Ilamin Zamanaşimina Uğradiği Iddiasi :

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Ilamin Zamanaşimina Uğradiği Iddiasi :
Madde 33/a - (Ek madde: 18/02/1965 - 538/18 md.) *

İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.
 

Benzer İçerikler

*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
711
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
775
*jellibon*
*jellibon*
Üst