Kadın Hakları Rehberi

handanca

Daimi Üye
Üye
Kadın Hakları Rehberi
I. BAŞVURU REHBERİNİN AMACI Şiddetle tek başına mücadele etmek zordur bu nedenle son yıllarda sayısı giderek artan bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlardan destek almak şiddetten korunmayı kolaylaştırır.
Elinizdeki rehber şiddete uğradığınızda veya haklarınız ihlal edildiğinde destek alabileceğiniz Beyoğlu ilçesinde yer alan sivil toplum örgütleri ile kurum ve kuruluşları tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehber içerisinde Beyoğlu bölgesinde yer almayan bazı birimlere de yer verdik, bunun nedeni bu birimlerin önemi ve konuyla direkt olarak ilgili olmasıdır.
Rehber kullanım kolaylığı düşünülerek yedi bölüme ayrılmıştır:
1- Hukuki destek sunan birimler
2- Adli Tıp birimleri
3- Sağlık kuruluşları ve sağlık yardımı sunan birimler
4- Psikolojik destek sunan birimler
5- Sığınma yardımı sunan birimler
6- Ayni (kıyafet, yemek gibi) veya maddi (kira, yakacak, burs gibi) destek sunan birimler
7- Meslek edindirme kursları ve işe yerleştirme imkânı sunan birimler
Rehberde, kısaca haklarımız, kadına karşı şiddetin ne demek olduğu, nelerin şiddet olarak sayılabileceği, ayrıca şiddete maruz kaldığınızda öncelikle yapmanız gerekenler de yer almaktadır.


II. HAKLARIMIZ
Herkes doğduğu andan itibaren bazı hak ve özgürlüklere sahiptir. Tıpkı erkekler gibi bizler de bu hak ve özgürlüklere sahibiz. Anayasa’da da bu haklar hem kadınlara hem de erkeklere verilmiştir. Bu hak ve özgürlüklerimizden yararlanma ve korunmasını isteme hakkımız vardır.
En önemli ve vazgeçilemez olan şiddetle de yakından ilgili haklarımız şunlardır: • Yaşama hakkı,
• Eşitlik hakkı,
• Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı,
• Hukukun korumasından eşit biçimde yararlanma hakkı,
• Her türlü ayrımcılığa karşı korunma hakkı,
• Elde edilmesi mümkün olan en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık hakkı,
• Adil ve elverişli koşullarda çalışma hakkı,
• İşkenceye veya diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya maruz kalmama hakkı.

III. KADINLARA KARŞI ŞİDDET NE DEMEKTİR?
Şiddete hangi gelir grubundan gelirsek gelelim, kültür ve sınıf farkı olmaksızın yaygın olarak ve hayatımızın her alanında değişik şekillerde maruz kalıyoruz. Bizlere toplum içinde hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik eşitlik için sağlanan imkânlar, başka nedenlerle birlikte, sürekli ve yerel nitelikte şiddet tarafından kısıtlanmaktadır. Kadınlara karşı şiddet, ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelmektedir.
Aile içi şiddet kadınlara yönelik şiddetin en gizli şekillerinden biridir. Tüm toplumlarda yaygındır. Aile bağı içinde her yaştaki kadın tecavüz, dayak, cinsel saldırı gibi şiddet tiplerine maruz kalmaktadır. Ekonomik özgürlükten yoksunluk birçoğumuzu şiddet içeren aile bağı içinde kalmaya zorlamaktadır. Bu tür şiddet kadınların sağlığını riske atmakta ve onların eşit oranda sosyal yaşama ve aile yaşamına katılma becerisini ihlal etmektedir.


IV. KADINLARA KARŞI ŞİDDET ÖRNEKLERİ
Kadınlara karşı şiddet, aşağıdaki halleri içerir fakat bu hallerle sınırlı değildir:
Fiziksel şiddet örnekleri;
• Dövmek,
• İtip kakmak,
• Bir organını kesmek,
• Delici, kesici vb. aletlerle yaralamak,
• Kürtaj yoluyla kız bebek doğmasını engellemek,
• Eve kilitlemek.

Psikolojik şiddet örnekleri;
• Hakaret etmek, bağırmak, aşağılamak,
• Küçük görmek,
• İsim takmak,
• Hizmetçi gibi davranmak,
• Aile veya arkadaşlarla kurulan ilişkilere sınır koymak veya yasaklamak,
• Tehdit etmek,
• Çocukları kaçırmakla tehdit etmek.

Ekonomik şiddet örnekleri;
• Parasız bırakmak,
• Çalışmasına engel olmak,
• Aile bütçesine veya kazancına ilişkin bilgi vermemek.

Cinsel şiddet örnekleri;
• Evlilik içi tecavüz,
• Cinsel organları dağlama ve kadınlara zarar veren geleneksel uygulamalar,
• Hamilelikten korunmaya veya korunmamaya zorlamak,
• Zorla evlendirmek,
• Cinsel taciz, tecavüz,
• Fuhuşa zorlamak,
• İstemediği cinsel davranışlara zorlama,
• Başlık parası karşılığı kadını satmak,
• Ensest (akraba veya yakınların cinsel taciz ve istismarı)

V. ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER
• Özellikle cinsel şiddete uğradıysanız Adli Tıp doktorlarından eğer Adli Tıp’a ulaşamıyorsanız herhangi bir hastaneden ayrıntılı rapor alın.
• Cinsel şiddete maruz kaldıysanız hemen güvendiğiniz birini arayın, yıkanmayın, elbiselerinizi yıkamayın, dişlerinizi fırçalamayın, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve gebelik için test yaptırın, en kısa sürede polise başvurun, psikolojik destek alın. • Fiziksel şiddete maruz kaldıysanız vücudunuzda kalan izlerin fotoğrafını çekin.
• Yaşadığınız şiddeti güvendiğiniz en az bir kişiye anlatın, ileride hukuki yollara başvurmak isterseniz tanık olarak bildiklerini anlatabilir.
• Şiddet tehdidi altındaysanız veya uzun süredir şiddete maruz kalıyorsanız yaşadığınız şiddetten en az bir kişiye bahsedin ve şiddet başlayacak olursa polisi aramalarını sağlamaya çalışın.
• Aile içi şiddete maruz kalıyorsanız ve evden ayrılmaya karar verdiyseniz gidebileceğiniz yerleri evden ayrılmadan belirleyin.
• Evden ayrılıyorsanız aşağıdakileri mutlaka yanınıza alın.
› Kimlik,
› Çocukların doğum belgeleri,
› Para,
› Bağ-Kur/SSK ve/veya sosyal güvenlik kartları,
› Banka cüzdanları,
› Yeşil Kart,
› Pasaport,
› Sigorta belgeleri/poliçeleri,
› Ev ve araba anahtarları,
› Devamlı bir hastalığınız varsa buna ilişkin raporlar, ilaçlar,
› Gerekli telefon ve adresler,
› Kira kontratı ve evle ilgili diğer belgeler,
› Şiddet kanıtları (fotoğraf, günlük, mektup gibi)

VI. ACİL YARDIM HATLARI A. 112 Acil Yardım Hattı
112, herkesin arayabileceği bir acil yardım numarasıdır. 112, acil yardım hizmetlerini koordine edebilmek için her gün 24 saat açıktır. Ancak sadece acil bir yardım gereken durumda 112 numarasını aramalıyız; aksi halde kaza yapan ya da tehlike altında olan ve gerçekten yardım alması gereken bir kişiyi engelleme riski bulunmaktadır. 112 acil yardım hattını, nerede olursak olalım normal bir telefon hattından ya da cep telefonundan arayabiliriz. 112’yi aradığımızda, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine ulaşırız.

Acil durum hizmetlerinden en iyi ve en hızlı bir şekilde faydalanılması için telefonu yanıtlayan çağrı karşılayıcı bazı bilgilere ihtiyaç duyacaktır. Çağrı karşılayanlara sakin olamaya çalışarak aşağıdaki konularda bilgi vermeliyiz.
— Ne oldu?
— Nerede oldu?
— Kim yardım istiyor ve neden yardım istiyor?
— Yangın veya fiziksel saldırı gibi nedenlerle herhangi biri tehlike mi var?
— Yardımın nereye gönderilmesi gerekiyor? (Açık bir şekilde belirtilmelidir. Ad, adres, telefon numarası gerekirse adres tarifi verilmelidir.)

Yardım yolda iken dahi çağrı karşılayıcı daha fazla bilgiye gerek duyabilir. Dolayısıyla mümkünse telefonda ya da bulunduğumuz yerde kalmak gerekebilir.

B. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı
Alo 183 Hattı, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı, ihmal ve istismar olaylarına anında müdahale etmek; gerekli psikolojik, sosyal ve yasal işlemlerin başlatılmasını sağlamak, kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirmek amacıyla tüm illerden gelen başvuruları cevaplamak üzere kurulmuştur. Kadın ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumdaki statülerinin yükseltilmesi, çocukların yüksek yararının gözetilmesi amacıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından SHÇEK’e tahsis edilmis bir özel servis numarasıdır.
183 hattına bütün illerden ücretsiz ulaşılabilmektedir. Kendisi, çocuğu veya bir yakını şiddet ve istismara uğrayan ya da okulda, işyerinde, evde ve sokakta istismara uğrayan birini görenler ‘Alo 183’ü arayarak sosyal hizmet yardımı alabilecektir.
Danışma Hattı’nda, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimcisi ve psikologdan oluşan 4 meslek elemanı, haftada 7 gün 24 saat süreyle başvuruda bulunanları sorunlarının çözümü için yol gösterici görevini üstlenmiştir. Arayan kişiyi bulunduğu bölgedeki ilgili kuruluşa yönlendirilmektedir.

— Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Ne Yapar?
Kadınların hukuki, psikolojik ve sığınma talepleri ile ilgili; İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri bünyesinde yer alan kadın konukevleri, toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinin çalışmaları hakkında müracaatçılara bilgi aktarılarak, ihtiyaç duymaları halinde müracaat edebilecekleri yerleri bildirilmektedir.
İhmal - istismar vakaları ile korumaya muhtaç çocuklar kapsamında alınan ihbarlar doğrultusunda meslek elemanları tarafından yerinde inceleme yapılmakta, sosyal incelemeleri hazırlanan çocuklardan acil korunma altına alınması gerekenler Acil Valilik Oluru ile korunma altına alınmakta, hemen akabinde koruma kararı çıkartılma işlemleri başlatılmaktadır.
Madde bağımlısı çocuklar ile sokakta çalışan/yaşayan çocuklara yönelik hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri hakkında bilgi verilmekte, ihbarların gerek bu merkezlere, gerekse İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılabileceği bildirilmektedir. Acil ihbarlar meslek elemanlarınca yerinde değerlendirilmekte ve hazırlanan sosyal inceleme raporları doğrultusunda çalışmalar başlatılmaktadır.

— Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Nasıl Çalışır?

• Başvuruları alır, kaydeder.
• Acil durumları derhal ilgili mercie bildirir.
• Başvuranı ihtiyaç duyduğu konularda bilgilendirir.
• Başvurana ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik yapar.
• Başvuranı ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönlendirir.
• Başvuranı ihtiyaç duyduğu destek ağlarına yönlendirir.

C. Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı (212 656 96 96)
0212 656 96 96 no.lu acil yardım hattı. 7 gün 24 saat açık. Hürriyet Gazetesi’nin Aile İçi Şiddete Son Kampanyası çerçevesinde Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) ile İstanbul Valiliği’nin işbirliği ve Avrupa Birliği’nin fonuyla açılan Acil Yardım Hattının sağlıklı çalışabilmesi için, İstanbul Valiliği’nin görevlendirdiği komiser ve memur düzeyinde 96 emniyet görevlisi 45 saatlik eğitim almıştır.
İstanbul Valiliği ve İnsan Hakları Masası’nın yakından takip ettiği projede, kadınların sığınma evine gitmeden önce kalabileceği istasyonlar oluşturuluyor. Oralarda yer bulunmazsa, polisler mağdurların güvenli bir otel ya da misafirhanede barınmasını sağlıyor.
Acil Yardım Hattı’nın adresi gibi, arayan mağdurların bilgileri de gizli kalmaktadır. Polise sadece hayati risk altındaki mağdurların adresi verilmektedir.

VII. HUKUKİ DESTEK
Ailemizden birinin (eş, baba, anne, ağabey, kayınbaba, kaynana, kayınbirader, amca gibi), işverenimizin veya hiç tanımadığımız birinin şiddetine maruz kaldığımızda hukuki desteğe ihtiyaç duyabiliriz.
Özellikle boşanma, ayrılık, nafaka gibi davalarda haklarımızla ilgili bilgiye ulaşamadığımızdan ya da hukuki dilin karmaşıklığından veya polis, savcılık yahut mahkeme aşamasında görevlilerin olumsuz tutumları nedeniyle hak arama sürecinde mağdur olabiliyoruz. Avukat tarafından bilgilendirilmek ve davalarımızda avukat ile temsil edilmek adil yargılanma hakkımızın gereğidir.
VIII. 4320 SAYILI YASA (AİLENİN KORUNMASINA DAİR YASA)
Aile içi şiddete maruz kaldığımızda kullanabileceğimiz en hızlı yöntem 4320 Sayılı Yasa’ya dayanarak başvuru yapmaktır. Bu Yasa, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinden her hangi birinin (eş, baba, anne, ağabey, kayınbaba, kaynana, kayınbirader, amca gibi) şiddetinden bizi korumak için, hâkimin bir takım tedbirler almasını sağlamaktadır.
Yasa’ya göre;
• Eşlerden,
• Çocuklardan,
• Aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin,
• Mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin,
• Aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Başsavcılığın, Mahkemeye bildirmesi halinde, hâkim, kendiliğinden uygun önlemlerin alınmasına karar verir.

A. Alınabilecek Tedbirler

Alınabilecek tedbirlerin başlıcaları şiddet uygulayan eşin veya aile bireyinin;
• Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,
• Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi,
• Aile bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,
• Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,
• Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,
• Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,
• Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,
• Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.
• Hâkim, yukarıda sayılan tedbirlerin bir ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de karar verebilir.

B. Tedbirlerin özellikleri

• Tedbirlerin süresi 6 ayı geçemez.
• Tedbirlere aykırı davranılması halinde şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyi tutuklanır ve hakkında hapis cezasına hükmedilir.
• Eğer şiddeti uygulayan kişi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim daha önce nafakaya hükmedilmemişse talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
• Bu Kanun kapsamındaki başvurular ve verilen kararın yerine getirilmesi için yapılan işlemler harca tâbi değildir.
• Şiddet sürüyorsa süre sonunda yeniden talepte bulunup yeni bir tedbir kararı alınmalıdır. C. DİLEKÇE ÖRNEĞİ ………………………. HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR İSTEYEN:
Şiddet mağdurunun ad ve soyadı
Adresi
ALEYHİNE TEDBİR İSTENEN:
Şiddet uygulayan kişinin/kişilerin ad soyadı
Adresi

DAVA KONUSU:
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun gereğince, aleyhinde tedbir istenen kişi/kişiler hakkında …….(Buraya yukarıda da saymış olduğumuz Kanun’da yer alan tedbirlerden biri, bir kaçı veya hepsi veya uygun olan başkaca tedbirler yazılacaktır.) yönünde tedbir kararı alınması talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR
Buraya sırasıyla şiddetin kim tarafından, ne zaman ve nasıl uygulandığı yazılacak, olaylar anlatılacaktır. Daha önce buna ilişkin karakol veya hastaneye bir başvuru yapıldıysa buna ilişkin bilgi verilecektir.

Örneğin;
…..(Aleyhinde tedbir istenenin ad ve soyadı) ile 1990 yılında beri evliyim, çocuğumuz bulunmamaktadır.

…..(Aleyhinde tedbir istenenin ad ve soyadı) evliliğimizin başından itibaren beni dövmekte, sürekli küfür ve hakaret etmektedir. Özellikle son yıllarda dayak yüzünden defalarca hastanelik oldum. Hastaneden aldığım raporları da dilekçeme ekliyorum. Son olarak ……tarihinde dayak yedim. Hem hastaneye hem de Beyoğlu Karakolu’na gittim. Bu başvurularıma ilişkin belgeler de dilekçemin ekinde yer almaktadır.

Bu nedenlerle …..(Aleyhinde tedbir istenenin ad ve soyadı), evden uzaklaştırılması, iş yerime yaklaşmaması, silahını teslim etmesi ve beni telefonla rahatsız etmemesi (Buraya dava konusunda belirttiğiniz tüm tedbirleri yazınız.) yönünde tedbir kararı verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM
Buraya talep edilen tedbirlerin tümü sırasıyla yazınız.

Tarih
Ad, Soyad:
İmza:

IX. ŞİDDET NEDENİYLE ŞİKÂYETÇİ OLMAK İSTİYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?
Sadece aileden birisi tarafından değil başkaları tarafından da şiddete maruz bırakılabiliriz. Şiddetti uygulayan kim olursa olsun şiddet nedeniyle şikâyetçi olmak istiyorsak en yakın karakola veya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmamız gerekmektedir.

Fiziksel şiddet gördüysek ya da tecavüze uğradıysak bu durumun tespit edilmesi ve delillerin kaybolmaması için karakolda mutlaka Adli Tabip Raporu istediğimizi söylememiz gerekir. Karakol bu durumda bizi Adli Tabibe sevk edecektir. Bu deliller daha sonra gerekebilir.

Karakola gittiğimizde yaşadığımız şiddeti anlatmalı ve olaya dair tüm anlattıklarımızın tutanağa geçirilmesini istemeliyiz. Şikâyet sırasında bir avukatın hukuki yardımından yararlanmak istiyorsak bu isteğimizi dile getirmeli ve bu talebin de tutanağa geçirilmesini talep etmeliyiz. Karakol ya da savcılıkta talep ettiğimiz takdirde avukat yardımından yararlanma hakkımız bulunmaktadır. Şiddete uğramış bir mağdur olarak bu hakkımız Yasa tarafından açıkça tanınmıştır. Şikâyete ilişkin karakol veya savcılıktaki tutanak veya dilekçenin tarih ve numarasını not etmeli ya da bu belgelerin bir kopyasını istemeliyiz.

A. DİLEKÇE ÖRNEĞİ ……………………. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN:
Ad Soyad
Adres

ŞİKAYET EDİLEN:
Şikayetçi olduğunuz kişinin adı soyadı
Adresi

SUÇ:
Tecavüz, taciz, sarkıntılık, aile içi şiddet, yaralama ve yapılan diğer eylemler belirtilecektir.

SUÇ TARİHİ:
Saldırıya uğradığınız tarih yazılacaktır

ŞİKAYET KONUSU:
Şikayet konusu olay kısaca özetlenecektir.

AÇIKLAMALAR
(Şikayet konusu olay, yer, tarih, kişi belirtilerek anlatılıp saldırının sonuçları belirtilip varsa tanık rapor gibi deliller yer almalıdır)

Örneğin;
Aynı mahallede oturduğumuz ……..adlı kişi evime girdiğim sırada yanıma gelerek önemli bir konu hakkında görüşmek istediğini söyledi. Acelem olduğunu söyleyince ısrar etti. Bunun üzerine evin kapısının önünde durarak dinlemeye başladım. Bana arkadaşlık teklif etti kabul etmediğim takdirde hem kendisine hem de bana kötü şeyler yapacağını söyledi. Teklifini redderek beni bir daha rahatsız etmemesini söylememe rağmen, her gün evimin önünde beklemeye başladı. ................... tarihinde eve girdiğim sırada gene yolumu keserek teklifini kabul etmezsem pişman olacağımı söyledi. Kolumdan tutarak beni arabasına bindirmeye çalıştı. Karşı koyunca cebinden çıkardığı bıçakla bana saldırdı. Kolumdan ve karnımdan yaralandım. O sırada bağırmam üzerine birkaç kişi yanımıza doğru koşmaya başladı. Bunun üzerine …… adlı şahıs arabasına binip kaçtı. Olaydan hemen sonra beni hastaneye kaldırdılar. Yaralamaya ilişkin aldığım hastane raporunu dilekçemin ekinde sunuyorum. Ayrıca hastaneye kaldırıldığım sırda bana yardım eden kişilerin ad ve soyadları…………..dır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda sunduğum nedenlerle, gerekli araştırma ve soruşturma yapılarak, …….. adlı kişi hakkında dava açılmasını ve cezalandırılmalarını saygıyla dilerim.

Tarih
Ad, Soyad:
İmza:
X. BİRİMLER
A. HUKUKİ DESTEK SUNAN BİRİMLER

1. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi
Hukuki destek alabileceğimiz en büyük kurum şu an için İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezidir. Merkez, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, hukuki yardım hizmet sunmaktadır.
Merkeze aşağıdaki telefonlardan ulaşabilirsiniz. Telefonda nöbetçi avukata şiddet ile ilgili hukuki sorularınızı sorabilirsiniz. Boşanma ve benzeri davalarınız için ücretsiz avukat talebinde bulunacaksanız öncelikle aşağıdaki belgeleri hazırlayıp sonra Merkezi aramalı ve randevu almalısınız. Randevuya gittiğinizde nöbetçi avukat hukuki sorunlarınızı dinleyecek ve başvurunuzu kaydedecektir. Daha sonra ücretsiz avukat atanması uygun görülürse size avukatınızın irtibat bilgileri verilecektir.

Gerekli belgeler şunlardır:
• Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,
• Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,
• Nüfus cüzdan fotokopisi,
• Dava için varsa gerekli belgelerin fotokopisi

İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezine aile hukukundan kaynaklı boşanma, nafaka, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa gereğince gerekli tedbirlerin alınması için başvurulabilir. Yani ceza davaları dışındaki hukuki talepler için danışmanlık ve dava aşamasında avukatlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Eğer uğradığınız şiddet nedeniyle şikâyetçi olmak istiyorsanız en yakın karakola veya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmanız gerekmektedir.

Adres: İstiklal Caddesi Orhan Adli Apaydın Sokak Baro Han Kat: 4 Oda: 405 Beyoğlu
Telefon: 212 251 63 25
Faks: 212 293 89 60
E-Posta: baro@istanbulbarosu.org.tr


2. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi / Mağdur Çocuklara Hukuki Yardım Birimi
İhmal ya da istismar edilerek mağdur edilen 18 yaşın altındaki tüm çocuklara ücretsiz avukatlık hizmeti verilmektedir. Herhangi bir çocuğun ihmal veya istismar edildiğini gören, duyan ya da bir şekilde haberdar olan,
• Anneler
• Babalar
• Akrabalar
• Komşular
• Eğitimciler
• Doktorlar
• Arkadaşlar
• Ya da çocuğun bizzat kendisi başvurabilir.

Birim, sözlü ya da yazılı danışmanlık hizmeti sağlar. Çocuğun sahip olduğu haklar, yasal başvuru olanakları, yardım alabileceği kurumlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilip, maruz kaldığı durum için en uygun çözüm yolu gösterilir.
Her türlü hukuki başvurularda açılacak davalarda çocuğu temsil etmek üzere ücretsiz avukat tayin edilir.
Gerektiğinde ve başvuruyu yapan kişi istediği takdirde, çocuğun korunması veya ona karşı işlenen suçları soruşturmakla yükümlü kurumlara ( karakol, SHÇEK, Savcılık vb.) durum ihbar edilmekte ve gerekli işlemler yürütülmektedir.
Başvurular, hafta içi her gün 09.00–17.00 saatleri arasında telefonla İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’den randevu alınarak yapılır.

Adres: İstiklal Caddesi Orhan Adli Apaydın Sokak Baro Han Kat: 4 Oda: 405 Beyoğlu
Telefon: 212 245 63 52 / 212 25163 25 / 212 251 63 26
Faks: 212 293 89 60
E-Posta: baro@istanbulbarosu.org.tr

3. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
1990 yılından bu yana Mor Çatı gönüllüleri şiddete uğrayan kadınlara destek olmaktadır. Danışma Merkezine telefonla ya da yüz yüze ortalama günde 10 başvuru olmaktadır. Merkez, çalışmalarını kadınlara yardım etmek değil, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürmektedir. Dayanışma isteyen kadınlar, ihtiyaca göre Mor Çatı gönüllüleri aracılığıyla avukat veya psikologlara yönlendirilirler. Eğer sığınak talebi varsa birlikte değerlendirilir.
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllü çalışan avukatları, hukuki sorunlara ilişkin bizlere destek olmaya çalışmaktadır. Vakfa gitmeden önce arayıp randevu alınmalıdır.

Adres: Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi Anadolu Sokak No:23 D:7–8 Beyoğlu
Telefon: 212 292 52 31 / 212 292 52 32
Faks: 212 292 52 33
E-posta: morcati@ttmail.com
Web: Mor Çatı

4. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
Gözaltında, sokakta veya başka bir yerde bir devlet görevlisi tarafından cinsel tacize veya tecavüze uğradıysanız hukuki destek almak için Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu’na aşağıda belirtilen adreslerden ulaşabilirsiniz.
Adres: Kuloğlu Mahallesi Turnacıbaşı Sokak Fikret Tuner İşhanı No:39 K.2 Beyoğlu
Telefon: 212 245 45 93 / 212 245 45 94
E-posta. hukukiyardimburosu@gmail.com

5. Helsinki Yurttaşlar Derneği
Dernek, 7 yıldan uzun bir süredir mültecilerin haklarının savunucusu olmuş ve 2004 yılında Mültecilere Hukuki Destek Projesini kurmuştur. Proje, bir grup avukat ve insan hakları savunucusu tarafından her yıl Türkiye’ye mülteci statüsü alabilmek için gelen birçok insanı desteklemek ve hukuki olarak temsil etmek amacıyla kurulmuştur. Bu grupta yer alan kişiler Dernek’ten hukuki destek alabilmektedir.

Adres: Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu No:50 Daire: 3 Beyoğlu
Telefon: 212 292 48 30
Faks: 212 292 48 33
E-posta: refugeeaid@hyd.org.tr

6. Beyoğlu İlçesi İnsan Hakları Kurulu
Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Somut hak ihlali ile ilgili olarak ulaşılan sonuçları konusuna göre Cumhuriyet savcılıklarına ya da ilgili idari makamlara iletmek ve sonucunu takip etmekle görevlidir.
Kurul, Beyoğlu Kaymakamlığı bünyesinde yer almaktadır. Temel haklarınızın çiğnendiğini düşünüyorsanız Beyoğlu İlçe İnsan Hakları Kurulu’na aşağıda belirtilen adres ve telefonlardan ulaşabilirsiniz.

Adres: Kuloğlu Mahallesi İstiklal Caddesi No.133 Kat:5 Beyoğlu
Telefon: 212 252 01 72
Faks: 212 293 20 39
E-posta: insanhaklari@beyoglu.gov.tr
Web: www.beyoglu.gov.tr

7. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez, 4 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur. Merkez’in amacı, insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında, iç hukuk ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik, disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmaktır.
Hukuk Klinikleri ve Ücretsiz Hukuki Yardım Ağı
Dünyada yaygın bir hukuk eğitimi metodu olan hukuk klinikleri Türkiye’de ilk defa 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından kurulmuştur. Bu sayede, toplumda kırılgan olduğu düşünülen kesimlerin hukuk öğrencilerinin verdiği hak eğitimi yoluyla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
“Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği” adı verilen bu klinik yanında hukuki bilgiye erişim imkânı kısıtlı olan kişilere yine hukuk öğrencileri eliyle hukuki bilgi verilmeye başlanmıştır. Üniversite hocalarının gözetim ve denetiminde yapılan bu bilgi sunumu basit özel hukuk meselelerine yönelmiştir. Bu sayede öğrencilerin toplumsal sorumluluklarına karşı duyarlı bir hukukçu olarak da yetişmesi amaçlanmaktadır. Zira zaman zaman öğrencilerin başvuruculara nüfus dairesine gitme veya Yeşil Kart başvuru formu doldurma veya başka konularda yardımcı olması gerekebilmektedir.
Merkez, kendisine sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gelen bir takım hukuki sorularda da bazen baroların adli yardım veya müdafilik hizmetlerine yönlendirme yapmakta, zaman zaman da başvuruları Merkez tarafından koordine edilen ücretsiz hukuki yardım ağındaki avukatlara (pro bono) yönlendirmektedir. Sonuç olarak, kadınlar dâhil dezavantajlı gruplara hukuki bilgi erişimi sağlanmaktadır.

Adres: Kurtuluş Deresi Caddesi No:47 Dolapdere Beyoğlu
Telefon: 212 253 87 42
Faks: 212 253 89 11
E-posta: insanhaklarimerkezi@bilgi.edu.tr

B. ADLİ TIP BİRİMLERİ Adli Tıp birimleri, uğradığınız fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddeti belgelemeniz konusunda başvurabileceğiniz yerlerdir. Rehberde, Beyoğlu ilçe sınırları içindeki kurumların dışında diğer ilçelerde yer almasına rağmen aile içi şiddet veya cinsel saldırıya ilişkin rapor alınması mümkün olabilen diğer Adli Tıp birimleri de belirtilmiştir.
1. Cinsel Saldırı a. Ne Yapmalı?
Cinsel saldırı çok yönlü bir şiddet biçimidir. Şiddetin niteliği ve ağırlığının belirlenmesi, saldırganın kimliği ile ilgili verilerin derlenmesi ile saldırganın bu eylemi yinelemesinin önüne geçilmesi yönünde önemli bir adım atılabilir. Saldırının sonuçları psikolojik durumunuzda, bedeninizde, giysilerinizde görülebilir, izlenip saklanabilir ve bu izlerden saldırgana ulaşmak, saldırganın hukuki yaptırıma uğramasını sağlamak olanaklı olabilir.
Cinsel saldırı sonucu ortaya çıkabilecek bu izler önemli ve izlenebilir olduğu kadar, geçici ve araştırılabilmesi için saklanması gereken izlerdir. Geçici olma özellikleri nedeniyle bu izlerin hızla ve herhangi bir değişikliğe uğramadan belgelenmesi gerekmektedir. Bu belgeleri hukuki bir işlem için kullanma yönündeki seçiminizi daha sonra yapabilirsiniz, örnekleme yapılmış olsa dahi bunları kullanmayabilir ve hukuki işlemden vazgeçebilirsiniz, ancak işlem yaptırmak istediğinizde üzerinden zaman geçmiş ise, izleri yeniden bulabilme olanağınız kalmamış olacaktır.

Cinsel saldırıya uğradığınızda;
• Yıkanmayın.
• Dişlerinizi fırçalamayın, ağzınızı çalkalamayın.
• Tuvalet ihtiyacınızı mümkün olduğunca muayene olduktan sonraya erteleyin.
• Saçınızı taramayın.
• Giysilerinizi değiştirmeyin.
• Muayeneye giderken yanınıza yedek temiz çamaşır ve giysi alın.

Hukuki bir işlem yapmayı düşünüyorsanız;

• Polis karakoluna başvuru yapabilirsiniz.
• Cumhuriyet Savcılığına doğrudan dilekçe ile başvurabilirsiniz.
• Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurarak, yapılacak muayene sonuçları ile birlikte yasal bildirimin sağlık kuruluşunca yapılmasını isteyebilirsiniz.

