İşçi alma ve başka işe girme yasağı

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
İşçi alma ve başka işe girme yasağı
işçi alma formu belediyede işe girmek hamileyken işe girmek Madde 43 - (Değişik birinci fıkra: 3/6/1986 - 3299/8 md.) İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi içinde, 42 nci madde hükmü gereğince hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimi veya geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 39 uncu madde uyarınca grev ve lokavta katılamayacak işçilerden, haklı sebeple hizmet akdi feshedilenlerin yerine yeni işçi alınması imkanı saklıdır. İşverenin bu yasağa aykırı hareketi, grev gözcülerinin ya da taraf sendikanın yazılı başvurusu halinde ilgili bölge müdürlüğünce denetlenir.
38 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştıran işveren, bu işçileri ancak kendi işlerinde çalıştırabilir, bunlara, greve katılan işçilerin işlerini yaptıramaz.
Kanunî bir grev ve lokavt dolayısıyla hizmet akdinden doğan hak ve borçları askıda kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet akdi, işverence feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir.
 
  Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarına uyulmaması hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
İşçi deneme süresinde sigortasız ve ücretsiz çalıştırılabilir mi? İşçi deneme süresinde sigortasız ve ücretsiz çalıştırılabilir mi?
işçi deneme süresi sigortasız ve ücretsiz çalıştırma,işçi deneme süresinde sigorta şartmı,işçi deneme süresinde ücret zorunlumu,deneme süresinde sigorta yapılırmı,işçi deneme süresi ücret ve ssk hakkında bilgiler...
Toplu İş Hukuku 0
İşçinin yasal çalışma süresi ne kadardır? İşçinin yasal çalışma süresi ne kadardır?
işçinin yasal çalışma süresi,işçinin yasal çalışma süresi ne kadardır,işçinin çalışılmış sayılan günleri hangileridir,işçinin yasal çalışılmış günleri hangileridir,işçinin yasal çalışılmış sayılan günlerinin ücreti,işçinin hafta tatili yasal...
Toplu İş Hukuku 0
Grev ve lokavta katılmayacak işçilerin ismen belirlenmesi Grev ve lokavta katılmayacak işçilerin ismen belirlenmesi
Madde 40 - Grev ve lokavtın uygulanacağı dönemde hangi işçilerin işyerinde çalışmaya devam edecekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce grev ve lokavt kararının müdürlüğe bildirilmesinden itibaren üç işgünü içinde resen...
Toplu İş Hukuku 0
Kanunî grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosu Kanunî grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosu
Madde 39 - Hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını; işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş eşyasının, gereçlerinin, hammadde...
Toplu İş Hukuku 0
Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarına uyulmaması Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarına uyulmaması
Madde 78 - Grev ve lokavtın uygulandığı işyerlerinde 39 uncu madde gereğince çalıştırmak zorunda olduğu işçileri çalıştırmayan işveren üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır...
Toplu İş Hukuku 0

Benzer Konular

İşçi deneme süresinde sigortasız ve ücretsiz çalıştırılabilir mi? İşçi deneme süresinde sigortasız ve ücretsiz çalıştırılabilir mi?
işçi deneme süresi sigortasız ve ücretsiz çalıştırma,işçi deneme süresinde sigorta şartmı,işçi deneme süresinde ücret zorunlumu,deneme süresinde sigorta yapılırmı,işçi deneme süresi ücret ve ssk hakkında bilgiler...
İşçinin yasal çalışma süresi ne kadardır? İşçinin yasal çalışma süresi ne kadardır?
işçinin yasal çalışma süresi,işçinin yasal çalışma süresi ne kadardır,işçinin çalışılmış sayılan günleri hangileridir,işçinin yasal çalışılmış günleri hangileridir,işçinin yasal çalışılmış sayılan günlerinin ücreti,işçinin hafta tatili yasal...
Grev ve lokavta katılmayacak işçilerin ismen belirlenmesi Grev ve lokavta katılmayacak işçilerin ismen belirlenmesi
Madde 40 - Grev ve lokavtın uygulanacağı dönemde hangi işçilerin işyerinde çalışmaya devam edecekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce grev ve lokavt kararının müdürlüğe bildirilmesinden itibaren üç işgünü içinde resen...
Kanunî grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosu Kanunî grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosu
Madde 39 - Hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını; işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş eşyasının, gereçlerinin, hammadde...
Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarına uyulmaması Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarına uyulmaması
Madde 78 - Grev ve lokavtın uygulandığı işyerlerinde 39 uncu madde gereğince çalıştırmak zorunda olduğu işçileri çalıştırmayan işveren üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır...