1. gülgüzeli

  gülgüzeli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  10 Kasım 2007
  Mesajlar:
  549
  Beğenilen Mesajlar:
  8
  Ödül Puanları:
  0

  Hz. İsa, Hz.Mehdi ve Deccal

  Konu, 'İslam ve İnsan' kısmında gülgüzeli tarafından paylaşıldı.

  mekkeye melek inmesi mehdi evlenecek mi hz mehdi evlenecek mi Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için yahudileri lanetledik. Halbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse kendilerine İsa gibi gösterildi.</B> Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içinde; bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah İsa'yı kendi nezdine kaldırmıştır.) [Nisa 157-158]

  Allahü teâlâ, bu âyetlerde Hz. İsa’nın öldürülmediğini kesin olarak bildiriyor. İleride gelecektir, kendi nezdinden maksat, göğe kaldırılmasıdır. Yoksa Allah mekandan münezzehtir, gökte değildir. Gökleri de O yaratmıştır. Yaratılan şey, yaratana mekan olamaz.

  En iyi tefsir elbette Resulullah efendimizinkidir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:
  (On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir.) [Müslim, E. Davud, Tirmizi, İ. Mace, Nesai, İ.Ahmed, Taberani, İ.Hibban, İ.Cerir]

  (İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak
  , [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]

  (İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir.)
  [Tirmizi, Mevahib]

  (Benim dinim üzerine İsa gelir, Deccalı öldürür, sonra kıyamet kopar.)
  [İ.Ahmed]

  (İsa gelince Deccalı öldürür.)
  [Müslim, İ.Ahmed, Taberani, Ruyani, Ziya el makdisi]
  (İsa, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz.)
  [Müslim]

  (Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsa gelir. Allah onları hor etmez.)
  [Hakim, Ebu Nuaym]
  (Ne mutlu İsa indikten sonraki hayata...)
  [E.Nuaym]

  (Ahir zamanda İsa indikten sonraki hayat ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, bitki bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir kişi aslanın yanından geçer aslan ona zarar vermez. Yılana basar da, onu sokmaz. İnsanlar arasında menfaat mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz.)
  [Ebu Said-en-Nakkaş]

  (İsa, âdil bir hakem olarak indiği zaman kin, nefret ve haset kalkacaktır.)
  [Müslim]

  (İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.)
  [İbni Hacer-i Mekki]

  (İsa inince İslamiyet ile hükmedecektir. O zaman Allahü teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Sonra yeryüzünde sükun emniyet meydana gelecektir. O kadar ki aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa ölünce cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır.)
  [Ebu Davud]

  (İsa benim yanıma gömülecektir.)
  [Tirmizi]


  Öldürülen ona benzetildi
  Önce kolay bulunması bakımından Tibyan tefsirine bakalım:
  Nisa suresinin 157 ve 158. âyeti tefsir edilirken, Hz. İsa’nın öldürülmediği, asılmadığı, öldürülenin ona benzetildiği ve Hz. İsa’nın ref edildiği, yani göğe kaldırıldığı bildirilmektedir. (Tibyan c.1,s.365)

  Al-i imran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise şöyle buyuruluyor:
  (Hz. İsa diri olarak göğe kaldırıldı. Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği hadiste, Hz. İsa, kıyamete yakın yere inecek, Peygamber efendimizin şeriati ile hükmedecek, Deccalı, domuzu öldürecek ve haçı kıracaktır. Yeryüzünde 7 sene, başka bir rivayette 40 sene kalacak ve vefat ederek cenaze namazı kılınacaktır. 40 sene dünyada kaldığı ömrü olabilir. Göğe kaldırılmadan önce 33, gökten indikten sonra da 7 sene kalacaktır. Toplamı 40 tır. (Tibyan c.1, s.233)

  Zuhruf suresi 61. âyetinin tefsirinde ise şöyle buyuruluyor:
  İsa aleyhisselamın inmesi kıyamet alametidir. (Tibyan c.4, s.137)

  Türkçe meallerin en kıymetlisi kabul edilen Hasan Basri Çantay’ın mealinde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetinde diyor ki:
  Hz. İsa öldürülmedi, asılmadı, öldürülen ona benzetildi ve Hz. İsa göğe kaldırıldı. Bu Celaleyn tefsirinden alınmıştır. (Kur’an-ı hakim ve meal-i kerim c.1, s150)

  Al-i imran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise diyor ki:
  (O zaman Allah, şöyle demişti: Seni öldürecek olan onlar değil, benim, seni kendime yükseltip kaldıracağım.) Dip notunda ise, (Hz. İsa, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetine göre, düşmanları tarafından öldürülmemiş, Allah onu ruhu ve cesedi ile birlikte, yükseltip kaldırmıştır.) Buhari ve Müslim’deki, Kıyamete yakın ineceğini bildiren hadis-i şerif nakledilmiş ve “Bu hususta sahih başka haberler de var” denmektedir. (Kur’an-ı hakim ve meal-i kerim c.1, s.92)

  Zuhruf suresi 61. âyetinin tefsirinde ise, Hz. İsa’nın inmesinin kıyamet alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Dipnotta ise, bu bilgileri Beydavi, Celaleyn ve Medarik’ten aldığı bildirilmektedir. İbni Abbas hazretlerinin, (Hz. İsa’nın nüzulü (yere inmesi), kıyamet alametlerindendir) ifadesine de yer verilmiştir. Buhari ve Müslim’deki Hz. İsa’nın ineceğini bildiren hadis-i şerif de ilave edilmiştir. (Kur’an-ı hakim ve meal-i kerim c.3, s.900)

  İmam-ı Kurtubi, El-camiu liahkamil Kur’an isimli eserinde diyor ki: Zuhruf süresi 61. âyetinde O muhakkak kıyamet bilgisidir, alametidir ondan şüphe etmeyin buyuruluyor. İbni Abbas, Mücahid, Dahhak, Elsediy ve Katade yine buyurdu ki: Deccalın da kıyamet alametlerinden olduğu gibi âyet-i kerime Hz. İsa’nın çıkışının da kıyamet alametlerinden olduğunu bildirir. Çünkü Allahü teâlâ onu kıyametin kopmasından önce gökten indirecektir. İbni Abbas, Ebu Hüreyre, Katade, Malik bin Dinar ve Dahhak alamet olarak bildirdiler. İbni Mesud dedi ki: Resulullah miraca çıkarken Hz. İsa’yı gördü. Hz. İsa (Kıyamet alameti Deccalın çıkmasıdır, ben inip onu öldüreceğim) dedi. Deccal çıktığı an Allahü teâlâ İsa’yı gönderir onu koklayan kâfirin nefesi kesilip ölür ve Deccalı öldürür. (Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, İ. Ahmed, Taberani, Suyuti, İ. Münavi, Nevevi, Kenzil ummal, Mecmul zevaid)


  Hz. Mehdi de gelecektir
  İbni Hacer-i Mekki, (Alamat-i Mehdi), imam-ı Süyuti, (El-bürhan) ve imam-ı Şarani (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi) kitabında iki yüze yakın, Hz. Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Hz. Mehdi için hurafe demek, ilme ihanettir, kıyamet alametidir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

  (Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.)
  [Tirmizi, İ.Asakir]

  (Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek,
  “Bu Mehdidir, sözünü dinleyin” diyecektir.) [Ebu Nuaym]

  (Ehl-i beytimden bir zat yeryüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun alnı açıktır, kemer burunludur. Yeryüzü zulümle dolu iken, o, dünyayı adaletle doldurur. İdaresi yedi yıl sürer.)
  [Müslim]

  (Eshab-ı Kehf, Mehdi’nin yardımcıları olacak ve İsa bunun zamanında gökten inecek ve Deccal ile harb ederken, Mehdi, onunla beraber olacaktır.)
  [İ.Süyuti]

  (Yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin Zülkarneyn ile Süleyman idi. İkisi kâfir, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, benim evladımdan biri yeryüzüne malik olacaktır.)
  [İ.Süyuti]

  (Horasan tarafından gelen siyah sancaklılara katılın. Onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır.)
  [Hakim, İ.Ahmed, Deylemi]

  (Nasıl helak olur bir ümmet ki, başında ben, sonunda Meryem oğlu İsa ve ortasında da ehl-i beytimden Mehdi vardır.)
  [Hakim, İ.Asakir]

  (Şarktan çıkan bir grup, Mehdi’ye yardım ederler.)
  [İbni Mace, Taberani]
  (Mehdi çıkınca, Allahü teâlâ ona rahmetini indirir.) [İ.Ahmed, Hakim]

  (Mehdi bendendir, yeryüzünü hak ve adaletle doldurur.)
  [Ebu Davud]
  (Dünyayı küfür kaplamadıkça Mehdi gelmez.) [Mekt.Rabbani 2/68]

  (Mehdi gelince, bir bereket olacak, ümmetim rahat edecektir.)
  [İbni Ebi Şeybe]
  (Mehdi bizdendir. Allahü teâlâ onu bir gecede olgunlaştırır.) [İbni Mace, İ.Ahmed]
  (Deccal’ın veya Mehdi’nin geleceğine inanmayan kâfir olur.) [Favaid-il Ehbar - Şerh’is-Siyer]

  (Mehdi, Kureyşten ve ehl-i beytimdendir.)
  [İ.Ahmed, Baverdi]
  (Mehdi benim soyumdandır.) [İbni Mace]
  (Mehdi evladı Fatıma’dandır.) [Ebu Davud, Hakim]

  (Mehdi, amcam Abbas’ın soyundandır.)
  [İ.Asakir, Dare Kutni]
  (Ya Abbas, senin soyundan bir genç dünyayı adaletle doldurur, İsa ile namaz kılar.) [Hatib, İbni Asakir, Dare Kutni]

  [Burada tenakuz [çelişki] yoktur. Abdülkadir-i Geylani hazretleri anne tarafından seyyid, baba tarafından şerif idi. Hz. Mehdi de, Hz. Fatıma’nın soyundan bir genç, Hz. Abbas’ın soyundan biri ile evlenince, her iki soydan da gelmiş olur.]

  Hz. Ali, oğlu Hasanı gösterip, "Bu oğlumun neslinden biri çıkacak, dünyayı adaletle dolduracaktır" buyurdu. (Ebu Davud)

  Kütüb-i sitteden Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi ve diğer hadis âlimlerinin bildirdikleri bu hadis-i şerifleri ve Ehl-i sünnet âlimlerinin açıklamalarını akıl ve iman sahibi hiç kimse inkâr edemez. Tevil etmek de dinimize aykırıdır. Herkes dinin hükümlerini tevil etmeye kalkarsa ortada din diye bir şey kalmaz.

  İmam-ı a’zam hazretleri buyuruyor ki:
  (Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması, Hz. İsa'nın gökten inmesi, Deccal’ın ve diğer kıyamet alametlerinin hepsi aynen hadis-i şerifte bildirildiği gibi, [tevilsiz olarak] zamanı gelince gerçekleşeceğine inanırız.) [Fıkhı ekber]


  Deccal da gelecektir
  Enam suresinin (Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez) mealindeki 158. âyetini açıklayan Peygamber efendimiz buyurdu ki:

  (Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır görmemiş olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.)
  [Müslim, Tirmizi, Beyheki]

  (Deccal doğu taraftan çıkar.)
  [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Mace, İ.Ahmed, İ.Ebi Şeybe, Hakim]
  (Deccal’ın bir gözü kördür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ebu Nuaym]

  (Deccal’ın boyu kısa, saçları kıvırcıktır.)
  [Ebu Davud]
  (Deccal Mekke ve Medine’ye giremez.) [Buhari, Müslim, Muvatta, Tirmizi, İ.Ahmed]

  (Deccal’ın çocuğu olmaz
  .) [İ.Ahmed]
  (Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.) [İ.E.Şeybe]

  (Âdemden, Kıyamete kadar Deccal’dan büyük fitne yoktur.)
  [Müslim]
  (Deccal, bir kimseyi öldürüp diriltecektir.) [Buhari, Müslim]

  (Miracta Deccalı da gördüm.)
  [Buhari, Müslim, İ.Ahmed]
  (İsa inip Deccalı öldürecektir.) [Müslim, Ebu Davud]
  (İsa, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz.) [Müslim]

  (Taybe, körüğün demirin pasını çıkardığı gibi Deccalı çıkarır.)
  [Buhari, Müslim, Tirmizi]
  (Her Peygamber, ümmetini Deccal ile korkuttu.) [Buhari, Müslim]

  (İmanın aslından olan üç şey: La ilahe illallah diyene, günah işlediği için kâfir denmez. Cihad, Deccalla savaşan bu ümmetin son ferdine kadar devam eder. Kadere iman.)
  [Ebu Davud]

  (Ümmetimden hak üzere devam edenler, Deccalla da savaşırlar.)
  [Ebu Davud]
  (İsa, Deccalla savaşırken, Mehdi, onunla beraber olacaktır.) [İ.Süyuti]

  (Yedi şeyden önce amelde acele edin. Amel için neyi bekliyorsunuz, azdırıcı fakirliği ve zenginliği mi, ifsat edici hastalığı mı, aklınızı alacak ihtiyarlığı mı, ani ölümü mü, Deccalı mı, yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyamet ise hepsinden kötüdür.)
  [Tirmizi, Nesai]

  (Deccal’ın fitnesinden Allah'a sığının!)
  [Müslim, Ebu Davud]

  (Kehf suresinin baş veya sonundan on âyet ezberleyen Deccal’ın şerrinden emin olur.)
  [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Ahmed]

  (On alamet çıkmadan Kıyamet kopmaz. Biri Deccal’dır.)
  [Müslim, E.Davud, Tirmizi, İ.Mace]

  Peygamber efendimiz, (Deccal’ın son günleri o kadar kısa olur ki, sizden biriniz Medine kapısından çıkıp, tepesine varıncaya kadar, akşam olacaktır) buyurunca, (Ya Resulallah, o kısa günlerde nasıl namaz kılacağız) dediler. Cevaben buyurdu ki: (O uzun günlerde takdir ettiğiniz gibi takdir edeceksiniz.) [İbni Mace]


  Yahudi dönmesinin sualleri
  Polonyalı Yahudi dönmesi M.Esed’in, internetteki şu suallerine bir cevap verir misiniz?
  Sual: 1- İsa'nın tekrar dünyaya gelmesi, Kur’an ile çelişmiyor mu? Son peygamber olan Muhammed'den sonra İsa gelemez. Eğer gelirse son peygamber İsa olmaz mı? Eğer İsa peygamber olarak gelmeyecek denirse, o zaman da İsa’nın peygamberliği inkâr edilmiş olmaz mı?
  CEVAP
  Bir Müslüman, İsa veya Muhammed diye konuşmaz. Aleyhisselam der veya en azından hazret kelimesini kullanır. Bu ifadeler dönmemiş olduğunu, yani Yahudiliğe devam ettiğini göstermez mi? Hz. İsa son peygamber olarak değil, son peygamber Muhammed aleyhisselamın dinine hizmet etmek üzere peygamber olarak gelecektir. Bir peygamber, başka peygamberin dinini yayabilir. Mesela Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın dinini, Yahya aleyhisselam Hz. İsa’nın dinini yaymak üzere peygamber olarak gönderilmiştir.

  Sual: 2-
  İsa gelince Kur’anı inkâr etmeyeceğine göre, kendisinin peygamber olduğunu bildiren âyetlere de inanacaktır. Bu durumda Muhammed'in son peygamber oluşunu inkâr etmiş olmaz mı?
  CEVAP
  Hâşâ Hz. İsa, kendisinin peygamber olduğunu niye inkâr edecek ki? (Ben Allah’ın peygamberi İsa’yım, son peygamber Muhammed aleyhisselamın dinine hizmet etmek üzere Allahü teâlâ beni göndermiştir) diyecektir.

  Sual: 3-
  Hadis kitaplarınızın iddia ettiği gibi İsa dünyaya tekrar gelse, kendisinin peygamber olduğuna dair Kur'an âyetlerine inanacak mı?
  CEVAP
  Hadis kitaplarınız diyorsunuz, hadis kitapları sizin değil mi? Allah’ı kabul eden Resulünün sözlerini kabul etmez mi? Senin gerçekten dönme olmadığın anlaşılmaktadır. Hâşâ Hz. İsa, Kur’an âyetlerine niye inanmasın ki? Onları yaymak için gelecektir.

  Sual: 4-
  İsa peygamber dünyaya tekrar gelse, Muhammed, son peygamber unvanını koruyabilir mi?
  CEVAP
  Daha da kuvvetlenir. Son peygamber Muhammed aleyhisselamın dinini yaymak üzere geldim demesi, İslamiyet’e hizmet etmesi, kendisine, annesine ve yüce Allah’a yapılan iftiralara bizzat cevap vermesi, Kur’an-ı kerimin doğruluğunun teyit edilmesine sebep olur.

  Sual: 5-
  İsa geldiğinde bazı haramları helal edeceğine dair hadislere ne diyorsunuz?
  CEVAP
  Öyle bir hadis yoktur. İslamiyet’le hükmedecektir. Dinimizdeki dört delilden ikincisi olan hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Allah’a yemin ederim ki, Meryem’in oğlu İsa, âdil bir hakem olarak aranıza inecek, haçı kıracak [Hıristiyanlığı kaldıracak], domuzu öldürecek [domuz etini yasaklayacak], İslam’dan başka şeyi yasak edecektir.) [Buhari]

  (İsa inince İslamiyet ile hükmedecektir. O zaman Allahü teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir.)
  [Ebu Davud]

  İslâm âlimleri Nebiler gibidir
  Sual
  : Peygamber efendimizden sonra, bir peygamber gelmeyeceğine göre, Hz. İsa’nın peygamber olarak gelmesi Kur’ana aykırı değil mi? Eskiden her bin senede yeni bir din ile bir resul gönderiliyormuş. Şimdi aradan bin sene geçse de, Peygamberimizden sonra peygamber gönderilmemesinin hikmeti ne olabilir?
  CEVAP
  Hz. İsa, yeni bir peygamber olarak gelmeyecek, İslamiyet’i kuvvetlendirmek için gelecek. Hz. Mehdi de aynı görevle gelecek. Eskiden nebiler geliyor, Resullerin getirdiği dini kuvvetlendiriyordu. Muhammed aleyhisselamdan sonra gelen âlimler bu işi yapıyorlar. Onun için Peygamber efendimiz, (Ümmetimin âlimleri beni İsrail peygamberleri gibidir) buyurdu. (İmâm-ı Yâfiî, İmam-ı Rabbani, Abdülgani Nablusi, Neşr-ül-mehasin)

  İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  İsa aleyhisselam gökten inerek, ahir zaman Peygamberinin dinine uyunca, Onun hakîkati, kendi makamından yükselerek, Ona uyduğu için, hakîkat-i Muhammedînin makamına gelir. Onun dinini kuvvetlendirir. Bunun için, eski dinlerde, ülülazm Peygamberden sonra bin yıl içinde, yeni bir Resul gönderilirdi. Bunlarla, o Resulün dini kuvvetlendirilirdi. Onun dininin zamanı bitince, başka bir ülülazm Resul ile yeni bir din gönderilirdi. Muhammed aleyhisselam, Peygamberlerin sonuncusu olduğu için ve Onun dini hiç değiştirilemeyeceği için, Onun ümmetinin âlimleri, nebiler gibi oldu. İslamiyet’i kuvvetlendirmek işi bunlara yaptırıldı. Resulullahın vefatından bin yıl geçtikten sonra, gelecek âlimlerin sayısı az ise de, İslamiyet’i tam kuvvetlendirmeleri için, çok yüksek derecede olacaklardır. Bunlardan başka, ülülazm bir Peygambere de [Hz. İsa’ya da], Onun dinini kuvvetlendirme işi verildi. (m.209
   
  prenses 1989 bunu beğendi.
 2. tuqqce

  tuqqce Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2008
  Mesajlar:
  6.067
  Beğenilen Mesajlar:
  399
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Wuppertal-Germany
  Ce: Hz. İsa, Hz.Mehdi ve Deccal
  teşekkürler canım paylaşım için
   
 3. Ayışık

  Ayışık Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  15 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2.241
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  adana
  Cevap: Hz. İsa, Hz.Mehdi ve Deccal
  emeğine sağlık
   
Hz. İsa, Hz.Mehdi ve Deccal konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Meryem Ana: Hz. İsa`nın Doğuşu

  Meryem Ana: Hz. İsa`nın Doğuşu

  Meryem Ana: Hz. İsa`nın Doğuşu (The Nativity Story) Yönetmen:Catherine Hardwicke Oyuncular:Ciarán Hinds, Keisha Castle-Hughes, Shohreh Aghdashloo... Tür: Dram Süre: 101 Dk. Yapım Yılı: 2006 Konu: Bir aile: Meryem ve Yusuf. Bir Çocuk: Tanrı tarafından müjdelenen, Tanrıdan gelen Hz. İsa. İnsanlık tarihini değiştirecek bir yolculuk. Karanlık bir dönemin parlayan umut ışığı....
 2. Hz. İsa kıyametten önce yeryüzüne inecek mi?

  Hz. İsa kıyametten önce yeryüzüne inecek mi?

  Hz. isa kıyametten önce inecekmi Hz. İsa hakkında Hz. İsa ile ilgili gerçekler ve kıyamet Hz. İsa kıyamet mehdi hakkında Kıyamet ve öncesinde olacak alametler biz müslümanlar için her zaman merak edilen,araştırılan ve tartışılan konular olmuştur.İlerleyen zamanda karşımıza çıkan olaylar bizleri düşünmeye ve araştırmaya daha fazla sevk ediyor.İşte melekler kafanıza takılabilecek konulardan...
 3. Hz isa dünyaya tekrar gelecekmi?

  Hz isa dünyaya tekrar gelecekmi?

  Hazreti İsa’nın tekrar dünyaya peygamberlik vasfı alınarak geri geleceği ve hz.Mehdi’ye tabi olacağı söyleniyor. Allah(cc.)verdiği vasfı geri alır mı (verilen rütbeyi geri alması gibi)? O kişi bidayette peygamber idi ve öyle doğdu öyle yaşadı. CEVAP: Allahu teala İnşirah Suresinde mealen; ” (Ey Rasulüm) Biz senin zikrini yükseltmedik mi?” buyurmuştur. Hak Teala Peygamber (s.a.v.)...
 4. Hz isanın kurban edilişi ve hristiyanlık inancı

  Hz isanın kurban edilişi ve hristiyanlık inancı

  Sual: Hristiyanlık broşürlerinde (Kurban bayramında koç kurban edilmesi manasızdır; çünkü İsa kurban edilmiştir) denilerek şu yazılara da yer veriliyor: (Kurtuluş için İsa’nın kurban edilmesi kâfidir.) [İbraniler 9/25,26] (İsa, insanlığın kurtuluş fidyesi olarak hayatını vermişti.)[I.Timoteos 2/5-6] (Tanrı, merhametsiz olsaydı, herkese kendi borcunu ödetirdi. Adil, merhametli olduğu ve dünyayı...
 5. Hz. İsa hakkında nasıl düşünmek icap eder?

  Hz. İsa hakkında nasıl düşünmek icap eder?

  Hz. İsa Aleyhisselam Yahudiler tarafından çarhıma getilip Öldürüldüğünü söyleyen olduğu gibi hala yaşayıp göklerde olduğunu söyleyenler de vardır. Bizlerin hangisine inanmamız icabeder? Hz İsa Aleyhisselam Cenabı Hak tarafından gönderilmiş peygamberlerden biridir. Kuran'ı Kerim ve Hadisi Şeriflerde adı çokça zikredilmiş ve ondan söz edilmiştir. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ı anası Ve...

Sayfayı Paylaş