İletişim ve Etkili İletişim Hakkında Bilgiler

T

TİTAN

Forum Okuru
İletişim ve Etkili İletişim Hakkında Bilgiler
iletişim etkili iletişim nedir nasıl sağlanır yolları nelerdir açıklamalr ile ilgili bilgiler burada melekler
Eski çağlardan itibaren insanlar hep iletişim içinde olmuşlardır.Topluluk halinde yaşayan insanlar mutlaka iletişim kurarlar.İletişimin en basit yolu konuşmaktır ancak birçok şekilde iletişim kurabiliriz melekler :)iletisim-388.jpg


İnsanlar, vaktinin büyük bir bölümünü çevresi ile iletişim içerisinde yaşıyor. Kitap okuyarak, arkaya yaslanarak veya ayak ayak üstüne atmış vaziyette oturarak, insan bir şeyleri anlatmak ister. Yine takılarla, rozetlerle, odadaki eşyalarla, sözlerle, odadaki renklerle bir şeyler anlatılmak istenir. İletişim, yöneticilerin de aynı ölçüde iç içe olduğu bir süreçtir. Zira yöneticilerin sürekli olarak yüz yüze kaldıkları “insan ilişkileri”, “çatışma”, “halkla ilişkiler”, “güdüleme”, “tören”, “toplantı”, “karşılama”, “uğurlama” gibi birçok eylem iletişim kavramının içinde algılamak mümkündür.

İletişimi, emirlerin, bilgilerin, düşüncelerin, açıklamaların ve sorunların bireyden bireye veya gruptan gruba aktarılma ve iletilme süreci olarak tanımlayabiliriz. Kısacası iletişim, bireyler, gruplar ve örgütler arasında ilişki kurmayı amaçlayan bir etkileşim sürecidir. Bir başka ifade ile davranışların açıklanması ve anlaşılmasını sağlayan bir araçtır. İletişimi, örgütlerde oluşan sorunlarla baş edebilmek için başvurulan bir araç olarak görmek mümkündür.

Örgütsel yapı, örgütte bulunan bireyler, gruplar ve birimler arasında gerçekleştirilen iletişim yoluyla kurulabilir ve geliştirilebilir. Yani örgütte bulunan kişi ve birimler arasında iletişimin olmaması durumunda herhangi bir örgütsel yapıdan söz etmek mümkün değildir. Örgütsel yapının başarısı, büyük ölçüde dikey ve yatay iletişim kanallarının sağlıklı işleyişine bağlıdır. İletişim yoluyla herhangi bir kurumda kimlerin kimlerle ilişki kuracağı, kimlerin neleri yapması gerektiği açık bir şekilde belirlenir.

Etkili İletişim: Sağlıklı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için öncelikle insanların birbirleri ile bağlantılı olması, ilişkili olması, birbirlerini tanıması, birbirlerinden korkmaması ve birbirlerinden nefret etmemesi gerekir.İletişimde yapmacıklık ve yapaylık olmamalı. Nedeni ne olursa olsun birey rahatsız olduğu bir davranışı kabul eder gibi görünürse, karşısındakilere göndereceği mesaj karışıklık veya sahtekârlık olarak algılanabilir. İnsanlar, kendilerine gönderilen sözsüz mesajlara karşı çok duyarlıdır. Adele gerilmeleri, dudak kenarındaki gergin çizgiler, mimikler, yani beden dili çok kolay okunabilir. Beden mesajları ile sözlü mesajlar çelişirse karşıdaki kişinin aklı karışabilir. Bu şekilde mesajları çelişen kişiye güven duyulmaz, bu kişiler ikiyüzlü olarak görülürler.

Karşıdaki kişiler korkutulmamalı, yargılanmamalı ve aşırı bir şekilde denetlenmemelidir. Çünkü korkutulan, yargılanan ve yakından denetlenen kişiler kendine olan güvenini kaybedebilir, kendini değersiz hissedebilir. Bu duruma düşen kişi kendisi olmaktan çıkar, her uyarana karşı savunucu tepkiler veren, yalan söyleyen ve hile yapan bir kişi haline gelebilir

İletişimde beden dili %60, Ses tonu %30 ve Kelimeler %10 önem taşır.

Bu bağlamda çok kelime konuşmak, etkili iletişimin temel kaynağı olarak görülmemeli, aşağıda belirttiğimiz özelliklerin hepsi, bir bütün halinde kullanılırsa başarılı olunabilmektedir. Şimdi bu söylediklerimizi maddeler ile açıklayabiliriz.

Temel olarak:
İlişkilerde pozitif olmak, olaylara iyi taraflarından bakmak etkili iletişimin temel noktasıdır.
YÜZ : Canlı olun.Mümkün olduğunca gülün.
GÖZ : İnsanların yüzüne bakın.Konuşurken gözlerinizi kaçırmayın .
JESTLER : Jestlerinizin ( el , kol vs. kullanımı ) sözlerinizle aynı
mesajları vermesini sağlamalısınız.Ellerin kenetlenmesi , kolların
kavuşturulması , ellerinizin çene hizasında olması durumlarından kaçının.
Aşırıya kaçmadan jestlerinizi kullanın.
BAŞ HAREKETLERİ : Karşınızdaki konuşurken başınızı ara sıra
aşağı yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi ve anladığınızı belli
edin.
DURUŞ : Sizinle konuşan insanlara bakın. Mümkün olduğu kadar
çok kişiye ara sıra da olsa bakmaya çalışın .
TEMAS : Bazı durumlarda yaşı küçüklerle , aynı cins ve sizden daha
alt statüde olanlarla bedensel temas kurun.
KONUŞMA : Ses tonu çok önemlidir.Çok fazla konuşmayın.
Toplulukta eşit miktarda konuşun.
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Ben bir kişiyle iletim halindeyken karşımda ki , kekeler sorduğum soruya cevap vermekte zorlanır , sık sık mikleri ile hareket eder.. Bunun benim duruşum ve hitap şekilimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Emin olduğum şeyler üzerin de kesin ve net konuşurum. Doğruluktan şaşmam.Sanırım bu özellikler karşı tarafı etki altına alıyor ve ikanyı sağlıyor ayrıca liderlik imajı veriyor. Yok mimikmiş ses tonuymuş temasmış geçin bunları :)
 
Üst