1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.133
  Beğenilen Mesajlar:
  1.157
  Ödül Puanları:
  113

  Hadis-i Şeriflerden Seçmeler6

  Konu, 'Hadis-i Şerifler' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  Üç şeyin zıddını yapmaya kesinlikle ruhsat yoktur: Kafir olsun, müslüman olsun, ana babaya iyilik yapmak; İster müslümana, ister kafire karşı olsun, verilen sözde durmak; Emaneti, sahibi ister müslim olsun, ister gayr-i müslim; sahibine teslim etmek... hadis (Ramuz). Allah Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu: Ey Halilim (Dostum)! Yalnız mü�minlere değil, kafirlere karşı da güzel ahlaklı ol ki, iyilerin girdiği yer (cennete) giresin.
  Hadis (Taberani). Ülkeler Allah�ın mülkü, kullar Allah�ın kullarıdır. Öyle ise, nerede hayrı bulursan oraya yerleş.
  Hadis-i Şerif (Müsned). Bütün insanlar hasedçidir. Ancak diliyle onu ifade ve eliyle de gereğini yapmadıkça hased, hasedçiye zarar vermez.
  Hadis (Ebu Nuaym) İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu, senin için bir sadakadır.
  Hadis (İbn-i Ebiddünya). Erkek kadın her mü�minin, cennette bir vekili (temsilcisi) vardır. Kur�an okuduğu zaman, o vekil ona orada köşkler yapar. Tesbih çektiği zaman ağaçlar diker. Bunlardan vazgeçtiğinde de, hiçbir şey yapmaz.
  Hadis (Ramuz). Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.
  Hadis-i Şerif (Deylemi). Hz. Peygamber çok merhametliydi. Birisi kendisine bir şey istemeye gelirse, istenilen şey varsa, mutlaka verirdi. Yok ise, olunca verme sözü verirdi.
  Hadis-i Şerif (Buhari). Benden sonra bana inanan müslümanlar hakkında şu 3 şeyden korkuyorum: Onları idare edenlerin zulme sapmalarından. Yıldızların (Burçların) yaşamlarına etkisi olduğuna inanmalarından. Kaderi inkar etmelerinden.

