hiperaktifcocuk kendini gizleyebilir

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
hiperaktifcocuk kendini gizleyebilir

Hiperaktivitenin başlıca özelliklerinden biri 'aşırı hareketlilik' olsa da, bu her hareketli çocuğun 'hiperaktif' olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlar, hiperaktif çocukların çok daha sabırsız ve kontrolsüz olduğunu söylüyor.

Hiperaktivite, çoğu zaman epilepsi, tiroit bezi sorunları gibi ciddi rahatsızlıklarla benzerlik gösterdiğinden karıştırılabiliyor. Bazen de hiperaktif çocuklar sakin, normal bir çocuk gibi davranarak çevresindekileri yanıltabiliyor...

Memorial Hastanesi'nden Pedagog Dr. Melda Alatar, çocuklarda görülen hiperaktiviteyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Alatar, hiperaktif çocukların bazen bu özelliklerini gizleyebildiklerini söyledi, aileleri dikkatli olmaya çağırdı...

* Hiperaktif olmayan çocuklar da zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyebilir mi?

Pek çok çocuk zaman zaman hiperaktif davranışlar sergiler. 'Hiperaktif' terimi her hareketli çocuğa yakıştırılan bir terim haline gelmiştir. Ancak, her hareketli çocuk hiperaktif değildir. Hiperaktivite okul çağındaki çocukların yüzde üç -beşinde ortaya çıkan psiko-eğitimsel bozukluktur.

* Hangi hastalıklar hiperaktivite ile aynı belirtileri gösterir?

Hiperaktif bir çocuğu değerlendirirken, çocuğun sağlık geçmişi hakkında bilgi toplamak önemlidir. Çocuğun genetik yapısı, doğumu, gelişimsel ve zihinsel durumu araştırılır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun belirtilerine benzeyen diğer tıbbi sorunlar da böylece belirlenir. Örneğin epilepsi nöbetleri, tiroit bezinin aşırı çalışması, kullanılan bazı ilaçların (alerji ilaçları vb.) yan etkileri, çocuğun hiperaktiviteye benzer davranışlar sergilemesine neden olabilir.

* Hiperaktivite hemen saptanabilir mi?

Çocuğun sağlık geçmişinin incelenmesinin, ailesiyle görüşülmesinin yanı sıra, uzmanın çocukla yüz yüze görüşmesi şarttır. Ancak, bu sırada çocuğun davranışı, hareketlilik düzeyi, dikkati ve uyumu hakkında yapılan gözlem yanıltıcı olabilir. Pek çok hiperaktif çocuk bu görüşmelerde olağanüstü dikkat ve özdenetim sergiler. Bu yüzden, uzmanın okul ve ev ortamında doğrudan gözlem yapması daha iyidir.

* Hiperaktif çocuğun tedavisinde uzman, aile ve okul birlikte mi yer almalı?

Hiperaktivitenin tedavisinde ilacın sağlayacağı en önemli yarar hiperaktivitenin temel iletilerini hafifletmektir. Ancak, bozukluğun tedavi edilmesinde ilaç kullanımı tek başına yarar sağlamaz. Ruh sağlığı uzmanları, hiperaktivitenin etkileri ve ortaya çıkan sorunları çözebilmek, çocuk ve aileyi yönlendirmek için bireysel veya aile danışmalığı verebilir.

Evde ve okulda çocuğun daha dikkatli olmasını sağlayacak davranış değiştirme programı geliştirilebilir. Uzmanlar, okul ve aile bireylerinin işbirliği ile hiperaktif çocuk normal bir yaşam sürerek, başarılı ve mutlu bir yetişkin olur.

Hiperaktivite tanısı konmuş çocuklara nasıl davranılmalı?

Açıkça belirlenmiş kural, beklenti ve yönlendirmeler yapılmalıdır. Davranışları ve yapacakları sık sık ve sürekli olarak hatırlatılmalıdır. Uyumlu ve uyumsuz davranışlarının mantıklı ve anlamlı sonuçları anlatılmalıdır. Çocuğa, onun dikkat dağınıklığını, yetersiz organizasyon becerisini, öfkeye karşı tahammülsüzlüğünü giderecek şekilde yaklaşılmalıdır.

Çocuğa yapılandırıcı ve destekleyici bir çevre yaratmak için beraber çalışan ve iletişim kuran uzman, yönetici, öğretmen ve velilerden oluşan bütünleşmiş bir ekip destek olmalıdır.
 
Üst