Itiraz Hakki:

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
#1
Itiraz Hakki:
Madde 60 - 59 uncu maddede yazılı mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı veya sanık tarafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabilir. Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir
 
  örnek çikarabilme Ve Tebligat Yapabilme Hakki: hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Redde Veya Kovuşturma Sonuna Kadar Beklenmesine Dair Karara Itiraz: Redde Veya Kovuşturma Sonuna Kadar Beklenmesine Dair Karara Itiraz:
Madde 8 - Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur. Aday, bu karara karşı, tebliğ...
Avukatlık Hukuku 0
Avukatin Dosya Saklamasi Ve Hapis Hakki: Avukatin Dosya Saklamasi Ve Hapis Hakki:
hapis hakkı nedir avukatın dosya saklama yükümlülüğü avukatın hapis hakkı dosya saklama süresi Madde 39 - Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri...
Avukatlık Hukuku 0
örnek çikarabilme Ve Tebligat Yapabilme Hakki: örnek çikarabilme Ve Tebligat Yapabilme Hakki:
tebligat örneği tebliğ örneği tebligat örnekleri tevkil belgesi vekaletname örnekleri Madde 56 - Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletname 52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini...
Avukatlık Hukuku 0

Benzer Konular

Redde Veya Kovuşturma Sonuna Kadar Beklenmesine Dair Karara Itiraz: Redde Veya Kovuşturma Sonuna Kadar Beklenmesine Dair Karara Itiraz:
Madde 8 - Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur. Aday, bu karara karşı, tebliğ...
Avukatin Dosya Saklamasi Ve Hapis Hakki: Avukatin Dosya Saklamasi Ve Hapis Hakki:
hapis hakkı nedir avukatın dosya saklama yükümlülüğü avukatın hapis hakkı dosya saklama süresi Madde 39 - Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri...
örnek çikarabilme Ve Tebligat Yapabilme Hakki: örnek çikarabilme Ve Tebligat Yapabilme Hakki:
tebligat örneği tebliğ örneği tebligat örnekleri tevkil belgesi vekaletname örnekleri Madde 56 - Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletname 52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini...