsimleri
iran isimleri iran kız isimleri iranlı kız kadın iranlı kadın Hüban: hub' un çoğulu Hüdavend: amir hakim Hükmiye: hükümle ilgili Hülya: insanın kurduğu tatlı düş sevda kuruntu, hayal Hüma: efsanelerde geçen...
h-Kız İsimleri 0

Benzer Konular

He Kız İsimleri He Kız İsimleri
uluslararası kız isimleri bulunmayan kız isimleri afgan Hecil: iki dağın arasındaki kısım, vadi, dere Hediye: armağan, bahşiş Helal: din bakımından yenilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunmayan şey Helin: yuva...
Hı Kız İsimleri Hı Kız İsimleri
Hıfziye: saklama Hıyre: kamaşık, donuk, fersiz göz
Ho Kız İsimleri Ho Kız İsimleri
Hoşcan: iyi insan, güzel kişi Hoşeda: güzel, tatlı bakışlı kimse Hoşendam: boyu bosu güzel, düzgün olan Hoşfidan: göze güzel görünen fidan Hoşkadem: güzel ayaklı, uğurlu Hoşneva: güzel sesli...
Hu Kız İsimleri Hu Kız İsimleri
cennet hurilerinin isimleri cennetteki isimler cennetteki hurilerin isimleri melek meleklerin Hubter: pek güzel, en güzel Huceste: uğurlu Hudanur: doğru yola, nur yoluna ileten Hulkiye: iyi ahlaklı Humeyra...
Hü Kız İsimleri Hü Kız İsimleri
iran isimleri iran kız isimleri iranlı kız kadın iranlı kadın Hüban: hub' un çoğulu Hüdavend: amir hakim Hükmiye: hükümle ilgili Hülya: insanın kurduğu tatlı düş sevda kuruntu, hayal Hüma: efsanelerde geçen...