Etiketler:
 1. İzmirella

  İzmirella Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  24 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.370
  Beğenilen Mesajlar:
  10
  Ödül Puanları:
  0

  İşsizlik Sigortası Mevzuatı

  Konu, 'Mevzuat' kısmında İzmirella tarafından paylaşıldı.

  T.C. ÇALI
  ŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


  İŞSİ
  ZLİK SİGORTASI FONU
  İşsizlik Sigortası Fonu Aylık Basın Bülteni kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, her ayın ilk

  haftasında yayımlanmaktadır. 30 Kasım 2007 tarihli verilerle hazırlanan bu bülten internet sayfasında da yer almaktadır.

  Tel0312) 418 99 86 e-posta: issizliksigortasi@iskur.gov.tr
  İş
  sizlik Sigortası Fonundan; 4447 sayılı kanuna göre, işsizlik ödeneği, sağlık güvencesinin
  devamlılığı, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi ile 4857 sayılı İş


  Kanununun 33. maddesi gere
  ği ücret garanti ve 65. maddesine göre kısa çalışma ödemelerine ilişkin
  hizmetler sunulmaktadır.


  I.
  İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ


  Sigortal
  ı işsizin, işsizlik ödeneği, sağlık sigortası, danışmanlık-işe yerleştirme ve mesleki eğitim
  hizmetlerinden yararlanabilmesi için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içerisinde en az
  600 gün prim ödeyerek, son 120 günü kesintisiz çalışmış, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş


  olmas
  ı gerekmektedir.
  Sigortalı işsizlerin hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İşten
  Ayrılma Bildirgesi ile birlikte İŞKUR ünitelerine başvurması durumunda, en az 600 gün çalışmış


  sigortal
  ılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile


  İş
  sizlik Sigortası hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. İlk işsizlik ödeneği başvuruyu izleyen ayın
  sonunda ödenmektedir. 30 günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması


  halinde, geç kal
  ınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.


  İş
  sizlik Sigortasının uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31.10.2007 tarihine kadar sisteme
  1.028.854 kişi başvuruda bulunmuş, 923.608 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış, toplam
  1.280.497.508,72.-YTL ödemede bulunulmuştur.
  Kasım 2007 ayında ise 96.705 kişiye toplam 28.583.653,61.-YTL ödeme yapılmıştır.


  96.705
  96.171
  98.975
  102.107
  100.443
  99.038
  100.514
  103.251
  104.402
  104.596
  98.032
  96.597
  94.956
  95.904
  97.646
  101.274
  99.664
  98.966
  98.731
  99.820
  99.133
  97.076
  92.425
  90.675
  90.072
  90.221
  90.232
  93.068
  91.114
  90.952
  89.131
  87.394
  84.229
  83.309
  73.752
  77.901
  72.812
  0
  20.000
  40.000

  60.000 80.000
  100.000
  120.000
  140.000
  Kas-04
  Ara-04
  Oca-05


  Ş
  ub-05
  Mar.05
  Nis.05
  May.05
  Haz.05
  Tem.05  u.05
  Eyl.05
  Eki.05
  Kas.05
  Ara.05
  Oca.06


  Ş
  ub.06
  Mar.06
  Nis.06
  May.06
  Haz.06
  Tem.06  u.06
  Eyl.06
  Eki.06
  Kas.06
  Ara.06
  Oca.07


  Ş
  ub.07
  Mar.07
  Nis.07
  May.07
  Haz.07
  Tem.07  u.07
  Eyl.07
  Eki.07
  Kas.07


  Aylar
  Ki
  şi Sayısı


  K – Q
  TSE-ISO-EN
  9000
  2
  II. ÜCRET GARANT
  İ FONU ÖDEMELERİ


  4857 say
  ılı İş Kanununun 33. maddesi gereğince; işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz
  vesikası alınması veya iflası nedeni ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş


  ili
  şkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacakları, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde
  ödenmektedir.
  SSK tarafından tahsilatı yapılarak, İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan primler üzerinden işveren payı


  olarak hesaplanan miktar
  ın yüzde biri, Ağustos 2003 tarihinden itibaren oluşturulan Ücret Garanti
  Fonuna aktarılmaktadır. Ücret Garanti Fonu İşsizlik Sigortası Fonu içinde değerlendirilmekte olup Fonun
  varlığı, 30.11.2007 tarihi itibariyle, ödemeler toplamı 8.574.001,84.-YTL düşüldükten sonra
  61.085.313,60.-YTL’dir.
  Ücret Garanti Fonu’ndan yapılan ödemeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kasım 2007 ayında Ücret
  Garanti Fonu’ndan 144 kişiye toplam 205.373,56.-YTL ödeme yapılmıştır.


  III. KISA ÇALI
  ŞMA ÖDEMELERİ


  4857 say
  ılı İş Kanunun 65. maddesine göre; genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde  in geçici olarak en az dört hafta durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için
  en fazla üç ay süre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan tespit işleminden sonra İşsizlik
  Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma, hizmet
  akdinin feshi dışında işsizlik ödeneği ile benzerlik oluşturmaktadır.
  2005 yılında 21 kişiye 10.566,94 YTL, 2006 yılında 217 kişiye 64.398,01 YTL kısa çalışma ödeneği
  ödenmiştir.
  Mart 2007 ayında 7 kişiye 3.661,98 YTL, Haziran 2007 ayında ise 33 kişiye toplam 18.389,15 YTL  sa çalışma ödeneği ödenmiştir.