  Hadis (İbn-i Asakir). Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir. Hadis (Beyhaki). Allah birinizin gelir kaynağını bir işe bağlamışsa, geçimini sağlamakta zorlanmadıkça, kişi o kazanç kapısını terketmesin.
  Hadis (İbn-i Mace). Hz. Peygamber sözlü iddia ve ithama göre ceza vermezdi. Ve birinin diğeri aleyhindeki iddiasını delilsiz ve ispatsız kabul etmezdi.
  Hadis (Ebu Nuaym) Herhangi bir kimse ücretini vermemek niyetitle bir şey satın alırsa öldüğü gün hain olarak ölür. Hain ise cehennemdedir.
  hadis-i şerif( Taberani ) Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, Allah�a o eylemi münkir olduğunu yani asla hoşlanmadığını bildirmesi, onu kurtarmaya yeter.
  Hadis (Taberani). Ahlakı kötü olan nefsine azap (sıkıntı)verir. Kaygısı (stresi) çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin insanlar nezdinde onuru gider, kişiliği (saygınlığı) yok olur.
  Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym). Siz kadınların evinizde ev işlerini yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşaallah(cephede)Allah yolunda savaşanların sevabına denk sayılır.
  Hadis-i Şerif (Ebu Ya�la). Özür dileyeceğin her işten sakın.
  Hadis (Camiüssağir). şerle(günahla) varan kimseye yazıklar olsun.
  Hadis-i Şerif (Deylemi). Bir bedevi Resulullah�a gelerek; Ya Resulullah! Rüyamda başımın koparılıp yuvarlandığını, kendimin de onun peşinden koştuğumu gördüm. Bunun tabiri nedir? Diye sordu. Resulullah Efendimiz ona şu cevabı verdi: Uyurken, şeytanın seninle oynamasını, halka anlatma...
  Hadis-i Şerif (Müslim). Çocuklarınızı şu 3 sevgiyle terbiye ediniz: Peygamberin sevgisi; Onun ehl-i beytinin sevgisi; Kur�an okumak (sevgisi).
  Hadis (Deylemi). Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silsin.
  Hadis-i Şerif (Tirmizi). Kişi, hanımının ve çocuklarının rızkını karşılamak için çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Yaşlı anne ve babasının bakımını sağlamak için yola çıkarsa, Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak niyetiyle çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Eğer insanlara gösteriş ve başkalarına öğünmek için yola çıkarsa, Allah yolunda değil, şeytanın yönlendirdiği yoldadır.
  Hadis-i Şerif ( Taberani ) Yağmurların çoğalıp bitkilerin (ürünlerin) az, Kur�an okuyanların çok olup dini bilenlerin az, İdarecilerin sayıının artıp, güven duyulanların ise kıt olması kıyametin yaklaştığının delillerindendir.
  Hadis-i Şerif (Taberani). İnsanların gelip geçtiği yollarda (caddelerde) oturmaktan sakının.Mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin.Yolun hakkı ise şunlardır: Harama bakmamak, Yoldan gelip geçen insanlara sıkıntı ve eziyet vermemek, ta�cizde bulunmamak, Verilen selamları almak, İyiliği teşvik etmek, Kötülükten de sakındırmak.
  Hadis (Ebu Davud). Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin.
  Hadis (Beyhaki). Borcunu azalt ki hür yaşayasın.
  hadis-i şerif (Beyhaki ) Allah kuluna bir nimet verdiğinde kul elhamdulillah derse, bu şükür ve hamd, o nimetten daha hayırlı olur.
  Hadis (Ramuz). Nefsin arzularına (hevaya) uymaktan sakının. Çünkü o, (insanı) doğruya karşı sağır ve kör yapar.
  Hadis (Camiüssagir). Birinizin elbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanı da eskir. Öyle ise, Allah�tan, kalbinizdeki imanın yenilenmesini isteyiniz.
  Hadis-i Şerif (Taberani). Allah�ın bir kula fakirlik ve hastalık verdiğini gördüğünüzde, şüphesiz ki, Allah onu günahlardan arındırmak istiyor diye düşünün.
  Hadis (Deylemi). Şu 4 şeyden sakınan Cennete girer: Cana kıymaktan (cinayetten); Haram kazanç elde edip yemekten; Zina işlemekten, haram olan cinsel ilişkilere girmekten; Alkol alışkanlığından...
  Hadis (Bezzar). Allah eski dostluğu devam ettirmeyi, yani vefalı olunmasını sever. Öyle ise, onu devam ettirin.
  Hadis (Deylemi). Resulüllah, kafa karıştırıcı, anlaşılması zor sözler söylemekten (mü�minleri) menetti.
  Hadis (Ebu Davud). Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ağirette azap görmeyecektir. Onun cezası, ancak dünyada başına gelen ağır imtihanlar, depremler, masum yere öldürülmeler ve çeşitli felaketler şeklinde verilir.
  hadis-i şerif (Ebu Davud) Resulüllah Efendimiz, hayır yapma hususunda insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu ay ise, Ramazan ayı idi. Cebrail, her sene Ramazan ayında Resulüllahla buluşur, ta ayın sonuna kadar Resulüllah ona Kur�anı baştan sona okuyup dinletirdi.Cebrail�le buluştuğu zaman, Resulüllah, hayır yapmada esen rüzgardan daha cömert olurdu.
  hadis (Buhari, Müslim). Ben, insanları hakka çağırıcı ve Allah�ın emirlerini onlara ulaştırıcı olarak gönderildim. Hidayet verme, inanları doğru yola çekme konusunda, elimde hiçbir şey yoktur. Şeytan da, Allah�ın yasakladığı şeyleri insanlara süslü gösterici olarak yaratılmıştır. İnsanları dalalete atma (saptırma) konusunda onun da elinde bir şey yoktur.
  Hadis (İbn-i Adiyy). Kul namaza durduğunda rükua gidinceye kadar hayır onun başı üzerine saçılır. Rükuda iken secdeye varıncaya kadar, Allah�ın rahmeti onu kaplar. Secde ettiğinde ise, Allah�a manen yaklaşır. Ve onun rahmet nazarını kendine çevirir.
  Hadis-i Şerif (Said bin Masur). Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur.
  Hadis (İbn-i Ebi�d-Dünya) Madem Allah var, elbette âhiret vardır.
  İnsanlar arasında, iyilik ve hayrın anahtarları şerrin ve kötülüğün kilitleri olan kişiler vardır. İnsanlar arasında şerrin anahtarları, hayrın kilitleri olan kişilerde mevcuttur. Ne mutlu, Allah�ın iyilik ve hayrın anahtarlarını eline verdiği kimselere!... Yazıklar olsun, kötülük ve şer anahtarlarını eline alan kişilere!..
  hadis (Ramuz). Hiç biriniz ölümün gelmesini istemesin. Eğer iyi biri ise, yaşamak belki iyiliğini arttırır. Eğer kötü ise, belki tövbe eder.
  Hadis-i Şerif (Buhari). Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez.
  Hadis (İmam Ahmed). İnsanların içinde geğirmekten uzak dur. Şüphesiz dünyada en çok tok olanlar, ahirette en uzun açlığı çekeceklerdir.
  Hadis (Tirmizi). Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin.
  Hadis-i Şerif (Ebu Davud). Sizden daha zenginlerin yanına az girip çıkın. Çünkü bu, Allah�ın size verdiği nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur.
  Hadis (Hakim). Dünyaya gönül verme (zahid ol) ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.
  Hadis-i Şerif (İbn-i Mace). İnsana dinini yaşamak için yeterli gelecek 4 söz vardır. Onlar da şunlardır. Ameller (eylemler) niyetlere göredir. Kendini ilgilendirmeyen (malayani) şeyleri terketmesi, kişinin güzel (akıllı, bilinçli) müslüman olduğunu gösterir. Bir mü�min, kendi için istediğini din kardeşi için de istemelidir. Bunu yapmadıkça imanda olgunluğa eremez. Allah�ın koyduğu helaller bellidir, haramlar da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. (Onları insan açıkça bilemez, ama vicdanı bir kanaat belirler).
  Hadis (Ebu Davud). Kıyamet günü, tüm (gasbedilen) haklar, sahiplerine geri ödenecektir.Hatta boynuzlu koyundan, boynuzsuz hayvana boynuz vurmasının hakkı bile alınacaktır.
  Hadis-i Şerif (Müslim). Kişi cennete girdiği zaman, Rabbından anne ve babasını ve çocuklarını soracak. Allah ona: Onlar senin makam ve derecene ulaşamadılar ki! diye seslenecek. O da: Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için amelde bulundum, diyerek (şefaat edecek). Bunun üzerine onların da ona katılması için Allah emir verecek.
  Hadis-i Şerif (Ramuz). İlim öğrenmeye çalışanın rızkına (geçimine) Allah kefildir.
  Hadis-i Şerif (Hatib). Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin.
  Hadis (İbn-i Adiyy). En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir.
  Hadis (Beyhaki). Allah�tan korkması, kişiye ilim olarak; kendini beğenmesi de cahillik olarak yeter.
  Hadis (Beyhaki). Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir.Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır.
  Hadis-i Şerif (Taberani). Kıyamet günü, mazlumların kurtuluş günüdür.
  Hadis-i Şerif (İbn-i Ebi�d-Dünya). İyilik yapmak (herkesin harcı değildir) ancak dinine bağlı, hareketleri soylu ve yumuşak huylu kimselere kolay gelir.
  Hadis-i Şerif (Taberani). Size en kolay gelen ve bedene en hafif olan ibdeti haber vereyimmi? Bu susmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır.
  Hadis-i şerif (İbn-i Ebi�d-Dünya).