Hukuki işlem yapılması konusunda kararsız, kaygılı iseniz:
Sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda yasal bildirimde bulunulmasını istemediğinizi bildirin.
Bulguların tıbben belgelenmesini istediğinizi, bildirim için kararınızı daha sonra vereceğinizi aktarın, hekiminizle sorunu açıklıkla paylaşın. Unutmayın hekimlerin hasta sırrını saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

b. İzlerin Korunması ve Saklanması İçin Yapılacaklar

Sağlık kuruluşunda,
• Saçlarınızı kullanılmamış bir tarak ile beyaz bir kâğıt üzerine tarayın. Kâğıdın üzerine kimlik bilgileriniz, örnek alınan bölge(saç, vücut kılları, tırnak içi vb), tarih, saat yazılmasını sağlayın.
• El tırnak aralarınızı tahta bir kürdanla ayrı bir beyaz kâğıt üzerine temizleyin. Bilgileri aynı şekilde kaydettirin.
• Giysilerinizi büyük bir kâğıt üzerinde durarak çıkarın ve tek tek paketlenmesini sağlayın. Paketleme için kağıt torba kullanılmalıdır. Bilgileri aynı şekilde kaydettirin. Giysileriniz ıslaksa paketlenmeden önce kuruması sağlanmalıdır.
• Genital bölge kıllarını ayrı ve temiz bir tarakla beyaz kâğıt üzerine tarayarak üzerine bilgileri kaydettirin.
• Vücut kıllarınızı ayrı tarakla tarayarak aynı işlemlerin yapılmasını sağlayın.
• Vücudunuzda saldırganın vücut sıvılarının(tükürük, meni..) süründüğü kısımlar var ise serum fizyolojik ile ıslatılmış pamuk sarılı bir çubuk ile her lekeden ayrı örnek alınarak üzerine bilgilerin kaydedildiği ayrı steril cam tüpler içine konulmasını sağlayın.
• Ağzınızı saf su ile çalkalayarak kapaklı bir kaba aktarın (oral sekse zorlandıysanız)
• Vücudunuzdaki tüm izlerin ( çürük, sıyrık, yırtık, kesik vb) kaydedilmesini ve mümkünse muayene numaranızı gösterecek biçimde fotoğraflanmasını sağlayın.
• Genital bölge muayenesinde tüm izlerin kaydedilmesini sağlayın. Fotoğraflarının çekilmesini isteyin.
• Genital bölgeden saldırganın vücut salgılarının araştırılabilmesi için ucuna pamuk sarılı çubuklarla sürüntü adı verilen örnekler aldırın ve steril cam tüplerde korunmasını sağlayın.
• Kurumuş olabilecekleri göz önünde bulundurularak dış yüzeydeki sürüntüler serum fizyolojik ile ıslatılmış pamuklu çubuklarla alınmalıdır.
• Psikiyatrik muayenenizin yapılmasını isteyin, şiddete maruz kalma ile bağlantılı olabilecek bulguların değerlendirilmesi önemlidir.
• Toplanan tüm örneklerin güvenli bir ortamda resmi işlemlerde kullanılabilecek yöntemlerle (mühürlenme, emanete alınma, tutanak tutulması...) koruma altına alınmasını sağlayın.

Sağlığınız için,

• Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi için mikrobiyolojik incelemelerin yapılmasını isteyin. Gerekli koruyucu ilaçlarınızı kullanın.
• Gebeliği önleyici ilaç kullanın.
• Bu incelemeler ve koruyucu önlemler için bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalısınız.
• Şiddetin psikolojik etkilerini azaltmak için psikolojik yardım alın.

2. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Polikliniği
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Polikliniği 24.12.1999 tarihinde açılmış olup, hafta içi her gün 09.00 – 15.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Poliklinik hizmetleri Anabilim Dalında görevli öğretim üyesi ve uzmanlar tarafından yürütülmektedir.
Polikliniğe öncelikle travmaya uğramış adli olgu niteliği taşıyan tüm olgular kabul edilir. Özellikle kadına yönelik aile içi şiddet, çocuk istismarı, yaşlı istismarı olguları ile cinsel saldırılar ve işkence öyküsü bulunan olgular polikliniğe en sık başvuran olgulardır.
Başvurular özel bilirkişilik istemi ile bireysel olabildiği gibi Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemelerden sevk şeklinde de olabilir.
Travma sonrası adli olgu olarak polikliniğine başvuran tüm olgularda hem fiziksel, hem de ruhsal incelemeler yapılarak erken ve geç dönemde ortaya çıkan travmatik etkiler incelenerek rapor edilmektedir. Özellikle aile içi şiddet, kadına, çocuğa ve yaşlıya yönelik istismar olguları ile cinsel saldırılarda fiziksel bulguların yanı sıra ortaya çıkan ruhsal değişimler çok önemlidir. Bunların tesbiti için psikiyatri anabilim dalı ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Gerektiğinde Üniversite içi tüm anabilim dalları ile de birlikte çalışılarak tetkik ve tanı süreci işletilir. Bu süreç sonunda tüm olguların adli tıbbi raporları düzenlenir.
Dört örnek olarak düzenlenen raporların bir örneği hastane polisine, bir örneği Cumhuriyet Savcılığına, bir diğer örneği hastaya verilerek bir örneği poliklinik arşivinde tutulmaktadır. Resmi başvurularda (Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemelerden sevk edilen olgular) rapor örneği doğrudan ilgili kuruma iletilir.
Türk Ceza Yasasının 530. Maddesine göre adli olgunun bildirilmemesi suç niteliği taşımaktadır. Bu sebeple polikliniğe gelen olguların resmi bildirimi yapılır. Ancak bildirimde bulunulduğunda, hastanın tedavisini keseceği ve zarar göreceği düşünülürse hekim bu koşullarda bildirimde bulunmama ve bu durumu meslek sırrı olarak değerlendirme hakkını kullanabilir.

