hadis dünyası!

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
hadis dünyası!
çocuklar için kısa hadisler hadis dünyası hadis dünyasi hadisler dünyası dunyasi
Selamün Aleyküm
Bu ahir zamanda işinize yarayacağını umduğum,kısa ama öz hadisleri sizler ve allah rızası için bu bölümde sizlere aktaracağım..umduğum unutulmuş bir hadisi kardeşlerime hatırlatıp Peygamber Efendimizin müjdelediği sevabı almak.bir duanız yeter. inanın çok ihtiyacım var..
redface.gif

KAYNAK:Kutub-i Sitte
PEYGAMBER EFENDİMİZ’DEN(S.A.V) BAZI HADİSLER


Lâilâhe illallah diyene saldırmamak

(kişiyi) herhangi bir ameli sebebiyle de İslâm'dan dışarı atmamak.

İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır.

"Kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyin.

Şevkiniz varken namaz kılın, uykunuz gelince de yatın

Allah'a en hoş gelen dinî amel, kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir

Sana emanet bırakanın emânetini geri ver. Sana ihânet edene ihânet etme

Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın

isimlerinizi güzel yapın

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) çocuğa, doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu.

Allah'ın rızası babanın rızasından geçer

Baba cennetin orta kapısıdır

Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır

Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldır

Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır

müşteri ile satıcının aralarına girmeyin(fiyat kızıştırmak için)

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda ribâ(faiz) yemeyen kalmayacak. Öyle ki, (doğrudan) yemeyene buharı ulaşacak

Kur'ân'ı kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevap vardır

Bakara suresini okuyun! Zira onu okumak berekettir

içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar

Bakara Suresi'nin sonundaki iki âyeti geceleyin kim okursa o iki âyet ona kâfi gelir

Kim geceleyin Duhân suresini okursa, yetmiş bin melek kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer

Kim her gece Vâkıa suresini okursa ona fakirlik gelmez

İza Zülzilet suresi Kur'ân-ı Kerim'in yarısına denktir. Kul hüvallahü ahad (İhlas) suresi Kur'ân-ı Kerim'in üçte birine denktir. Kul yâ eyyühe'l Kâfirün suresi de Kur'ân-ı Kerim'in dörtte birine denktir.

İzâ câe nasrullahi ve'l-feth" süresi Kur'ân-ı Kerim'in dörtte birine denktir."

Kim yatağında uyumak isteyince, sağ tarafının üstüne yatar, sonra da Kul hüvallahu ahad'ı yüz kere okursa, Rab Teâla kıyamet günü kendisine: "Sağın üzerinde cennete gir" diyecektir

Kur'ân-ı Kerim'i sesinizle güzelleştirin

Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder

hatakârların en hayırlısı tevbekâr olanlarıdır

Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: "Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfaat versin!)" derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur

Öğleden evvel veya öğleden sonra bir kerecik Allah yolunda yola çıkış, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır

İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile, Allah yolunda uyanık sabahlayan göz

Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kadınları ve çocukları öldürmeyi yasakladı."

Yıkıntı altında kalan da şehiddir

Karnında çocuğu olduğu halde ölen kadın da şehiddir

Malını müdâfaa ederken öldürülen şehiddir

Kim ailesini müdâfaa sırasında öldürülürse o da şehiddir

Kur'an hakkında münakaşa küfürdür

Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir

Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ihramlı iken mest giymede kadınlara ruhsat tanıdı

Ümmetim için en ziyade korktuğum şey Lüt kavminin amelidir

Allahu Teâla hazretleri, erkeğe temas eden veya kadınlara arka uzvundan temas eden erkeğe (kıyamet günü rahmet nazarıyla) bakmaz

Âdemoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir: Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs

Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm'ın ahlâkı hayadır

Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı; ağaçları pazartesi günü yarattı. Mekruhları salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları perşembe günü yaydı. Hz.Adem (aleyhisselam)'i cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı


Dua ibadetin kendisidir

Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin

Biriniz dua ederken, Allahu Teâlâ'ya hamd u senâ ederek başlasın, sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salât okusun, sonra da dilediğini istesin" buyurdu

O İsm-i Âzam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir

Kim akşama ve sabaha erdiği zaman: "Rabb olarak Allah, din olarak İslâm'a, resül olarak Muhammed (aleyhissalatu vesselâm)'e razı olduk" derse onu razı etmek de Allah üzerine bir hak olmuştur

Evinden çıkınca kim: "Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır" derse kendisine: "İşine bak, sana hidâyet verildi, kifâyet edildi ve korundun da" denir, ondan şeytan yüz çevirir

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine'z-zâlimin.. “Bununla dua edip de icâbet görmeyen yoktur”

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) helâdan çıkınca: "Gufrâneke (affını taleb ediyorum) derdi

Sizden biri hapşırınca "Elhamdülillah alâ külli hâl." (Her hal için elhamdülillah) desin

İstiğfar eden kimse günde yetmiş kere de tevbesinden dönse günahta musır (işlediği günahlara istiğfar etmeyen, pişman olmayan kimse) sayılmaz

Lâ havle ve Iâ kuvvete illa billah. (Güç de kuvuet de ancak AIIah'tandır) sözünü çok tekrar edin

Kim bana (bir kere) salât okursa AIIah da ona on salât okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir

Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır

Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salavât okumayandır

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki.: "Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür

Kim yatağına temiz (abdestli) olarak girer ve uyku bastırıncaya kadar AIIah'ı zikrederse gecenin herhangi bir saatinde uyanıp da AIIah'tan dünya veya âhiret hayırlarından bir şey isterse AIIah Teâla, istediğini mutlaka ona verir

"Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm)'a soruldu: "Halk bize et getiriyor, kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz, ne yapalım?"
"Siz besmele çekin, yiyin!" cevabını verdi."
Dünya, mü'mine hapishâne, kâfıre cennettir
 

Benzer İçerikler

nisan
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Ayışık
Ayışık
nisan
Cevaplar
1
Görüntüleme
909
Ayışık
Ayışık
nisan
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Ayışık
Ayışık
nisan
Cevaplar
1
Görüntüleme
816
Ayışık
Ayışık
nisan
Cevaplar
1
Görüntüleme
5K
Ayışık
Ayışık
Üst