  IV. FONUN MAL
  İ DURUMU


  İş
  sizlik Sigortası Fonunun Gelirleri


  Sigortal
  ının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan %2 işveren, %1 sigortalı kesintileri
  ve %1 Devlet payı ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, işverenlerden alınan
  gecikme zammı ve faizler Fonun gelirlerini oluşturmaktadır.


  YILLAR
  AYLAR
  OCAK
  Ş
  UBAT
  MART  SAN
  MAYIS
  HAZİRAN
  TEMMUZ  USTOS
  EYLÜL
  EKİM
  KASIM
  ARALIK
  TOPLAM


  2005
  Ki
  şi
  Sayısı - 3 8 20 159 10 165 258 251 254 34 107 1269


  Ödeme
  Miktar
  ı - 1.013 5.139 135.708 321.901 36.510 857.091 471.141 647.450 618.261 79.824 109.039 3.283.075


  2006
  Ki
  şi
  Sayısı 168 184 26 57 78 44 29 300 48 87 84 29 1134


  Ödeme
  Miktar
  ı 246.619 307.058 53.134 137.583 125.313 115.863 54.662 286.151 68.515 177.361 92.578 46.456 1.711.294


  2007
  Ki
  şi
  Sayısı 6 74 657 305 42 44 184 358 160 245 144 2219


  Ödeme
  Miktar
  ı 7.425 113.252 1.428.935 472.701 50.180 69.339 290.835 473.032 217.358 272.548 205.373 3.600.984


  3
  İş
  sizlik Sigortası Fonunun Giderleri


  Sigortal
  ı işsizlere verilen ödenekler, hastalık ve analık sigortası prim ödemeleri, meslek geliştirme,
  değiştirme ve edindirme eğitim giderleri, ücret garanti fonuna ayrılan pay, işsizlik sigortası hizmetlerinin
  yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine İŞKUR tarafından yapılan giderler
  oluşturmaktadır.


  Fon Kaynaklar
  ının Değerlendirilmesi


  4447 say
  ılı İşsizlik Sigortası Kanununun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak çıkartılan
  yönetmelik gereğince, “serbest piyasa koşullarında, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve fonun nakit
  akış durumu ile aktüaryal dengeler dikkate alınarak” profesyonel bir anlayışla yönetilmektedir. İşsizlik
  Sigortası Fonu bir önceki yıl bilançolarına göre aktif büyüklükleri Bankalar Birliği’nce ilan edilen ilk on
  ticari banka ile çalışmaktadır.


  Fonun Toplam Gelir ve Giderleri
  İş
  sizlik sigortasına ilişkin olarak, kanunun uygulanmaya başladığı 01.06.2000 tarihinden
  30.11.2007 tarihine kadar SSK tarafından tahsilatı yapılarak fona aktarılan primler ve gecikme zamları,
  Hazine tarafından aktarılan devlet katkı payı, işverenlerden alınan idari para cezaları ile fonun serbest
  piyasa koşullarında, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve fonun nakit akış durumu dikkate alınarak
  Mevduat, ters repo, DTH ve DİBS’lerde değerlendirilmesi sonucunda elde edilen faiz gelirleri ile giderleri,
  Ücret Garanti Fonu gelir ve giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


   
İşsizlik Sigortası Mevzuatı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. İşsizlik Sigortası Kanunu

  İşsizlik Sigortası Kanunu

  işten çıktıktan sonra sigorta ne kadar geçerli İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU...25 Ağustos 1999Sosyal güvenlikle ilgili yasalarda değişiklik yapan, emeklilik yaşını 58-60 olarak belirleyen ve işsizlik sigortası oluşturulmasını öngören tasarı, Ecevit hükümeti tarafından (57. Hükümet), 12 Temmuz 1999'da TBMM'ye sunuldu. Tasarı, 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler...
 2. İŞsİzlİk Sİgortasi Kanunu...

  İŞsİzlİk Sİgortasi Kanunu...

  İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU...25 Ağustos 1999Sosyal güvenlikle ilgili yasalarda değişiklik yapan, emeklilik yaşını 58-60 olarak belirleyen ve işsizlik sigortası oluşturulmasını öngören tasarı, Ecevit hükümeti tarafından (57. Hükümet), 12 Temmuz 1999'da TBMM'ye sunuldu. Tasarı, 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 27 Temmuz 1999'da da Plan ve Bütçe...
 3. İşsizlik..........

  İşsizlik..........

  Oley bir tek ben issiz degilim :D İngiltere'de işsizlik son 14 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Yılın ikinci çeyreğinde, işsiz sayısı 220 bin artış göstererek, toplamda 2,4 milyon kişiyi aştı. İngiltere'de işsizlik oranı da yüzde 7,8 ile 1995 yılından buyana ki en yüksek düzeyine ulaştı.
 4. işsizlik sigortası

  işsizlik sigortası

  hamilelikte işsizlik maaşı hamilelikte işsizlik ödeneği İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet...
 5. İşsizlik sigortası hesaplama 2010

  İşsizlik sigortası hesaplama 2010

  işsizlik maaşı hesaplama programı işsizlik maaşı hesaplama tablosu 2010 tablosu sigortası Aşağıda sizler için oluşturulmuş exel proğramı ile 2010-2011 yıllarında alacağınız yada yanınızda çalışan işçilerin alacağı işsizlik parasını hesaplayabilirsiniz. BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

Sayfayı Paylaş