Adres: Çapa
Telefon: 212 414 21 74
Web: www.itf.istanbul.edu.tr/adlitip/poliklinik.htm

3. Alman Hastanesi Adli Tıp Merkezi
Alman Hastanesi, özel hastane olmakla birlikte Adli Tıp Merkezi’ne sahiptir. Bu Merkez’de, adli makamların ve kuruluşların yanı sıra bireysel başvuru ile hukuk profesyonelleri ve kişilere, bilirkişilik, araştırma, inceleme, danışmanlık, muayene, bilimsel uzman görüşü sunma, eğitim ve raporlama hizmeti verilmektedir. Yapılan tetkik, muayene ve raporlama hizmeti ücretlidir, ancak ücretler yapılan işleme göre değişkenlik göstermektedir. Merkezce yapılan muayeneler ve hazırlanan raporlar bir Adli Tıp uzmanı tarafından gerçekleştirilmekte olup, mahkemelerde de geçerliliği olan resmi belgelerdir. Merkeze başvuracak olan bireylerin geçerli bir kimlik belgesi ile gelmeleri gerekmektedir, bunun dışında her hangi bir belge, evrak talep edilmemektedir.
Merkez’de aşağıdaki tetkikler yapılabilmektedir;
Adli Travmatoloji: Kasten veya kaza sonucu oluşan yaralanmaların ne ile ne zaman, nasıl oluştuğu, kim tarafından yapıldığı, oluşan hasarın ağırlığının belirlenmesi, belgelenmesi ve raporlandırılması.
DNA Profili ve Babalık Testleri (Paternite): Uluslararası standartlarda ve %99,99 oranında kesin olasılık içeren DNA analizleri ile gerçekleştirilen babalık testleri, kişiler arasında kan bağı (ebeveyn, kardeş, yakın akraba, çocuk) bulunup bulunmadığının tespiti.
Madde Analizi: “Madde” ana başlığı altında toplanabilecek olan esrar, kokain, opiatlar (eroin, afyon, morfin, metadon), amfetamin, metamfetamin (ecstacy vb.), benzodiazepin, barbitüratlar gibi maddeler, kişiden alınan tükürük, idrar ve saç örneklerinde tarama testleri yapılarak tespit edilmektedir. Ayrıca ne olduğu bilinmeyen hapların analizi yapılarak uyarıcı, uyutucu veya uyuşturucu madde içerip içermedikleri belirlenmektedir.
Leke Analizleri: Kan, tükürük ve sperm lekelerinde lekenin saptanması ve DNA analizi ile lekenin kime ait olduğunun belirlenmesi.
Çocuk İstismarı: Çocuklarda oluşan kaza dışı yaralanmalar ile cinsel istismara maruz kalıp kalmadıklarının belirlenmesi.
Aile içi Şiddet: Aile üyelerinin biri tarafından ailenin diğer üye veya üyelerine uygulanan fiziksel, cinsel ya da psikolojik zararın muayene ve tetkikler ile belirlenerek raporlanması.
Cinsel Saldırılar: Cinsel saldırı olayları sonrasında mağdurun muayenesi ve tetkikler ile olayın tıbbi yönden ortaya konması ve DNA analizleri ile saldırıyı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi.
Yaş Tayini: Vücut gelişimi, fizik muayene, diş gelişimi ve radyolojik tetkikler ile bireylerin biyolojik yaşlarının saptanması.
Hukuki Ehliyet: Kişilerin kendi iradeleri ile gerçekleştirdikleri işlemlerle (mal alım satım, sözleşme imzalama vb.) yükümlülük altına girme yetisine sahip olup olmadıkları, buna engel olabilecek herhangi bir akli arıza içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespit edilerek rapor verilmesi.

Adres: Sıraselviler Caddesi No:119 Taksim
Telefon: 212 251 20 74 / 293 21 50 (60 hat)
Faks: 212 293 93 19
E-posta: adlitip@uhg.com.trC. SAĞLIK KURULUŞLARI ve SAĞLIK YARDIMI SUNAN BİRİMLER

Rehberde, Adli Tıp birimleri dışındaki yerel sağlık hizmeti verilen birimlere de yer vermeye çalıştık çünkü hepimiz elde edilmesi mümkün olan en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık hakkına sahibiz.
Aşağıdaki sıralama ulaşım kolaylığı düşünülerek yapılmıştır. 1. 112 Acil Yardım Hattı
112, herkesin arayabileceği bir acil yardım numarasıdır. 112, acil yardım hizmetlerini koordine edebilmek için her gün 24 saat açıktır. Ancak sadece acil bir yardım gereken durumda 112 numarasını aramalıyız; aksi halde kaza yapan ya da tehlike altında olan ve gerçekten yardım alması gereken bir kişiyi engelleme riski bulunmaktadır.
112 acil yardım hattını, nerede olursak olalım normal bir telefon hattından ya da cep telefonundan arayabiliriz. 112’yi aradığımızda, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine ulaşırız.

Acil durum hizmetlerinden en iyi ve en hızlı bir şekilde faydalanılması için telefonu yanıtlayan çağrı karşılayıcı bazı bilgilere ihtiyaç duyacaktır. Çağrı karşılayanlara sakin olamaya çalışarak aşağıdaki konularda bilgi vermeliyiz.
• Ne oldu?
• Nerede oldu?
• Kim yardım istiyor ve neden yardım istiyor?
• Yangın veya fiziksel saldırı gibi nedenlerle herhangi biri tehlike mi var?
• Yardımın nereye gönderilmesi gerekiyor? (Açık bir şekilde belirtilmelidir. Ad, adres, telefon numarası gerekirse adres tarifi verilmelidir.)

Yardım yolda iken dahi çağrı karşılayıcı daha fazla bilgiye gerek duyabilir. Dolayısıyla mümkünse telefonda ya da bulunduğumuz yerde kalmak gerekebilir.

