Hz. Peygambere yapılan büyü

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Hz. Peygambere yapılan büyü
Bir çok kimse Peygamber efendimize yapılan büyü sebebiyle akli dengesini kaybettiğini böylelikle de yapmadığı şeyi yaptığını, söylemediğini şeyi de söylediğini tahayyül ediyordu. Felak ve nas sureleri bu büyünün bozulması için inmiştir, denilmektedir.​Peygambere yapılan büyü.jpg


Bütün bu rivayetler ne kadar doğrudur?

Müfessirlerin bir çoğu felak suresinin tefsirini yaparken, soruda geçen konulara temas etmektedirler. Bazı hadislere dayandırdıkları görüşlerinin özetini dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışalım.

Medine yahudilerinden Lebid b. Asam Hz. Peygambere büyü yaptı. Yapılan bu büyü sonucunda Resulullah rahatsız oldu. Münasebette bulunmadığı halde zevcesi ile münasebette bulunduğunu, herhangi bir şeyi yapmadığı halde, O şeyi yaptığı hayalini kapıldı.

Bu durum bazılarına göre 40 gün, bazılarına göre 6 ay, bazılarına göre bir yıl kadar sürmüştür. Meleklerin büyü düğümlerinin atıldığı yer olan kuyuyu göstermesi üzerine büyü kuyudan çıkartıldı. Rasülullah nüzul sebepleri bu olay olan Felak ve Nas sürelerini büyü üzerinde okudu. Büyü düğümleri tek tek çözüldü. Rasülullah da şifa buldu.

Tefsir alimlerinin ifade ettikleri üzere Rasülullaha büyü yapılmış Ve bunun sonucunda da rahatsız olmuşlardı. Ancak olayda bazı abartmaların olduğu muhakkaktır. Çünkü Hz. Peygamberin nakledildiği gibi akli dengesi hiç bir zaman bozulmamış, yapmadığı şeyi yapmış, ya da söylemediği bir şeyi telaffuz etmiş gibi bazı hayallere de kapılmamıştır. Bütün bunlar yalan ve iftira dan ibarettir. Eğer iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olsaydı Resulullah'ın söylediği sözlere ve yaptığı fiillere İtibar edilmezdi.

Kaldıki bu durum vahiy İle vahiy olmayan şeylerin birbirine karışmasına sebep olacağı için müslümanlar için huccet delil teşkil etmeleri mümkün olmazdı. Oysa böyle bir durum yoktur ve tamamıyla uydurmadır. Hanefi mezhebinde Müctehid fil Mesâil veya Muharriç kabul edilen ve Cassas ünvanıylada meşhur olan Ebu Bekr erRazi bu konuyla alakalı olarak şöyle söylemiştir. "Bazıları Rasulüllaha yapılan sihrin, Rasülullah üzerinde büyük etkisi olduğunu, öyle ki Rasülullahın yapmadığını yapmış, söylemediğini söylemiş duygusuna kapıldığını söylemektedirler. Ancak bütün bunlar yalan ve aslı olmayan iftiralardır. Mülhidlerin yaptığı kasdi ilavelerdir. Allahü Teala bu iddiaları yalanlayarak şöyle buyurmuştur. Zalimler siz sadece büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler ( Furkan 8)

Bazı tefsir yapan alimler de bu hususta yapılan abartma Ve mübalağalara dikkat etmeden ne duymuşlarsa kitaplarına geçirmişler. Oysaki İtikada taalluk eden bu gibi durumlarda çok dikkatli olmak lazım gelmektedir. Selam ve dua ile.
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Allah büyü yapanıda yaptıranıda kahretsin. Günümüzde hala bu ebu cehlin torunları mevcut. Her yerde medyumlar , üfürükçüler..İnsanların hayatına bu şekilde kim müdahale ediyorsa iki cihanda yakası biraraya gelmesin.
 
Üst