Helal - haram ve şüpheli şeylere dikkat etmek

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi

İslami Yazar

Forum Okuru
Helal - haram ve şüpheli şeylere dikkat etmek
İnsanlar mahlukatın en şereflisi olarak halk edilmiş, başıboş olaraktan ve amaçsız terk edilmemişlerdir.
" insan sanır mı ki başıboş bırakılacaktır?" ayeti kerimesi bu hususun şahididir.

Dünya Ve ahiret saadeti için helaller açıkça söylenmiş, Haram olarak yaratılan her şeyin pislenmiş ve murdar, helallerin ise aslen tertemiz ve kulların faydalanmasına olan şeyler olduğu peygamberler ve onlara gönderilen ilahi kitaplar aracılığıyla bildirilmiştir


Helal haram ve şüpheli şeylere dikkat.jpgBu husus ayeti kelimeler de şöyle ifade buyrulur:

Mealen: kıyame 36 da " O peygamber temiz hoş şeyleri onlara helal, murdar şeyleri üzerlerine haram kılar."

Araf süresi 157 de: "İyi insanlar yeryüzündeki şeylerden helal tertemiz olanları yiyiniz"

Bakara süresi 168 de: "sana soruyorlar kendileri için helal kılınan ne ? De ki, sizin için bütün temiz nimetler helal kılınmıştır."

Haramlardan sakınmak

İnanlar için iman ettikten sonraki en büyük mükellefiyet, farz olan amelleri ifa etmek ve Haram olan fiiller ve amellerden sakınmaktır.

Hasta olmaktan vücudumuzu korumak, onu sağlamlaştırmaktan, tekamül ettirmekten daha önce gelir. Temizlenmeden, süslenme; o çamurlu ayakkabıyı boya sürerek kapatmak gibidir.

Salih Amellerin neticesi, itikadi lekelerden temizlenmek, işlediğimiz faideli ibdetlerin sevaplarını yiyip bitiren, haramlar olan şeylerden kaçınmakla elde edilir.

Abdullah bin Ömer (r.a. ): namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çöp gibi kalsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul etmez" buyurmuştur.

Mecelle'nin Mukaddimesinde Derül mefasidi evlâ min celbil menâfi'i hükmü geçmektedir. Kötülükleri ve zararları defedip gidermek, onlardan kendini muhafaza, menfaat celb etmekten, iyilik yapmaktan daha faziletlidir.

Bu hususta peygamber efendimiz şöyle buyurur:

Bir kimse on akçeye bir elbise alsa, o on akçenin bir tanesi haram olsa, O elbise o kişinin üstünde kaldığı müddetçe kıldığın namaz kabul olunmaz.

Diğer bir hadisi Şerif'te de: kişinin Allah için Haramlardan sakınması var, onun Allah yolunda cihat etmesinden daha hayırlıdır buyrulmuştur. Bu hadisi şerifi izah eden âlimler Allah yolunda cihat farzdır. Ancak Haramlardan sakınmak zordur ve nefisle olan cihattır. Nefisle olan cihat ise en büyük cihattır. Demişlerdir.

İmamı Rabbani mektubatı şerife sinde: kurtuluşun temeli iki kısım olarak gelir. Emirlere sarılmak ve nehîlerden kaçınmak. Bu iki cüz den daha mühim olanı da kendisinden vera ve takva diye tabir olunan son cüzdür. Buyurduktan sonra Haramlardan kaçınmanın önceliği ile alakalı şöyle buyururlar:

Haramlardan kaçınmak iki kısımdır

1-Allahu Teâlâ’nın hakları ile alakalı kısım 2- kulların hakları ile alakalı kısım. İkinci kısma riayet birinci kısma riayet den daha mühimdir.

Çünkü Cenabı hak mutlak zengindir. Merhamet edenlerin en merhametlisidir. Kullar ise fakir, muhtaç ve cimridirler.
 

İslami Yazar

Forum Okuru
İbnül kümeyt namında bir zattan şöyle nakil olunmuştur: Bir gece yatsı namazında, mescidimizin imamı Zilzal süresini okumuştu. Namaz bitmiş mescit boşaltılmıştı. Mescidin kandilini söndüreceğim sırada, İmamı azam hazretlerinin tek başına bir köşede oturarak sadrının hararetiyle korku içinde teneffüs ettiğini ve okunan ayeti kelimelerle alakalı gayet hüzünlü bir tefekküre daldığını gördüm. Huzurunu bozmamak için, zaten yağı bitmek üzere olan kandili kapatmadan mescitten dışarı çıktım. Sabah ezanı okunmak üzere mescide doğru yaklaştığım sırada, baktım ki kandil hala yanıyor. Taaccüp ederek içeri girdim. İmam Azam hala oradaydı.

Onun hürmetine Allah kandili söndürmemişti. ayakta kıbleye karşı dönmüş sakalını eliyle kavramış Hazreti Allah'a; ey kullarının zerre miktarı dahi olsa, hayır işlerine hayırla ve ey kullarının zerre miktarı dahi olsa, şer işlerini şer ile karşılıklarını veren Allah'ım! Numan kulunu cehennem azabından de ona yaklaştıracak olan amellerden himaye eyle, rahmetinin genişliğine dahil eyle, diye yalvarıyordu. İleriye varınca beni gördü. Kandili almak mı istersin? Hayır, efendim sabah namazı için ezan okudum deyince öyle ise bu gördüğün ahvali gizle kimseye söyleme dedi ve yatsı abdesti ile herkesle beraber sabah namazını kıldılar.
 
Üst