   
 2. Ayışık

  Ayışık Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  15 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2.241
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  adana
  Cevap: Hadis-i Şeriflerden Seçmeler6
  yaradan biz insanlara ne kadar çok şans tanıyor
  emeğine sağlık
   
Hadis-i Şeriflerden Seçmeler6 konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Hadis-i Şeriflerden Seçmeler1

  Hadis-i Şeriflerden Seçmeler1

  hamilelikle ilgili hadisler haksızlık ile ilgili hadisler hoşgörü hadisleri hoşgörü ile hoşgörüyle Hz. Peygamberin Adba adında bir devesi vardı ki hiç kimsenin devesi onu geçemezdi. Bir bedevi, bir binek devesi üstünde gelip onu geçti. Bu, müslümanların ağrına gitti. Bunun üzerine Allah Resulü durumun farkına vararak şöyle buyurdu: Allah bir şeyi yükseltti mi, sonradan mutlaka onu alçaltır....
 2. Hadis-i Şeriflerden Seçmeler3

  Hadis-i Şeriflerden Seçmeler3

  beyhaki hadisleri sevgi üzerine hadisi şerifler taberani hadisleri sevgiye dair hadisler erkek hanımına hanım da beyine sevgiyle baktıklarında allah da onlara rahmetiyle bakar Kişi öfkelendiğinde �Allah�a sığınıyorum� derse, öfkesi gider. Hadis (İbn-i Adiyy). Kıyamete yakın müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine...
 3. Hadis-i şeriflerin çeşitleri.

  Hadis-i şeriflerin çeşitleri.

  hadis çeşitleri hedisi serif 30 hadisi şerif Hepsini maddeler halinde bildirelim: 1- Hadis-i mürsel: Sahabe-i kiramın ismi söylenmeyip, Tabiinden birinin doğruca, (Resulullah aleyhisselam buyurdu ki) dediği hadis-i şerif. 2- Hadis-i müsned: Resulullaha isnat eden Sahabînin ismi bildirilen hadis-i şeriflerdir. 3- Hadis-i müsned-i muttasıl: Resulullaha kadar, aradaki ravilerden hiçbiri...
 4. Hadis-i şerif yazalım

  Hadis-i şerif yazalım

  arkadaşlar oyun çok basit herkez gönlünden geçen bir hadis-i şerif yazacak... :) katılıMlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler:) 'çevresindeki insanların şerrinden emin olmadığı kişi,cennete giremez' (müslim,iman 19)
 5. hadis-i şerif

  hadis-i şerif

  Mallarınızı zekatla koruyunuz,hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz,belalarıda dua ile karşılayınız.(S.A.V.)

Sayfayı Paylaş