Hakim ve Savcı Sınavları

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Hakim ve Savcı Sınavları
Anayasa Mahkemesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Adalet Bakanlığı'nın Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavını Yılda Kaç Kere Yapacağı ve Ne Kadar Hakim ve Savcı Alınacağını Düzenleyen Yasanın İptali İçin Yaptığı Başvuruyu 1'e Karşı 10 Oyla Reddetti.

Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcı adaylığı sınavını Adalet Bakanlığı'nın yapmasını öngören yasanın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, bugün yaptığı toplantıda Hakimler ve Savcılar Yasası'nın 8 ve 9.maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun başvurusunu görüştü. Yüksek Mahkeme, başvuruyu bire karşı 10 oyla reddetti. Yasa, Adalet Bakanlığı'nın adli yargı hakim ve savcı adaylığı sınavını yılda kaç kere yapacağı ve ne kadar hakim ve savcı alınacağını belirliyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun aldığı karar süreci şöyle gelişti:

YARSAV SINAVIN YARGI BAĞIMSIZLIĞINI ZEDELEDİĞİNİ ÖNE SÜRÜYORDU

Adalet Bakanlığı'nın 100 idari, 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına yönelik ilanları ile konuya ilişkin yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığının, 9 Ağustos 2006 tarihli 100 idari yargı hakim ve savcı adayı alımı ile 15 Ağustos 2006 tarihli 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına ilişkin ilanları ile "Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği"nin tamamının yürütmesini durdurdu. Bakanlık, 12.Daire'nin aldığı karara itiraz ederek, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na başvurdu.


Hakim ve Savcılık için sınav şartları…


Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, sınava başvuracak adaylarda, hukuk fakültesi mezunu olanlar dışında alınacak adaylar bakımından, her dönemde ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.

Yönetmelikten, başvuruda bulunacaklarda aranan 'yabancı ile evli olmamak' şartı çıkarıldı.

Sınava girmek isteyen adayların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son 3 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus müdürlüğünden veya noterden onanmış nüfus cüzdanı sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosunu göndermeleri gerekecek.

-YAZILI SINAV-

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı sınav soruları, genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşacak. Genel yetenek ve genel kültür konuları, Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Güncel Sosyoekonomik konularını, alan bilgisi konuları, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Hukuk Yargılama Usulü Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Usulü Hukukunu kapsayacak.

İdari yargı hakim adaylığı yazılı sınav soruları genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşacak. Genel yetenek ve genel kültür konuları, Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, güncel Sosyoekonomik konuları, alan bilgisi konuları, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye ve Ekonomiden oluşacak.

-MAL BİLDİRİMİ ŞARTI-

Yazılı sınavı kazananların, bazı belge ve bilgilerin yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son 3 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf, mal bildirimi, Cumhuriyet başsavcılıkları veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak hükümlülükleri bulunup bulunmadığına ilişkin belge göndermeleri gerekecek.

Değişiklikle, 'ilk defa girdiği sınavı kazanamayanlar takip eden iki sınava girme hakkına sahiptirler' maddesi de yönetmelikten çıkarıldı. Sınavı kazananlardan her yıl alınacak aday sayısı, Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca tespit edilecek.
 
Geri
Üst