Hepatit A-B-C-D-E-G hakkında bilgiler

eylül

Yeni Üye
Üye
Hepatit A-B-C-D-E-G hakkında bilgiler
hepatit b tükürükle bulaşırmı hepatit c tükürükle bulaşırmı antikor testi hakkında bilgi hastalığı hakkında bilgi
Hepatit A
Son derece bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Halk arasında sarılık adıyla bilinir. Virüsünün vücuda girdikten sonraki 2-6 hafta kuluçka süresidir. Ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur.

Belirtilerin hepsi aynı anda olabileceği gibi hiçbiri de görülmeden sessiz olarak hastalık ortaya çıkabilir. Hastanın yaşı arttıkça hastalık daha ağır seyreder. Küçük çocuklarda hiçbir belirti görülmeyebilir. Hepatit A genellikle 3-6 hafta sürer, ancak bazı olgularda altı aya kadar devam eden uzun süreli ya da kötüleşerek tekrarlayan semptomlar olabilir.Hastalık süresince çok uzun süre yatakta kalınması ve buna bağlı olarak işgücü kaybında artış söz konusudur. Tam düzelme 6 ay kadar sürebilir.

Hepatit A için kesin tanı kan testiyle konmaktadır.

Hepatit A, B ve C Kan Testleri
Hepatit karaciğerin tahribatına verilen genel isimdir. Hepatit A,B ve C değişik virüslerin sebep olduğu karaciğer enfeksiyonlarıdır. Burada bahsedilen testler hepatitin bu virüslerden herhangi birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirler.

Test Nasıl Yapılır?
Bu teste girmeden önce herhangi bir önlem almaya veya beslenmenizi değiştirmeye gerek yoktur.

İğne ile kolunuzdan bir miktar kan alınır. Alınan kan tüpte toplanır ve laboratuara gönderilir.
Bu testi yaptırmak yalnızca birkaç dakikanızı alır. Bu testi yaptırırken AIDS, hepatit veya diğer kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski yoktur.
Sonuçlar Ne Anlama Gelir?

Çeşitli hepatit kan testlerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. İlk grup testler virüsün kanda bulunup bulunmadığını kontrole yöneliktir. Antijen testleri olarak adlandırılırlar. İkinci grup testler vücudun enfeksiyona karşı reaksiyonunu ölçmek için yapılan testlerdir. Antikor testleri olarak adlandırılırlar.

-Hepatit A Enfeksiyonu: Pozitif antijen testi (HAV yada hepatit A virüsü testi) ve pozitif antikor testi (IgM anti-HAV antikor testi) akut hepatit A enfeksiyonu geçirdiğinizi gösterir. Eğer geçmişte hepatit geçirmişseniz antijen testiniz negatif olacaktır fakat antikor testi pozitif olacaktır.

-Hepatit B Enfeksiyonu: Pozitif antijen testi (HbsAg veya hepatitis B virüsü yüzey antijeni testi) veya pozitif antikor testi (IgM anti-HBc veya IgM hepatit B virüsü antikor testi) akut hepatit B enfeksiyonuna sahip olduğunuzu gösterir.Eğer 6 ay veya daha fazla süreden beri hepatitiniz varsa (kronik hepatit) antijen testi pozitif antikor testi negatif olacaktır. Eğer hepatite karşı korunmak için aşı olduysanız antijen testi negatif, antikor testi ise pozitif olacaktır.

-Hepatit C Enfeksiyonu: Pozitif antikor testi (anti-HCV veya hepatit C virüsü antikor testi) akut hepatit C enfeksiyonu geçirdiğinizi gösterir. Kronik enfeksiyonu kontrol etmek için, kanda bulunan belirli hepatit C virüslü proteinlerin (antijenler) miktarını ölçen testler yapılır. Eğer birkaç ay boyunca bu testler pozitif olursa hastalığın kronikleştiği söylenebilir. Başka bir deyişle vücudunuz enfeksiyonu tamamıyla temizleyemiyor demektir.

Korunma Yolları Nelerdir?

1-Tam olarak temizliğinden emin olunmayan suyu içmeyin ve bu sudan oluşan buzu kullanmayın. Aynı tehlike bu su ile diş fırçalarken de söz konusu olabilir.
2-Soyulmamış meyvelerin, salataların, haşlanmamış sebzelerin yıkanmadan yenmemesi ve çiğ deniz mahsüllerinden sakınılması gerekir.
3-Sokaklarda temizlik kurallarına dikkat edilmeden hazırlanmış yiyecek ve içeceklerin yenilmemesi gerekir.
Tüm bu önlemlere rağmen Hepatit A riski altında olabilirsiniz. Korunmanın en kesin ve güvenli yolu aşılanmaktır

Hepatit A Nasıl Bulaşır ?

Kan yoluyla ve yakın temasla (kan dışındaki vücut sıvıları: tükürük, ter, cinsel organ sıvıları) bulaşır. Derideki bir çatlak yada açık yara ile temas eden bir damla kan yada tükürük bile hastalığın bulaşması için yeterli olabilmektedir. Taşıyıcı anneden bebeğine de doğum esnasında bulaşabilir.

