1. İzmirella

  İzmirella Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  24 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.370
  Beğenilen Mesajlar:
  10
  Ödül Puanları:
  0

  İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması

  Konu, 'İdare Hukuku' kısmında İzmirella tarafından paylaşıldı.

  İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması Bibliyografya.- Ali Ülkü Azrak, “Yargı ve İdare: İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXXIV, 1969, Sayı 1-4, s.129-155; Gözübüyük ve Tan, op.cit., c.I, s.8-10; Gözübüyük, Yönetim Hukuku, op.cit., s.3; Günday, op. cit., s.4; Balta, op. cit., s.13-17; Özyörük, op. cit., s.90-91; Peiser, op. cit., s.2; Duran, op. cit., s.9-10; Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usûlü, İstanbul, 1991, Cilt I, s.1-5; Baki Kuru, Medenî Usul Hukuku, Ankara, AÜHF Yayınları, 1983, s.1; De Laubadère, Venezia ve Gaudemet, op. cit., c.I, s.621-622; René Chapus, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, Onbeşinci Baskı, 2001, c.I, s.971-988; Timsit, op. cit., s.127-128; Long et al., op. cit., s.469-476.
  Organik (şeklî) ölçüte göre yargı fonksiyonu, yargı organlarının, yani mahkemelerin her türlü faaliyetinden oluşmaktadır. Organik kriter, idarî fonksiyonu, yasama ve yargı fonksiyonlarından ayırt etmek için elverişli bir ölçüttür; ama mahkemelerin her türlü faaliyetlerini yargı fonksiyonu kapsamına soktuğu için gereğinden faz7la geniştir. Zira, mahkemelerin yazı işlerine ve idarî personeline ilişkin işlemleri yargı fonksiyonu değil, idarî fonksiyonu niteliğindedir[36]. O hâlde yukarıda gördüğümüz maddî kriteri de devreye sokmak gerekmektedir. Buna göre yargı fonksiyonu, yargı organlarından çıkan ve hukukî uyuşmazlıkları ve hukuka aykırılık iddialarını karara bağlama fonksiyonu olarak tanımlamak uygun olur. Bu tanıma göre, yasama fonksiyonu şu iki unsur ile tanımlanmaktadır


   
İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. İdarî işlemler

  İdarî işlemler

  idari işlemler idari işlem bireysel işlemler İdarî işlemler (actes administratifs)” konusu da genel idare hukukuna ait bir kavramdır. Aşağıda sekizinci bölümde göreceğimiz gibi, idarî işlemler, tek taraflı ve iki taraflı olmak üzere ikiye ayrılır. Tek taraflı idarî işlemler de bireysel ve düzenleyici olmak üzere ikiye ayrılır. Bireysel idarî işlemlere “idarî karar” denir. Düzenleyici işlemler,...
 2. İdarî teşkilât

  İdarî teşkilât

  İdarî teşkilât (organisation administrative)” konusu genel idare hukuku konusudur. Çünkü bu konuda görülen, kamu tüzel kişiliği, merkezden yönetim, yerinden yönetim, idarî hiyerarşi, idarî vesayet, yetki genişliği, kamu idaresi, kamu kurumu gibi kavram, kurum ve kurallar, sadece belirli bir idarî faaliyet alanında değil, akla gelebilecek bütün idarî faaliyet alanlarında geçerlidir. Örneğin...
 3. İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması

  İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması

  İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması Bibliyografya.- Georges Vedel, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, s.4-6; Julien Laferrière, Manuél de droit constitutionnel, Paris, Editions Domat-Montchrestien, İkinci Baskı, 1947, s.1-4; Chapus, Droit administratif général, op. cit., c.I, s.947-967; Chapus, Droit administratif général, op. cit., c.I, s.947-967; De Laubadère, Venezia...
 4. İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması

  İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması

  Bibliyografya.- Gözler, Türk Anayasa Hukuku, op. cit., s.372-374; Gözübüyük ve Tan, op.cit., c.I, s.8-10; Gözübüyük, Yönetim Hukuku, op.cit., s.3; Günday, op. cit., s.9-10; Balta, op. cit., s.11-13; Peiser, op. cit., s.2. Organik kritere göre, “idarî fonksiyon (fonction administrative)”, “yasama fonksiyonu (fonction législative)”ndan kolayca ayrılır. Yasama organından çıkan işlemler yasama...
 5. İdare organının Yargı organından Ayrılması

  İdare organının Yargı organından Ayrılması

  İdare organının Yargı organından Ayrılması İdare organının yargı organından ayrılmasında da bir mesele yoktur. Anayasamızın 9’uncu maddesine göre, “yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır”. Burada “bağımsız mahkemeler ” ifadesinin altını çiziyoruz. Çünkü, bu ifade yargı organının tanımını bize vermektedir. “Bağımsız mahkemeler” ifadesinde geçen “mahkemeler”...

Sayfayı Paylaş