1. nisan

  nisan Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  5 Ocak 2008
  Mesajlar:
  5.165
  Beğenilen Mesajlar:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  isvicre

  İyot Hakkında Geniş Açıklama

  Konu, 'Diyet - Sağlıklı Beslenme' kısmında nisan tarafından paylaşıldı.

  iyotun açıklaması
  • [SIZE=-1]İyot neden önemlidir?[/SIZE]
  • [SIZE=-1]İyot yetersizliği neden sık görülen bir sorundur?[/SIZE]
  • [SIZE=-1]İyot yetersizliğinin sonuçları nelerdir ?[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Ülkemizde de bir sorun mudur?[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Günlük iyot alımı ne kadar olmalıdır?[/SIZE]
  • [SIZE=-1]İyot Yetersizliği Hastalıkları nelerdir?[/SIZE]
  • [SIZE=-1]İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi için neler yapılmaktadır?[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Ülkemizde bu soruna yönelik olarak neler yapılmaktadır?[/SIZE]
  • [SIZE=-1]İyotlu Tuz kullanımının sakıncalı olduğu durumlar var mı?[/SIZE]
  [SIZE=-1]İyot neden önemlidir?[/SIZE]
  [SIZE=-1]İyot, insan vücudunda çok az miktarda bulunan normal büyüme ve gelişme için gerekli bir eser elementtir. 1811 yılında deniz yosunları ile yapılan deneyler sırasında bulunmuştur. İyot vücuda; besinler, su ve deniz ürünleri tüketimi ile alınır. İnsan vücudunda beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi ile vücut ısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan tiroid hormonlarından tetraiyodotironin (T4, tiroksin) ve triiyodotironin (T3) yapımında kullanılmaktadır. Normal şartlarda vücudumuzda 15-20 mg iyot bulunmaktadır.[/SIZE][SIZE=-1]İyot yetersizliği neden sık görülen bir sorundur?[/SIZE]
  [SIZE=-1]Yeryüzünde bulunan iyodun büyük bir bölümü buzul, kar ve yağmurlarla toprağın yüzeyinden alınarak rüzgar, ırmaklar ve sellerle okyanus ve denizlere taşınmakta ve buralarda buharlaşarak yağmur ile birlikte tekrar toprağa dönmektedir. Bunun bir sonucu olarak özellikle deniz yosunları ve deniz ürünleri iyot açısından iyi kaynaklar arasındadır. Ancak, doğada çok az olması sebebiyle bir ton deniz suyunda bile sadece 50 mg. iyot mevcuttur. Besin kaynakları üretildiği ortamın iyot içeriğini yansıtmaktadır. Sürekli tekrarlayan seller ve dağlık bölgelerdeki toprak erozyonu toprakta iyot yetersizliğine neden olmaktadır. Özellikle dağlık bölgelerdeki topraklarda yetişen bütün bitkiler yetersiz miktarda (oranda) iyot içermekte, sonuçta besin tüketimleri tamamen bu topraklarda yetişen yiyeceklere bağlı olan insan ve hayvanlar da iyodu yetersiz almaktadırlar. Ayrıca, yiyeceklerde bulunan guatrojenler denen antitroid bileşiklerinin tiroid bezinde iyot taşınmasını engelleyerek iyot yetersizliğinin oluşmasında rolü olduğu bilinmektedir. Antitiroid bileşiklerinin en önemlileri; lahana, karnıbahar, brüksel lahanası, şalgam, turp vb. sebzelerde bulunan glikosinolat türevi guatrinlerdir.[/SIZE]
  [SIZE=-1]İyot yetersizliğinin sonuçları nelerdir ?[/SIZE]
  [SIZE=-1]İyot yetersizliği, dünyadaki önlenebilir zihinsel geriliğin başlıca nedenidir. Dünyada 130 ülkede önemli halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmıştır. İçinde Avrupa’ dan bazı ülkelerin de bulunduğu pek çok dünya ülkesinde sosyal ve ekonomik gelişme için tehlike oluşturmaktadır. Yaklaşık olarak 1.5 milyar kişi ya da dünya nüfusunun %29’ u iyot yetersizliğinin olduğu riskli bölgelerde yaşamaktadır.[/SIZE]
  [SIZE=-1]Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ortalama günlük ihtiyaç olan 150 mcg iyot (bir toplu iğne başı kadar) yeterince alınamadığı için 740 milyon insanın guatrdan, dünya nüfusunun %54’ nün ise iyot yetersizliği hastalıklarından etkilendiği belirlenmiştir. Yapılan tahminlere göre, her yıl doğan yaklaşık 40 milyon çocuk, annelerinin diyetinde yeterince iyot bulunmaması yüzünden farklı ölçülerde zihinsel gerilik riskiyle karşı karşıyadır.[/SIZE]
  [SIZE=-1]Ülkemizde de bir sorun mudur?[/SIZE]
  [SIZE=-1]Genel olarak bir endemik guatr bölgesi olan ülkemizde iyot yetersizliğine bağlı guatr önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’ de endemik guatr ile ilgili çalışmalar Atay ve Onat’ın 1948’ de guatrın 3 ilde endemik olduğunu bildirmeleri ile başlamıştır. 1960’lı yıllarda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinin yaptığı çalışmalarda Koloğlu ve arkadaşları Karadeniz Bölgesi gıda ve suyunda iyot içeriğinin düşük olduğunu saptamışlar, günlük tüketilen miktarlarda karalahananın önemli bir guatrojen olmadığı kanısına varmışlardır. Aynı fakülteden Türkan Sungur ve arkadaşları da Türkiye içme sularındaki iyot konsantrasyonlarını düşük bulmuşlardır. İstanbul Üniversitesinden Urgancıoğlu ve Hatemi değişik yörelerden getirilen içme sularının %19’ unda iyot konsantrasyonlarını düşük bulmalarını takiben ülkemizde guatr epidemiyolojisini araştırmaya yönelik 1980 yılından başlayarak 8 yıl süren ve 73.757 kişide DSÖ’ nün kriterlerine uyularak yapılan Endemik Guatr çalışmasında bütün derecelerin birlikte değerlendirildiği guatr prevalansı %30.5 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 1995 yılında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile beraber yürütülen projede 15 ilde 6-12 yaş grubu 400’ er okul çağı çocuğunun yine palpasyon ile taranması sonucunda, Türkiye geneli için guatr prevalansı %30.3 olarak hesaplanmış ve Trabzon (68.5), Malatya (%46.5), Bayburt (%44.3) ve Kastamonu (%35.3) sırası ile guatrın en sık rastlandığı 4 ilimiz olarak bildirilmiştir.[/SIZE]

