1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  Iştirak :

  Konu, 'Askeri Ceza Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  Madde 41 - 1- Askeri cürümlerde ve kabahatlerde iştirak halinde, Türk Ceza Kanununun 64 üncüden 67 nciye kadar olan maddeler hükmü tatbik olunur.
  2 - Hizmete mütaallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emir veren mesuldur.

  3 - Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek cezası verilir :

  A : Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise,

  B : Amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile mütaallik olduğu kendisince malüm ise.


   
Iştirak : konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Askeri Fesat Ve Isyana Iştirak Edenlerden önayak Sayilacak Diğer Askerler

  Askeri Fesat Ve Isyana Iştirak Edenlerden önayak Sayilacak Diğer Askerler

  Madde 104 - Askeri fesat ve isyana iştirak edenlerden şunlar da reis ve müşevvik cezalariyle cezalandırılırlar. A: Amir ve mafevk tarafından şahsına vakı olan itaat emrine karşı itaatsizlikte söz ile veya fiilen ısrar eden; B: Askeri işareti suistimal ederek veya sair işaretler vererek isyanın vukuunu kolaylaştıran; C: Asiler arasında en büyük rütbelisi veya en kıdemlisi olan;
 2. Hacze Iştirak Halinde Davet:

  Hacze Iştirak Halinde Davet:

  Madde 104 - Yeni alacaklıların iştiraki ve bu yüzden ilave suretiyle yapılan yeni hacizler tutanağın altına işaret olunur. Hacze iştirak eden her yeni alacaklı isterse tutanağın tam bir suretini alabilir. Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi yeni iştirak ve ilaveler kendilerine bildirilmek üzere 103 üncü madde mucibince davet olunurlar.
 3. önce Icrasi Lazim Gelen Merasime Lüzum Olmaksizin Iştirak:

  önce Icrasi Lazim Gelen Merasime Lüzum Olmaksizin Iştirak:

  Madde 101 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.) Borçlunun eşi ve çocukları ve vasi veya kayyımı olduğu şahıslar evlenme, velayet veya vesayetten mütevellit alacaklar için önce icrası lazım gelen takip merasimine lüzum olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilirler. Şu kadar ki bu hak ancak haciz, vesayetin veya velayetin...
 4. Hacze Iştirak Derecelerinin Teşkili:

  Hacze Iştirak Derecelerinin Teşkili:

  Madde 100 - İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar: 1 - İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına, 2 - Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama, 3 - Aynı...
 5. Iştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallar :

  Iştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallar :

  iştirak halinde mülkiyette hisse satışı iştirak halinde mülkiyet hisse satışı müşterek mülkiyette devri Madde 94 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/52 md.) Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi haczedilirse icra dairesi, yerleşim yerleri bilinen ilgili üçüncü şahıslara keyfiyeti ihbar eder. Bu suretle borçlunun...

Sayfayı Paylaş