İşçi alma ve başka işe girme yasağı

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
İşçi alma ve başka işe girme yasağı
işçi alma formu belediyede işe girmek hamileyken işe girmek Madde 43 - (Değişik birinci fıkra: 3/6/1986 - 3299/8 md.) İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi içinde, 42 nci madde hükmü gereğince hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimi veya geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 39 uncu madde uyarınca grev ve lokavta katılamayacak işçilerden, haklı sebeple hizmet akdi feshedilenlerin yerine yeni işçi alınması imkanı saklıdır. İşverenin bu yasağa aykırı hareketi, grev gözcülerinin ya da taraf sendikanın yazılı başvurusu halinde ilgili bölge müdürlüğünce denetlenir. 38 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştıran işveren, bu işçileri ancak kendi işlerinde çalıştırabilir, bunlara, greve katılan işçilerin işlerini yaptıramaz.
Kanunî bir grev ve lokavt dolayısıyla hizmet akdinden doğan hak ve borçları askıda kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet akdi, işverence feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir. 
  Kadın İşçilerin Gebelik Süresinde Çalışma Koşulları hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
İşçi deneme süresinde sigortasız ve ücretsiz çalıştırılabilir mi? İşçi deneme süresinde sigortasız ve ücretsiz çalıştırılabilir mi?
işçi deneme süresi sigortasız ve ücretsiz çalıştırma,işçi deneme süresinde sigorta şartmı,işçi deneme süresinde ücret zorunlumu,deneme süresinde sigorta yapılırmı,işçi deneme süresi ücret ve ssk hakkında bilgiler...
Toplu İş Hukuku 0
İşçinin yasal çalışma süresi ne kadardır? İşçinin yasal çalışma süresi ne kadardır?
işçinin yasal çalışma süresi,işçinin yasal çalışma süresi ne kadardır,işçinin çalışılmış sayılan günleri hangileridir,işçinin yasal çalışılmış günleri hangileridir,işçinin yasal çalışılmış sayılan günlerinin ücreti,işçinin hafta tatili yasal...
Toplu İş Hukuku 0
ÜNİVERSİTELİ İŞÇİ MEMUR OLABİLİR Mİ? ÜNİVERSİTELİ İŞÇİ MEMUR OLABİLİR Mİ?
2014 üniversiteli işçiler memur olabilecekmi,2014 üniversiteli işçiler memur olacakmı,2014 torba yasaya göre üniversiteli işçiler memur olabilirmi,üniversiteli işçilerin memur olması hakkında bilgiler 38985 Yeni...
Adalet Sarayı 0
Ücretini (Maaşını) Zamanında Alamayan İşçi Neler Yapabilir? Ücretini (Maaşını) Zamanında Alamayan İşçi Neler Yapabilir?
maaşını zamanında alamayan işçi ne yapmalı,zamanında maaşını alamayan işçinin hakları nelerdir,parasını alamayan işçi ne yapabilir,maaşını alamayan işçi nereye başvurmalı,maaşını zamanında alamayan işçi hakları hakkında bilgiler,...
Adalet Sarayı 0
Kadın İşçilerin Gebelik Süresinde Çalışma Koşulları Kadın İşçilerin Gebelik Süresinde Çalışma Koşulları
gebelikte kadın işçi,hamile kadın hangi ortamda çalışmalı,kadın işçilerin gebelik süresinde korunması için önlemler,kadın işçi gebeyken kaç saat çalıştırılır,kadın işçilerin hamilelik ödeneği,kadın işi gebeyken ve doğum halinde feshe karşı...
Kadın ve Hukuk 0

Benzer Konular