  [SIZE=-1]Günlük iyot alımı ne kadar olmalıdır?[/SIZE] [SIZE=-1]İyot Yetersizliği Hastalıkları nelerdir?[/SIZE]
  [SIZE=-1]Vücuda yetersiz iyot alınması birçok hastalığa ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bunlara genel olarak “İyot Yetersizliği Hastalıkları/Bozuklukları (Iodine Deficiency Disorders) adı verilmektedir.[/SIZE][SIZE=-1]İyot Yetersizliğinin Oluşturduğu Klinik Tablo[/SIZE]
  [SIZE=-1]İnsanlarda[/SIZE]
  [SIZE=-1]Annelerde[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Yetersiz doğurganlık[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Preeklampsi[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Postpartum hemoraji[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Maternal anemi[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Tiroid bezinin nükleer radyasyona karşı duyarlılığında artma[/SIZE]
  [SIZE=-1]Fetüs üzerine etkileri[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Erken ve geç düşükler[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Ölü doğum[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Düşük doğum ağırlığı[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Konjenital malformasyonlar[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Mikrosefali[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Perinatal mortalite artışı[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Kretenizm (nörolojik ve miksödematöz tip)[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Fötal guatr[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Tiroid bezinin nükleer radyasyona karşı duyarlılığında artma[/SIZE]
  [SIZE=-1]Yenidoğan[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Neonatal guatr[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Neonatal hipotroidi[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Konjenital hipotroidi taramasında geri çağrılış oranının 13 kat artması[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Tiroid bezinin nükleer radyasyona karşı duyarlılığında artma[/SIZE]
  [SIZE=-1]Süt çocuğu, çocukluk ve ergenlik dönemi[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Guatr[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Hipotroidi[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Bebek mortalitesinde artış[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Fagosit fonksiyonlarında ve geç hücresel immün cevapta yetersizlik[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Fizik gelişim yetersizliği, ergenleşme gecikmesi[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Zihinsel fonksiyon yetersizliği, okul başarısızlığı[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Tiroid bezinin nükleer radyasyona karşı duyarlılığında artma[/SIZE]
  [SIZE=-1]Erişkinde[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Guatr ve nodularite[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Hipotitoidizm[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Mental fonksiyon bozulması[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Fiziksel performansta yetersizlik[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Folliküler ve anaplastik tip tiroid karsinomasında 10 kat artma[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Tiroid bezinin nükleer radyasyona karşı duyarlılığında artma[/SIZE]
  [SIZE=-1]Hayvanlarda[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Üremede azalma[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Canlı doğum sayısında azalma[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Doğum ağırlığında azalma[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Deformiteli doğum oranında artma[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Güç kaybı[/SIZE]
  • [SIZE=-1]Et, süt ve yün açısından verimsizlik[/SIZE]
  [SIZE=-1]İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi için neler yapılmaktadır?[/SIZE]
  [SIZE=-1]İyot yetersizliğinin olduğu bölgelerde alınacak başlıca önlem, kişilerin günlük iyot alımlarını arttırmaktır. Özellikle bu önlem guatr bulgusunun henüz mevcut olmadığı çocuklarda ve erişkinlerde daha etkili olup, iyot alımındaki artış var olan guatrı tedavi etmekten çok, guatrın görülme sıklığının azalmasında etkili olmaktadır. Bunu sağlamak için yapılan uygulamaların temeli, sık yenen besinlerin iyotla zenginleştirilmesine dayanmakta ve pek çok ülkede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır :[/SIZE][SIZE=-1]1. Tuzun iyotlanması[/SIZE]
  [SIZE=-1]2. Ekmeğe iyot katılması[/SIZE]
  [SIZE=-1]3. İyot tabletleri kullanılması[/SIZE]
  [SIZE=-1]4. İyotlu yağ enjeksiyonu ya da iyotlu yağ kapsülleri kullanılması[/SIZE]
  [SIZE=-1]5. İçme suyunun iyotlanması[/SIZE]
  [SIZE=-1]Dünyada en sık kullanılan yöntem tuzun iyotlanmasıdır. Tuzun iyotlanmasının tercih edilmesinin nedenleri ise :[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Yaygın kullanımlı bir tüketim ürünü olması ve pek çok faktörden etkilenmemesi[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Tuzun iyotlanmasının teknik olarak basit olması[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Komplike araç-gereç gerektirmemesi[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Tuzun iyotlanmasına yönelik global strateji geliştirilmesi, uygulanması ve izleniminin kolay olması[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Tuzun iyotlanması ile tuzda; renk, koku, tad değişikliği olmaması[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Düşük maliyetli ve yıllık olarak kişi başına tüketim fiyatının ucuz olması sayılabilir.[/SIZE]
  [SIZE=-1]Dünyanın bir çok ülkesinde insanların günlük iyot alımlarını arttırmak amacı ile iyotlu tuz kullanımlarının sağlanması çabaları başarılı sonuç vermiş ve son yıllarda birçok ülkede bu yönde özel çalışmalar başlatılmıştır.[/SIZE]
  [SIZE=-1]Ülkemizde bu soruna yönelik olarak neler yapılmaktadır?[/SIZE]
  [SIZE=-1]Ülkemizde de bir halk sağlığı sorunu olan bu hastalıkların önlenmesi amacına yönelik olarak, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve UNICEF’ in işbirliğinde 1994 yılında, “ İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE TUZUN İYOTLANMASI PROGRAMI”başlatılmıştır. Program kapsamında;[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Risk altındaki nüfus, iyot yetersizliği hastalıkları prevalansı, tuz ekonomisinin durumu tespit edilerek durum değerlendirmesi yapılmıştır.[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Sektörlerarası işbirliğinin sağlanması için resmi kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ”teknik danışma komitesi” kurulmuştur.[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Sağlık çalışanlarına, halka, tuz üreticilerine ve satıcılarına, Tarım Bakanlığı ve belediye çalışanlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlatılmış ve devam etmektedir.[/SIZE]
  [SIZE=-1]· İzleme ve değerlendirme sistemi geliştirilmekte olup bununla ilgili eğitim ve altyapı güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.[/SIZE]
  [SIZE=-1]· Gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.[/SIZE]

  [SIZE=-1]İyotlu Tuz kullanımının sakıncalı olduğu durumlar var mı?[/SIZE]
  [SIZE=-1]Bazı tiroid hastalarının mesela Graves’ Hastalığı, Hashimoto Tiroiditi ve sıcak nodülü olan hastaların iyotlu tuz kullanmaları sakıncalıdır. Bu nedenle 15.08.2000 Tarih ve 24141 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Yemekli Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile bu tür hastaların kullanımı için 250gr’lık ambalajlarda iyotsuz sofra tuzu üretilmesine düzenleme getirilmiştir[/SIZE]


   
İyot Hakkında Geniş Açıklama konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Düzce hakkında geniş bilgi!

  Düzce hakkında geniş bilgi!

  düzce hakkında bilgi düzce hakkında genel bilgi depremi ile ilgili bilgiler DÜZCE'NİN TARİHİ Düzce'nin tarihi 14. yy'dan daha gerisine dayanmamaktadır. Ancak Düzce’nin 8 km kuzeyinde yeralan Konuralp kasabasının tarihi MÖ 3. yy' a kadar dayanmaktadır. Konuralp'in mevcut arkeolojik eserlerden saptandığı kadarıyla zengin bir tarihi vardır. Konuralp M.Ö. 74 yılına kadar Bilecik, Bolu, Kocaeli...
 2. Rop, prematüre retinopatisi geniş açıklama

  Rop, prematüre retinopatisi geniş açıklama

  Erken doğan bebekler gözün retina yani “ağ tabakası” tam olarak gelişmeden dünyaya gelirler. Bebeğin doğumunu takip eden aylarda ağ tabaka gelişimini tamamlamaya devam eder. Bazı bebeklerde ağ tabakada normal olmayan damarlar, bunların kanaması ve göziçine büyümesi ile ağ tabaka ayrılmaları ve sonunda körlük gelişir. Bunu engellemek çoğu zaman olanaklıdır. Doğum tartısı 1500 gramın altında...
 3. Veba Geniş Açıklama

  Veba Geniş Açıklama

  Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Veba mikrobunu taşıyan farelerin pireleri tarafından insanlara geçer. Nedeni, pisliktir. Pis ve güneş girmeyen yerler veba için en uygun ortamlardır. Hastalık, mikrop kapıldıktan sonra gelen 2-8 gün içinde kendini gösterir. Hastada, aniden başlayan baş ve sırt ağrıları, ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan...
 4. Andropoz Hakkında Geniş Bilgi

  Andropoz Hakkında Geniş Bilgi

  Hazırlayan : Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu Gerçekte erkeklerde bu dönemde belirgin bir hormonal değişim olmaz, ancak 50‘li yaşlardan itibaren yaşa bağlı değişimler ve buna bağlı performans azalmaları ortaya çıkar. Yaşa bağlı değişimler şunlardır; Testislerde küçülme ve sertleşme ( testosteron azalmaz ) Ereksiyonda güçlük, olduğunda uzama Yavaş ve güçsüz meni çıkarmaBu değişimleri etkileyen en...
 5. Epilepsi Geniş Açıklama

  Epilepsi Geniş Açıklama

  Bu bir hatadır ve erken tanıyı geciktirir. Çocuğunuzun doktoruna mutlaka zaman geçirmeden başvurmalı ve gerekli tetkikleri mutlaka başlatmalısınız. Bu yazıda çocuğunuzun özel durumunun teşhisi ve tedavisi yoktur. Burada doktorunuza giderken daha bilgili olmanızı sağlayacak genel bilgilere, yaşadığınız olayla ilgili hissettiklerinize, aklınıza takılan ve doktorunuza sormayı unuttuğunuz bazı...

Sayfayı Paylaş