iddialı kapak nickler

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
iddialı kapak nickler
iddialı nickler emo kapak nickler kapak iddialı nick
.....DışıNı SüsLeR içiNi TakmaZ oLmuşSuN......


Bu hiddet benim! Kimse sahiplenmesin! Bütün suçlar �yine� benim! Kimse, nezaketini araya verip, suçtan pay çıkarmasın kendine! Hasarı tespit edin yeter! Bedelini, fazlasına canımı ekleyip ödeyeceğim! .... Üstüm kalsın!


αкsЇLЇğЇм üsтüмdε, sεиdε КεLίмεLεя ΗεР ƒαГαzΪ..
qόяdύğύй Кαdαя αяαZΪ!!
кΪмSΣ мϋкεммεL dεğЇL кΪ....
лέ uмdυл кΪ βεйdεй,кαdı кІzІ βΪLε ωεяεмLΪ..?
βέлΪм ΚUsUяUм αйCα йaz,sεйΪйкΪsΪ
МεŜΑωϊ.......


Söylemeden Git !
Söyleyemediklerin de Burada Kalsın
Ben Yaşarım Onları


kuzuLar ıcın aqLaYan kurTLarda wardır haYaTTa ...!!!
Çünkü ÖLÜM bir yok oluş degil
YENiDEN DOGUSTUR...!

İnandıklarımızın arasında çok fark var.
Halim yalın,son sireni benim için çalın.


dindirir acını elbet bi melek yaa..
Tüm $ehir Ağladı ..
Sen giTTin diye ..
Mecbur musun Hep EN Uzağa Gitmeye...artk eski haLim kaLmadı hiç (.)
qözLerimde yanan o ı$ık çoktan söndü (!)
eski co$kusu yok yüreğimin..
ßedenim, bu kendinden nefret eden ruhu ta$ımak istemiyor (.)
Ve ßir itiraf ; AsLa qöründüüm kadar qüçlü olamadm...


ßény kayßédérsén ßi daa asLa ßuLamassin o ac qösLü kaLBiné raat ßatmasin


we sonra*
Kaptırdık kendimizi meLankoLi dünyanın maviLiğine.
Orda her$ey gerçek gerçek olmayan ya$adıkLarımızdı.!

adı yok yokluğuNuN,
bütüN keLimeLeRi,
bütüN cümLeLeRi deNiyoR,
taRif edemiyoRum......simsiyah bakıyoR yüReğim tüm düNyaya...
ßuqün Søn. ß¡r yarIñ yøk. Dûnûmûz zâtên kâybøLmuS.
ß¡tt¡yøLcuLuq. ÂyrîLmâ vâkt¡ gêLdî. Gêr¡dê qâLâñ,
Søñ ß¡r høS¢âqâL d¡Lêq¡Artık iiçim acımıyor, yanmıyor bedenim bu ayrılık uğruna
ya sevgimi bitirdin bilmeden, yada artık ben küllendim
bak artık gülebiliyorum kahkaha ata ata
karıştırma şimdi!
ya içten gülüsüm, yada numara..Haиgi zaMaиa sakLaиıyoЯ∂u ∂engeSiиi çokTaи yitirMiş yaLиızLıkLaяım????

Ne kadar gerçeksen o kadar yalandın... Ve ben her seferinde en
baştan başladım...Yeniden bir sondayım ama bu kez yeniden başlayacak gücüm yok... Ben senden vazgeçmek istiyorum!
böyle bir geceydi hatırlarmısın,
bu aşkın sonu yok bitsin demiştin...
elini elimden usulca çekip,
gözünde yaşlarla çekip gitmiştin...

hiçbir affı yok bu gidişinin, gelişinin de hiçbir teselli edişi yok artık benim için...
bittin...
beni de tükettin, kahretsin birde ben seni kendimde tüketebilsem
beni benden alıp giden gönüldür bu nasıl edem zalım yarmış nerden bilem sevda kolay iş değilmiş

:) ιçιм∂є кι ѕєηι кєşƒє∂ιуσяυм... =)

birtek kurşun çaredir bu acıya rabbim sen bu kulunu bagışla bedenim çürürken bu kara toprakta ruhum seni bekleyecek buralarda..

Gün biTer aMa sevGi bİtmeZz

SustuGum iÇin mİ tüm bunLar??


KaFaMa BiR SiLaH DaYa Ve DuVaRLaRı BeYNiMLe BoYa


nargilenin dumanına benzer hayallerim sadece beni zehirler ve uçup giderrrrr
Gönlümün romanı bitti bu gece…Ne tuhaf değil mi? İçimi acıtan da sendin, Acımı dindirecek olan da...unut gitsin diyorsun kolay olsa unuturdum biliyorsunŞimdi geri dönsende sevemeM …Kalbim yok artık bitti!! 

ocean

Paylaşımcı Melek
Üye
Cevap: iddialı kapak nickler

Yanılmışım..
Yanılgılarla geçmiş ömrüm..
ve Ben daha yeni farkediyorum..Herşey senin gitmenle aydınlandı..
Ama benim dünyam artık karanlık | Herşeyin aydınlanmasıyla bilikte karardı dünyam
ve sen artık yoksun benim bu karanlık dünyamda
oySaki..

InsánLár inSánLárI yørárkén, insánLár inSánLárdán kørkárkén, bén háLá téhLykeLy øyµnLár øynáyIb ánnémi kIzdIrIørµm..katLanmayi biLmeyen a$kı çekemez.. a$ka mahkum oLmu$ garip güLemez!..ã¢ık SøzLû dû$mãñ, 2 ÿûzLû døst'tãñ îÿîdîr!

Ya seni sewerek öLeceğim , Yada ßeni sewen ßirinin yanında seni sewmenin ßedeLini ödeyeceğim .

SahîpSîz KaLıp tµtµŞµn¢a etekLer, Sahîßîne Döner Tûm KöpekLer.

† iNtihar étti ; Hayallérim †

çâkâllîk kôpêklîktêñ îyîdîr !

qiddiqinDé áLI$Iørµm Sáná.. hi¢1 áLI$hkánLIk bµ kádár qµzéL øLámáz.. áLI$hkánLIkLár. Dáimá kørkµtµr bény.. dµ$µnky bén yá$ámáyá biLé áLI$hkIn déiLim...

Al senin olsun, bende ne varsa, istemem mutluluğu senden uzaksa..

Oynama kırık camla çizer, etme çoluk çocukla muhabbet iÇine sıçar!!!!


eLimi tuT vE Yaşa HayaTı YaşaMak G i b i . . ÖzGürCe


Gµñâhıylâ sêvâbıylâ hêrsêyíñlê sêvmêdím mí? bêñí bêñsíz bırâkıptâ bêñ hêp sâñâ gêlmêdím mí? êllêr vÈfâ ñêdír bílmêz, kâdír kıymêt bílmêdím mi? Iñkâr êtmê! yâñârsıñ.
EsRaRLI Tohumun toPraGa karIstIgInda, haSrEtN Göz yasLarImLa ßuLustuGuNda, ßu Cigara'dan h£r Duman aLdIgImda İnan ki; AKLIMDASIN
..

Søn bir gece daha cirkin øLaLim. AynaLara degiL, birbirimize bakaLim. Bir hayatti tutunamadik. geL øna bir søn yazaLim.


døkunuslar hissiz, sevgisiz bu ten. aglamakli suratlara maske, føndøten..

KRAL'InIzI kApImdA ßAğLAdım PADİ$AH'InIz GeLsin...


KeLimeLerin ßûyûsûnde tıkanır yutkunamadığım en ßûyûk tutarsızLık. Yûreğimi ßin parçaya ayırıyør $imdinin içime vuran sancısı...

İmza atamadık diyé! küçümséméyin! ßiz géréktiği yérdé Parmak ßASARIZ!!!

ßana hiÇ inanma yaLancıyım! Oturup ßirşey anLatma aLaycıyım!! Sénin yaran ßana değmez canım…ßénimle oyun olmaz mızıkçıyım!!!

köpeklerin muhabbeti aralarına bir kemik düşünceye kadardır

senden çıkan ne olursa olsun SEN kadardır

Hayalle yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz HABERiMiZ YoK


ßiz ßizeyiz ! ßiz ßize Yeteriz !


Bazen Hüzün, Bazen Keder, Senin Sevgin Ömre Bedel.


ßalıkesir ßandirma, ßosver gitsin Aldirma


CeSarE†imiN ßi††iĞi yErdE £SaRe†iM ßa$Lar


î¢îmdekî pî¢ ; ßéni térkétmé hî¢ .. Elimden Gelse Sevmezmiyim Hic ? Ama Napim , Kalbim ***

KURAL-1) Ben Herzaman Haklıyımdır KURAL-2) Haklı Olmadığım durumlar olabilir ki doğaldır O zaman KURAL-1) Geçerlidir.

yıLdızLar DizDim tOpRagIn üStünE, sIRf düNya gözLeRiNe bEnzeSin diyE, AmA nE yıLdızLar gözLeRiN kAdAr güZeL, nEdE düNyA onLArI hAk EdeCek kAdAr MükemmeL..

Gözlerindeki kini, dudaklarındaki sahte gülümsemeyle örtmeye çalışan kişi ne kadar aptaldır

Ben ø tatli sensizlikte seninleyim

İşte ßöyle gideceksin, salına salına, ardına ßaka ßaka.. " Kimi ßekliyorsunda ßakarsın ardında " demezlermi adama ?¿ Sen ßir gurursuzu sevmedinki güzelim, gelsin ardından!!! O asilce sevdi ve asilce gitti.. Şimdi Sen sadece susmayı dene, ilk gittiğin gißi güçlü sansınlar seni, ßu ßeni daha mutlu eder.. (ßu nick SayIlmaz ama ho$uma gitiği için ékliyorum )

HêrSêy øLur ßîtêr . YâSânân HêrSêy unutuLur Gîdêr . Sên ûzûLmê SêvgîLîm . ßu GûnLêrdê GêLîr Gê¢êr . .

Hava YağmurLu tüfeği omzunda Her Yani IsLanmIs nöbet basInda Seni düşünüyor hayaLin karsInda bIr aSker agLIyor nöbét basInda '


Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır...


Sen ßENım KoyNumDa,CanVeRECek HAsReTım . Sen BEnım SoNu öLüMLe ßiTeCek MüHeßßEtImSın !!!


HiC KimSe Sevdama Senin KadaR YakiSmadi, Ve Sevdam HiC KimSeyi Senin KadaR YaSatmadi..


Kağıttan Hep DüşLer AğLasakta SiLinirLer..

Ne SenDen GeCerim Ne MeyHaneDen....! ĞönLümün Farkı yok ßir ßiraNe'Den...!


En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir...


Döndüğünde ßu a$k Sâñâ ß0l qéLéCék; Rüzgâr Térs yÔnDéñ éséCéqh.
nokta.jpg


 
Üst