İşsizlik Oranı Azalmıyor

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
İşsizlik Oranı Azalmıyor
Türkiye'de istihdam edilen dört kişiden yalnızca biri haftada 40 saatten az çalışıyor. Çalışanların yarıdan fazlası yasal sınır olan 48 saatten fazla çalışırken, 15-19 yaş arasında "fazla mesai" daha yaygın. En çok çalışılan sektörler otelcilik, ulaştırma ve telekomünikasyon.
Hızlı büyümeye karşın işsizlik oranının düşmediğini gösteren işgücü istatistikleri, aynı zamanda çalışanların mesai saatinin hızla arttığını ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işgücü istatistiklerine göre Türkiye'de 2006 yılında istihdam edilen 22 milyon 330 bin kişinin sadece yüzde 28'i haftada 40 saat ya da daha az çalışıyor. Haftada 50 saat ve üzerinde çalışanlar ise istihdam edilenlerin yarısını oluşturuyor. Bu da pek çok çalışanın yasal süre olan 48 saatin oldukça üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Çalışanların yüzde 13'ü ise haftada 72 saatin, yani haftada 6 gün günde 12 saatin de üzerinde çalışması dikkat çekiyor.


Yaşı küçük yükü büyük

Kişilerin beyanına göre hesaplanan çalışma süreleri insanların 2006'da 6 yıl öncesine göre önemli ölçüde daha fazla çalıştığını, çalışma süresinin istihdam oranından daha hızlı arttığını gösteriyor. 2000 yılında 50 saat ve üzeri çalışanlar toplam istihdamın yüzde 40'ını oluştururken bu oran yıldan yıla artarak 2006'da istidamın yüzde 50'sine ulaşmış durumda.

15 yaş üzeri çalışanların yarısı haftada 50 saat ve üzeri çalışırken, bu oran, 15-24 yaş arası çalışanlarda yüzde 56'ya, 15-19 yaş arasında ise yüzde 60'a ulaşıyor. Bu durum, genç yaşta işgücüne katılanların eğitim düzeyinin düşük olması nedeniyle daha olumsuz koşullarda çalışmak zorunda kaldığını gösteriyor.

Sektörler bazında çalışma süreleri incelendiğinde ise tarımda fazla mesainin yaygın olmadığı, imalat, inşaat, otelcilik, ulaştırma-haberleşme sektörlerinde mesai saatlerinin ortalamadan daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Otellerde her 4 çalışandan biri, ulaştırmada-haberleşmede her 5 çalışandan biri haftada 72 saatten fazla çalışıyor. 72 saat çalışanlar, imalat sanayi ve inşaatta dokuz kişiden bir kişiye denk geliyor.

Kentli köylüden çok çalışıyor

Kentlerde 50 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 55'ken, tarım sektöründe fazla mesainin yoğun olmaması nedeniyle, bu oran kırsal bölgelerde yüzde 43. Cinsiyetlere göre dağılıma bakıldığında erkeklerin daha uzun süre çalıştıkları görülüyor. Erkeklerin yüzde 25'le en büyük kısmı 60-71 saat çalışırken, kadınlar en çok yüzde 23'le en çok 17-35 saatlik dilimde çalışıyorlar.

Kaynak
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
756
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
628
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
707
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst