Harita Kadastro Teknisyeni

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Harita Kadastro Teknisyeni
Harita mühendisi veya teknikerinin denetiminde, yeryüzünün tümünü veya belirli bir kısmını; coğrafi yapısını, imar, iskan, bayındırlık durumunu dikkate alarak belirli bir oran dahilinde ölçekli kağıt üzerine özel işaretler kullanarak çizen kişidir.

GÖREVLER
-Ekip ile birlikte haritası çizilecek veya kadastrosu yapılacak arazide gerekli ölçümleri yapar, çizim için ihtiyaç duyulan bilgileri ve sayısal verileri tespit eder.
-Arazi haritalarının bilgisayar ve çizim aletleri yardımı ile çiziminde harita mühendisi ve teknikerine yardımcı olur,
-Şehirlerin imar, iskan ve bayındırlık durumunu krokilendirir,
-Haritaların üzerinde istenen düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar,
-Mevcut harita, plan, tapu senedi vb. kağıtları inceler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Çeşitli çizim ve ölçüm aletleri,
- Bilgisayar ve yazılım programları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Harita kadastro teknisyeni olmak isteyenlerin; -Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, -Sayılarla işlemler ve çizim yapabilme yeteneklerine sahip, -Arazide çalışmaktan hoşlanan, -Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Harita kadastro teknisyeni resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında görev yapar ve görevlerini kısmen büroda kısmen arazide ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütür. Çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup zaman zaman çalışma arkadaşları ve arazi sahipleri ile iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

-Meslek elemanları; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile il müdürlüklerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve belediyelerde çalışabilirler. -Ülkemizde tapu kadastro çalışmaları istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Artan nüfusun kentlere göç etmesi, plansız şehirleşme olgusunu gündeme getirmektedir. Bunu önlemenin tek yolu da planlı şehirleşmedir. Bu sorunlar harita kadastro teknisyenlerinin düzenli ve özverili çalışmaları ile aşılacaktır. Bugün için bu alanda yeterli sayıda meslek elemanının çalıştığı söylenemez. Elemana olan ihtiyaç güncelliğini korumaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitim yeri teknik liseler, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerin "Harita ve Kadastro" bölümleridir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Endüstri meslek liselerine giriş için ilköğretim okulu mezunu olmak ve okula giriş koşullarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Eğitim süresi ilköğretim okulundan sonra endüstri meslek liselerinde 3 yıl, teknik liselerde ise birinci yılı endüstri meslek lisesi ile ortak olmak üzere 4 yıldır. Bu süre içerisinde; genel kültür dersleri Uygulaması dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler okulda teorik işletmelerde uygulamalı eğitim görmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME Teknik lise, endüstri meslek lisesi ve çok programlı liselerin "Harita ve Kadastro" bölümlerinden "Teknisyen" unvanı ile mezun olanlar istedikleri takdirde, meslek yüksekokullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Tapu ve kadastro meslek yüksek okulu proğramlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

BENZER MESLEKLER: Harita Kadastro Mühendisi, Topograf, Yapı Ressamı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU -Öğrenciler işyerlerinde yapılan pratik eğitimleri süresince asgari ücretin %30'u oranında ücret alırlar. -Ayrıca pratik eğitimleri süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devlet tarafından karşılanır. -Özel sektörde çalışan meslek elemanları işyerlerinin durumu ve bulunduğu yöreye göre değişiklik arz eden ücret alabilirler. İşe ilk girişte, asgari ücret esas alınmasına rağmen elemanın deneyim ve başarısı bu miktarı yükseltmektedir. Araştırmalarda bu alanda çalışanların asgari ücretin 2 ile 4 katı düzeyinde ücret aldıkları tespit edilmiştir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER -İlgili Eğitim Kurumları, -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
721
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst