Ilam Mahiyetini Haiz Belgeler :

Ilam Mahiyetini Haiz Belgeler :
Madde 38 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/20 md.)

Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havire'sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.
 
Üst