Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı

Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı
jean piaget bilişsel gelişim kuramı piaget bilişsel gelişim kuramı jean e göre in
Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı
Öğr.Gör.Dr.Diğdem SİYEZ​


Piaget ve Bilişsel Gelişim

Piaget “Düşünme nasıl gerçekleşiyor ?” sorusuna yanıt ararken bütün çocukların aynı basamaklardan geçerek dünyayı keşfettiklerini, benzer hataları yaptıklarını ve sorunlara benzer çözümler bulduklarını belirmektedir.

ÖRNEK: 3-4 yaşlarındaki çocuklar eşit miktarda su bulunan iki bardaktaki sudan birinin daha ince uzun bir bardağa aktarıldığında, ince uzun su bardağında daha çok su bulunduğunu belirtirler. 7 yaşındaki bir çocuk ise su miktarının değişmediğini belirtebilir.

Piaget
Piaget özellikle çocukların yaptıkları yanlışlarla ilgilenmiş ve bu yanlışların tesadüfi olmadığını dşünmüştür.

Sistematik bir yapı içersinde çocukların yanlışlarının kaynaklarını araştırmıştır.
Düşüncenin gelişimi ile birlikte dil gelişimi alanında da çalışmıştır.

Piaget’in Bilişsel Gelişim İle İlgili Temel Kavramları
Şema Özümleme
Uyum sağlama
Dengeleme Düzenleme

Piaget ve Bilişsel Gelişim
ŞEMA: Bireyin etrafında algıladığı bir obje, durum veya problemi temsil eden zihinsel yapı ve düşünme örüntüsüdür ve bilişsel bir süreçtir.
Örnek: Bir topu alırken , alma şemanızı kullanırsınız. Topu birisine atarken ise bakma şemanızı ve atma şemanızı kullanırsınız.

Şema kavramı:
Piaget’e göre bütün bebekler yaşama, görme, tat alma, dokunma, işitme, yakalama gibi duyusal motor şemalarla başlar.

Zihinsel şemaların büyük çoğunluğu çocukluk ve ergenlik yıllarında oluşturulmaktadır.

Oluşturduğumu şemalar mantıklı düşünmemie ve sembolleri kullanmamıza olanak sağlar.

Uyum Sağlama
Özümleme: bireyin, yeni bir bilgiyi varolan şemalarını kullanarak algılaması
ÖRNEK: çocuk oyuncağını eline alırken yakalama şemasını kullanması durumu özümlediğini göstermektedir.

Düzenleme: Bireyin yeni bir bilgiyi var olan şemaları ile açıklayamadığı durumlarda yeni bilgilere dayanarak yeni bir şema oluşturması. Düzenlemeye bağlı olarak becerilerimiz gelişir ve düşünme yapısını yeniden organize ederiz

ÖRNEK: Çocuk ilk defa kare şeklindeki bir objeyi eline almak için elininin pozisyonunu yuvarlak bir nesneyi yakaladığından daha farklı tutması gerekecektir.
Bu durumla ilgili yeni bir şema oluşturduktan (düzenleme yaptıktan ) sonra tekrara benzer bir nesne ile karşılaştığında rahatlıkla bu nesneyi eline alabilecektir.

Dengeleme
Özümleme ve düzenleme arasında bir denge kurulması ve dış dünyaya uyum sağlama sürecidir.

ÖRNEK: bebeğin eline aldığı her nesneyi ağzına götürdüğünü düşünecek olursak Piaget’e göre bebeğin objeleri ağzına götürerek özümlediğini söyleyebiliriz. Her bir nesneyi ağzına götürdüğünde bebek “bu nesne ağza götürülebilri” ya da “bu nesne ağza götürülemez” diye şemalar oluşturmaktadır. Böylelikle de bir süre sonra gerçek dünyaya daha uyumlu hale gelir.

Piaget ve Bilişsel Gelişim Evreleri
Piaget mantıklı düşünmenin dört basamağı içerdiğini belirtmektedir.
Duyusal-motor evre (0-2 Yaş)
İşlem öncesi dönem (2-7 yaş)
Somut işlemler dönemi (7-11/12 yaş)
Soyut işlemler dönemi (11/12 yaş ve üzeri)

Duyusal-motor evre (0-2 Yaş)

Bebek duyuları ve motor becerileri ile içinde bulunduğu dünyayı anlamaya çalışır.
Basit sembolleri kullanmaya başlarlar.
Çocuğun içinde bulunduğu dünya ile iligli bilgileri oldukça sınırlıdırancak motor hareketleri ile etrafı hakkında bilgi edinir.
Yaklaşık 7 aylık olduklarında nesnenin kalıcığını kazırlar. Bu kazanım özellikle hafıa (bellek) gelişimini gösterdiği için oldukça önemlidir.​


İşlem öncesi dönem (2-6 yaş)
Çocuklar 2 yaşlarına geldiklerinde düşünmek ve iletişim kurmak için sembolleri kullanmaya başlarlar.
Dil becerileri gelişir.
Olayları benmerkzci bir bakış açısıyla değerlendirirler.
Objeleri sınıflandırabilir.
Sembolik oyunlar çocuğun günlük yaşamında önemli bir yer kaplar

İşlem öncesi dönem (2-6 yaş)
Çocuk bu dönemde büyüsel ve doğaüstü düşüncelere sahiptir (Noel baba’nın gerçek olduğuna inanma). Bı düşünce biçimi özellikle doğa üstü varlıklara inanan ebeveylerin çocuklarında daha fazla görülmektedir.
Çocuk birbirleriyle her zaman ilişkili olmayan durumlar arasında bağ kurmaya çalışır. Örnek: annesi hastanede doğum yapan bir çocuk annesi eve bebekle geldiği için annesinin hastaneye her gidişinde eve bir bebekle döneceğini bekleyebilir.

İşlem öncesi dönem (2-6 yaş)
Animizm: Çocuk cansız nesnelere de canlılara özgü nitelikler yükler.
Örnek: deniz kıyısından çakıltaşı toplayan bir çocuk sadece bir taş almak yerine birden fazla taş toplayabilir. Bunun nedeni sorulduğunda çocuk “canları sıkılmasın” diye cevap verebilir.

Somut işlemler dönemi
Benmerkezcilikten uzaklaşır.
Nesneleri birden çok boyuta göre (renk, şekil gibi) gruplandırabilir.
Nesnenin korunumunu kazanırlar.Çocuklar işlem öncesi dönemde bu beceriye sahip değilken somut işlemler döneminde sayı, madde,uzunluk, alan, ağırlık ve hacim korunumunu kazanırlar.

Soyut işlemler dönemi
Hipotezler kurabilir
Düşüncelerini organize edebilir.


Piaget’in kuramının eğitime yansımalar
Çocuk aktif olmalıdır
İçsel motivasyon çok önemlidir
Eğitimin en önemli amacı yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerisinin kazandırılmasıdır.


Piaget’e eleştiriler
Dönem arasındaki yaş geçişleri değişkenlik göstermektedir.
Gelişim için dengeleme gerekli değildir
Biyolojiye çok fazla vurgu yapmışır
Uyguladığı klinik yöntemler tartışmalıdır
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
arkadaslar pıagetın butun kuramlarıyla ılgılı bılgıler ıstıyorum.bı saatdır bulamadım.bılıyosanız yardımcı olurmusunuz....
 
Üst