İslam En büyük dindir !

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İslam En büyük dindir !
Allah insanlığa verdiği nimet ve tefekkürler arasında onlara varlığını tanımayı ve kabul etmeyi doğuştan edindiği bir yeteneğe kavuşturmuştur. Bu bilinçliliği kalplerinde insanoğlunun ilk yaratılışından beri değişmeyen doğal bir eğilim olarak yerleştirdi. Dahası, bu doğal düzeni, varlığına tanıklık eden yaratılış içine koyduğu işaretlerle güçlendirdi. Bununla birlikte, insanoğlunun Allah hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması mümkün olmadığından, kendisi tarafından vahiy yoluyla bildirilmesi dışında Allah Peygamberlerini, halka ibadet ettikleri Yaratıcıyı öğretmek için gönderdi.


islam.jpg

Bu Peygamberler, onlarla birlikte Allaha ibadet etmenin ayrıntılarını da getirmişlerdir, zira bu gibi ayrıntılar vahiy yoluyla dışında bilinemez. Bu iki temel, tüm ilahi vahiylerin elçilerinin kendisiyle birlikte Allahtan getirdiği en önemli şeylerdir. Bu temelde, tüm ilahi vahiylerin aynı yüksek hedefleri vardı..

Övülmüş ve övülen Yaratıcı Allahın Birliğini, özünde ve özünde teyit etmek.
Tek başına Allaha ibadet edilmesi gerektiğini ve başka hiçbir varlık O nun yanında veya O nun dışında ibadet edilmemesi gerektiğini teyit etmek.
İnsanın refahını korumak ve yolsuzluğa ve kötülüğe karşı koymak. Böylece, inanç, yaşam, mantık, zenginlik ve soyu güvence altına alan her şey dinin koruduğu bu insan refahının bir parçasıdır. Öte yandan, bu beş evrensel ihtiyacı tehlikeye sokacak herhangi bir şey, dinin karşı çıktığı ve yasakladığı bir yolsuzluk biçimidir.

Halkı en üst seviye erdem, ahlaki değerler ve soylu geleneklere davet etmek.Her ilahi mesajın nihai amacı daima aynıydı: insanları Allah'a yöneltmek, onları Allah'tan haberdar etmek ve onlara yalnız ibadet ettirmek. Her İlahi Mesaj bu anlamı güçlendirmek için geldi ve şu sözler tüm Peygamberlerin dilleri üzerinde tekrarlandı: Allah'a tapın. Bu mesaj, Allahın gönderdiği peygamberler ve peygamberler tarafından insanlığa iletildi. Her ulus. Bütün bu peygamberler aynı mesajla, İslam'ın mesajıyla geldi.

İnsanlık, en ilkel yaştan medeniyetin tepelerine kadar birçok rehberlik, yanlış yol gösterici, bütünlük ve sapma döneminden geçmiştir. İlahi rehberlik, insanlığa eşlik etti ve her zaman uygun çözümleri ve çareleri sundu.Farklı dinler arasında var olan farklılığın özü buydu. Bu anlaşmazlık, İlahi Yasanın ayrıntılarını aşmadı. Yasanın her tezahürü, bunun için öngörülmekte olan insanların özel sorunlarını ele aldı. Bununla birlikte, anlaşma alanları anlamlıydı ve inançların temelleri gibi pek çok şey vardı; Iman, yaşam, akıl, zenginlik ve soyun korunması ve topraklarda adalet yaratılması gibi İlahi Yasanın temel ilkeleri ve hedefleri; Ve bazı temel yasaklar, bunların en önemlilerinden bazıları putperestlik, zina etme, cinayet, hırsızlık ve sahte tanık olma. Dahası, dürüstlük, adalet, yardımseverlik, şefkat, vasiyet, doğruluk ve merhamet gibi ahlâki erdemleri de kabul ettiler.

İslam dünyadaki en büyük dinlerden biridir ve 1 milyardan fazla takipçisi vardır. Bu, 7. yüzyıldaki Suudi Arabistan'da Peygamber Efendimiz tarafından alınan vahiylere dayanan tek tanrılı bir inançtır.Ne mutlu müslümanım diyene selam ve dua ile..
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Her insan Müslüman olmalıdır. İslam her insana aittir. İslam yalnızca belirli bir ırk veya uyruk için bir Din değildir. İslam bütün insanlar içindir. İslam senin içindir. Allah hakkındaki gerçek, O'nun varlığıdır. O hep varoldu. Allah, şeyleri yaratmadan önce var olmuştur. Hâlâ bir şeyler yaratıyor. Şimdi gördüğünüz her şey Allah tarafından yaratılmıştır.Allahın başlangıcı yoktur. Bu, O'nun yaratılmadığı veya doğmadığı anlamına gelir. Allah bizim gibi değil. . Hepimiz bir gün öleceğiz. Allah asla ölmeyecek. Dahası, Allahın sonu yoktur.

Biz değişiirz. Bir şeyi bilmemekle başlıyoruz ve sonra şeylere maruz kalıyoruz. Bir şeyler öğrenir ve sonra işleri yaparız. Bazılarımız erken yaşlarda ölüyor, bazılarımız orta yaşta ölüyor ve bazılarımız yaşlı bir yaşta ölüyor. Allah böyle değil Allah değişmez.. Allahın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bizim ibadetimizede. Bizim ibadetimizden fayda görmüyor. Biz ne yaparsak kendimize yapıyoruz.Allahın meleklere, cinlere, insanlara veya başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Hepsini yarattı. Hepsine O'na ihtiyacı var.Allahın var olduğuna inanmayan cahil bir insanın bile Allaha ihtiyacı var.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Peygamber Efendimiz ve ondan önceki peygamberler insanlığa Allah hakkında bilgi verdi.Bütün peygamberler insandır. Bütün peygamberler ilk insan olan Hz. Adem hariç, bizim gibi bir anneden doğdular. Hayatlarının bir noktasında Peygamberler Allahtan vahiy aldılar.

Bu dünyaya gönderilen İslam'ın ilk peygamberi Hz ademdir.Allahın yarattığı ilk insan.İnsanlığın babası..Allah bu kuru kili bir insan biçimi ile et, kan ve kemikler haline getirdi. Bir süre sonra Allah bu biçime bir ruh verdi. Sonuç olarak ilk insan hayatta geldi.Adı ademdi.Allah, Hz. Adem'in kaburgalarından kendisi için bir eş yarattı. Sonra insanlık Hz Adem ve Hz Havvadan türedi. Allah'ın, gördüğünüz ve gördüğünüz her şeyin yaratıcısı olduğunu iyi bilin.Allah bizim babamız değildir. Allah, bizim Yaratıcımızdır. Hepimiz Peygamber Adem'den geliyoruz.
 
Üst