En önemli ve yaygın bulaşma yolu korumalı da olsa cinsel ilişkidir, çünkü ter ve tükürük gibi vücut sıvılarıyla dahi geçişleri olabilmektedir.

Hepatit A Risk Grupları Hangileridir ?

1-Çocuk yuvaları, kreşler ve okullarda bulunan çocuklar ve buralarda görevli personel.
2-Eşcinseller.
3-Yüksek endemik yerlere seyahat edenler.
4-Sağlık çalışanları, laboratuvar personeli.
5-Askeri personel.
6-Hapishanede bulunanlar ve görevliler.
7-Yakınları Hepatit A hastalığı geçirenler.
8-Aşçılar ve gıda sektöründe çalışanlar.

Belirtileri Nelerdir ?

1-Grip benzeri belirtiler (ateş, titreme, bazen diyare, halsizlik gibi)
2-İştahsızlık
3-Bulantı
4-Sarılık (gözlerin ve derinin sararması)
5-İdrarın renginin koyulaşması (demli çay rengi)
6-Dışkı renginin açılması
7-Karın ağrısı
8-Yorgunluk
 
Ce: Hepatit A-B-C-D-E-G hakkında bilgiler

Hepatit B

Hepatit B bulaşıcı bir hastalıktır ve ülkemizde çok önemli bir sağlık sorunudur.Türkiye'de bugün her 3 kişiden yaklaşık 1i Hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden 1i Hepatit B virüsünü taşımakta ve bulaştırmaktadır. Hastaların % 75-80 inde herhangi bir belirti vermeksizin gelişir, taramalarda ve kan bağışlarında yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit edilir. Kuluçka süresi 2-6 ay arasında değişmektedir.

Virüsün İzlediği Yol:
1.Kişinin bağışıklık sistemi kuvvetli ise vücudunda virüse karşı antikorlar oluşur ve hastalık oluşmaz.
2.Bu koruyucu antikorlar, eğer ki yeterli düzeye ulaşamazsa kişi taşıyıcı olarak kalır ve potansiyel virüs saçıcı olarak etrafında risk oluşturur.
3.Kişide koruyucu antikorlar hiç oluşamaz, vücut yeniktir, karaciğer enzimleri yüksektir, kişi hastadır, hızla karaciğer yetmezliğine gider veya hastalık yıllara yayılır zamanla karaciğer yetmezliğine ya da kansere dönüşür.

Hepatit B Aşısı : Sıklıkla kullanılan aşı türü: ilk doz sıfırıncı ay kabul edilmek kaydıyla,bir ay sonra 2.doz ve 5 ay sonra 3.doz olmak üzere 0-1 ve 6.ayda yapılan 3 doz aşı uygulamasıdır

Hepatit B Nasıl Bulaşır ?

Kan yoluyla ve yakın temasla (kan dışındaki vücut sıvıları: tükürük, ter, cinsel organ sıvıları) bulaşır. Derideki bir çatlak yada açık yara ile temas eden bir damla kan yada tükürük bile hastalığın bulaşması için yeterli olabilmektedir. Taşıyıcı anneden bebeğine de doğum esnasında bulaşabilir.
En önemli ve yaygın bulaşma yolu korumalı da olsa cinsel ilişkidir, çünkü ter ve tükürük gibi vücut sıvılarıyla dahi geçişleri olabilmektedir.

Hepatit B Risk Grupları Hangileridir ?

Hepatit B'li anneden doğan bebekler,
Ev içinde Hepatit B hastası yada taşıyıcısı olanlar,
Birden fazla kişi ile cinsel ilişkisi olanlar,
Eşcinseller,
Kan ve kan ürünleri kullananlar,
Hemodiyaliz hastaları,
Damar içi ilaç bağımlıları,
Sağlık personeli,
Toplu halde bulunulan yerlerde ( okullar, kreşler, kışlalar, yurtlar, huzurevleri v.s.)
yaşayanlar risk gruplarını oluştururlar.

Belirtileri Nelerdir ?

Aşırı halsizlik ve yorgunluk hissi,İştah kaybı,Bulantı,Kusma,Deride ve gözaklarında sararma,İdrar renginde koyulaşma,Karın ağrısı,Karaciğer bölgesinde hassasiyet , olarak özetlenebilir.
 
Ce: Hepatit A-B-C-D-E-G hakkında bilgiler

Hepatit C

Hepatit C viral yoldan bulaşan hepatitler arasında kan yolu ile en sık bulaşan tiptir. Bu sebeple özellikle kan nakli ve kan ürünleri ile edinildiğinin bilinmesi oldukça önemlidir. Belirtileri hafif olarak algılanabilir yada farkında olmadan geçirilebilir. Genel olarak küçük çocuklarda belirtisiz seyreder. Ancak daha büyük çocuklarda yetişkinlerde bazi belirtiler görülür
6 aydan daha fazla sürede devam eden hepatit C ile oluşan hepatit durumu kronikleşmiş hepatit C hastalığıdır. Özellikle küçük çocuklarda belirti vermeden gider. Ancak daha ileri yaşlardaki bireylerde bazı belirtiler olabilir

Kronik Hepatit C Belirtileri :

Sebat eden bir halsizlik Hafif-orta derece karın ağrısı,Mide bulantısı
Koyu renkte idrar (kola rengi),Kilo kaybı,Yağlı yiyeceklerden tiksinme
Nadiren sarılık,Eklem ağrıları
Siroz belirtileri: vücutta kırmızı damar lekeleri ki bunlara spider (örümcek) denir. Avuç içersindeki kızarıklıklar, karında şişlik, el ve ayaklarda ödem ve şişlik gibi belirtileri olan karaciğer de fibrozla giden çok ciddi bir hastalıktır.

Korunma Yolları Nelerdir?
-Olası infeksiyöz materyale bulaşmış iğne batmaları veya sivri uçlu alet yaralanmalarından kaçınmak; eldiven, maske gibi koruyucu gereçler kullanmak
-Damar içi ilaç kullanmamak, eğer kullanılacaksa tek kullanımlık iğne ucu veya şırınga kullanmak
-Gerektikçe el yıkamak
-Traş bıçağı, diş fırçası, tırnak makası gibi şahsi eşyaları paylaşmamak
-Korunmasız cinsel ilişkide bulunmamak
-Kontamine yüzeyleri 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlemek
-Kesik, yanık ve diğer açık yaraları bandaj ile kapamak
-Dövme piercing, akupunktur, sünnet, kulak deldirme, diş tedavisi gibi risk taşıyan girişimleri sağlıklı ve steril şartlarda yaptırmak

Hepatit C Nasıl Bulaşır ?

Kan ve kan ürünleri ile geçebilmektedir. Ayrıca uyuşturucu kullananlarda iğnelerden bulaşması dolayısıyla yaygın görülür. Ayrıca tüm sağlık çalışanları hepatit C içinde riskli bir gruptadır. Sağlık çalışanlarına yine iğne batması ve diğer tıp ekipmanı ile bulaşması söz konusudur.

Cinsel İlişki İle Bulaşır mı?

Doğal olarak akla gelen hepatit C nin cinsel ilişki ile geçip geçemediği sorusudur? Hepatit C cinsel yolla bulaşır, ancak bu olasılık son derece düşüktür. Tek eşli çiftlerde bu olasılık daha da zayıftır. Ancak çok eşli , cinsel yolla bulaşan hastalığı olan ve AİDS li kişilerde cinsel yolla bulaşma olasılığı yüksektir. Ayrıca organ nakli sırasında hepatit C geçme olasığıda çok yüksektir. Ancak özellikle kan nakli ve organ nakillerinde kan ve organlar hepatit C yönünden taranmaktadır. Bu da hastalığın yayılmasını önlemektedir.
 
Ce: Hepatit A-B-C-D-E-G hakkında bilgiler

Hepatit D

Hepatit D virüsü yalnızca hepatit B virüsü ile birlikte görülebilen bir enfeksiyondur. Çünkü çoğalmak için Hepatit B virüsüne ihtiyaç duyar. Hepatit B infeksiyonunun kliniğini hızlandırır ve ağırlaştırır

Nasıl Bulaşırlar ?

Hepatit D, Damardan uyuşturucu kullananlarda, hemofilili hastalarda ve homoseksüellerde bulaşma riski ve görülme sıklığı oldukça yüksektir. Anneden bebeğe geçme çok nadir olarak görülür.


Hepatit E

Hepatit E Hepatit A virüsüne benzer şekilde feko-oral yolla bulaşır, kronikleşmez ancak gebelerde %20 oranında ölümcül seyretmektedir.Türkiye'de taşıyıcılığı % 5 civarındadır.

Nasıl Bulaşırlar ?

Hepatit E Hepatit A virüsüne benzer şekilde feko-oral yolla bulaşır, kronikleşmez ancak gebelerde %20 oranında ölümcül seyretmektedir.Türkiye'de taşıyıcılığı % 5 civarındadır

Hepatit G

Hepatit G Karaciğerde enfeksiyon etkeni olan hepatit etkeni virüslerden biri olan hepatit G virüsü yeni keşfedilmiş bir viral hepatit virüs türüdür.Virüsünün bulaşmasını engellemek için kan ürünlerine uygulanan ve Hepatit G virüsünü etkisiz hale getirecek yöntemlerin oldukça başarılı olduğu söylenebilir.

Nasıl Bulaşırlar ?

Hepatit G'nin kan ve kan ürünleri ile bulaştığı yönünde yayınlar son 5-10 yıl içinde çeşitli kliniklerce yayınlanmıştır.

Hepatit G virüsünün bulaşmasını engellemek için kan ürünlerine uygulanan ve virüsü etkisiz hale getirecek yöntemlerin oldukça başarılı olduğu söylenebilir.


Sağlıklı günler...
 
Ce: Hepatit A-B-C-D-E-G hakkında bilgiler

güzel faydalı bilgiler + 100 rep verdim emeğine sağlık kaliteli paylaşımlarına devam ;)
 
Geri
Üst