2. Sağlık Ocakları
Sağlık ocaklarında verilen hizmetler;
— Aşılama
— Sağlam çocuk muayenesi ve takipleri
— Ana çocuk sağlığı/aile planlaması hizmetleri
— Hasta muayene ve sevk işlemleri
— Küçük cerrahi müdahaleler
— Halk eğitimi- enjeksiyon- evlilik için verilen sağlık rapor işlemleri
a. Beyoğlu Merkez Sağlık Ocağı
Adres: Sıraselviler cad. No 186 Beyoğlu
Telefon: 212 292 57 67 / 212 293 72 31

b. 75.Yıl Sütlüce Sağlık Ocağı
Adres: Bademlik Mahallesi Talitpaşa Caddesi Arpa Sokak No:7 Beyoğlu
Telefon: 212 210 50 24

c. Hasköy Piripaşa Sağlık Ocağı
Adres : Piripaşa Mahallesi Şabanderesi Cadddesi No:18 (Piripaşa Semt Konağı) Beyoğlu
Telefon: 212 369 75 11

d. Kadımehmet Sağlık Ocağı
Adres : Kadımehmet Mahallesi Bahariye Hastanesi Arka Sokak No:4 Beyoğlu
Telefon: 212 237 38 99

e. Kasımpaşa Küçükpiyale Sağlık Ocağı
Adres : Küçükpiyale Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi Nalıncı Bayırı Yokuşu No:1 Beyoğlu
Telefon: 212 297 44 44

f. Piyale Paşa Ağaçlaraltı Sağlık Ocağı
Adres : Piyale Paşa Mahallesi Altbarut Hane Caddesi No.1 Beyoğlu
Telefon: 212 238 27 17

g. Tophane Sağlık Ocağı
Adres : Tophane Mahallesi Lüleciler Caddesi Tulumbacı Sıtkı Sokak No: 11 (Tophane Semt Konağı) Beyoğlu
Telefon: 212 292 51 94

h. Yenişehir Sağlık Ocağı
Adres : Bülbül Mahallesi Kılburnu Sokak Beyoğlu
Telefon: 212 254 06 04

3. Hastaneler
a. Beyoğlu Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığı

Adres: İstiklal Caddesi No: 213/3 Hükümet Konağı İçi Beyoğlu
Telefon: 212 245 42 95
Faks: 212 292 47 01

b. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres: Sıraselviler Caddesi No: 112 Beyoğlu
Telefon: 212 252 43 00
Faks: 212 252 63 00
Web: www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/tedk/taksim.asp

c. Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres: Bereketzade Medresesi Sokak No:2 Kuledibi Beyoğlu
Telefon: 212 251 59 00
Faks: 0212 245 09 47 – 243 05 66

d. Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi - Beyoğlu Semt Polikliniği
Adres: Meşrutiyet Caddesi No: 157 Beyoğlu
Telefon: 212 251 69 10
Faks: 212 244 19 34e. Alman Hastanesi (Özel hastane)
Adres: Sıraselviler Caddesi No:119 Taksim
Telefon: 212 293 21 50 (60 hat)
Faks: 212 293 93 19


f. Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi (Özel Hastane)
Adres : Bereketzade Medresesi Sokak No:5/7 Karaköy Beyoğlu
Telefon: 212 292 62 20
Faks: 212 245 54 63

g. Özel Beyoğlu Hastanesi (Özel Hastane)
Adres : Halıcıoğlu Tokaç Sokak No:4 Beyoğlu
Telefon: 212 369 77 72

h. Özel Tepebaşı Vatan Hastanesi (Özel Hastane)
Adres : Aynalıçeşme İncekaş Sokak No:45 Beyoğlu
Telefon: 212 254 99 57
Faks: 212 250 99 55

i. Surp Agop Hastanesi (Özel Hastane)
Adres: Yedikuyular Caddesi No:6 Elmadağ Beyoğlu
Telefon: 212 230 17 18
Faks: 212 233 68 28

j. Beyoğlu Dispanseri
Adres: Meşrutiyet Caddesi No: 197 Asmalı Mescit Beyoğlu
Telefon: 212 251 69 10

k. Kızılay İstiklal Dispanseri
Adres: Tarlabaşı Caddesi Küçük Yazıcı Sokak No:2 Tarlabaşı Beyoğlu
Telefon: 212 292 57 47

l. Kızılay Taksim Dispanseri
Adres: Aydede Caddesi No:30 Taksim
Telefon: 212 238 94 62

4. Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde kadınlara ücretsiz ve herhangi bir sosyal güvence istemeden jinekolojik muayene, kemik ölçümü, rahim ağzı ve meme kanseri taraması, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Merkezler hakkında 153?den bilgi ve randevu alınabilmektedir.

a. Kâğıthane Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi
Adres: Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:75/4 Kâğıthane
b. Beyoğlu Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi
Adres. Küçükpiyale Mahallesi Kızılay Meydanı No: 24/26 Beyoğlu

5. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şubeleri
a. Kâğıthane Okmeydanı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi
Adres: Darülaceze Caddesi No:24 Kâğıthane
Telefon: 212 221 77 05
Faks: 212 221 77 07

b. Kâğıthane Gültepe Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi
Adres: Dispanser Caddesi No:9 Kâğıthane
Telefon: 212 264 57 52
Faks: 0212 270 35 10

c. Kâğıthane Örnektepe Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi
Adres: Örnektepe Mahallesi Kâğıthane
Telefon: 0212 320 54 64

6. Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları
Beyoğlu Belediyesi semt konakları aracılığı ile ücretsiz kemik, simir taraması ve yine ücretsiz mamografi çekimi yaptırabilirsiniz. Böylece özellikle erken teşhisin son derece önemli olduğu pek çok rahatsızlığa karşı önlem alınması sağlanmaktadır. Sağlık taraması için aşağıdaki semt konaklarına başvurabilirsiniz.

a. Piyale Paşa Semt Konağı
Adres: Yeni Yol Caddesi No:1 Kasımpaşa Beyoğlu
Telefon: 212 256 61 18 / 212 256 61 25
Faks: 212 256 61 25

b. Kadımehmet Semt Konağı
Adres: Bahriye Hastanesi Arkası Sokak No:4 Beyoğlu
Telefon: 212 238 11 44

c. Tophane Semt Konağı
Adres: Tulumbacı Sıtkı Sokak (Özürlüler Merkezi Karşısı) Beyoğlu
Telefon: 212 252 24 80

d. Bademlik Semt Konağı
Adres: Talippaşa Sokak No:38 Sütlüce Beyoğlu
Telefon: 212 222 48 05
Faks: 212 256 61 25

e. Örnektepe Semt Konağı
Adres: Pazaraltı Sokak No:1 Örnektepe Beyoğlu
Telefon: 212 320 28 88
Faks: 212 256 61 25


f. Dolapdere Semt Konağı
Adres: Bülbül Mahallesi Kılburnu Sokak No:125 Beyoğlu
Telefon: 212 250 58 69 / 212 250 58 70

7. İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Vakıf, muhtaç durumda bulunan, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayanlar ve bu kuruluşlardan aylık gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmektedir.
Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısmı, ayrıca İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Afet Yönetim Merkezi amaçları doğrultusundaki talepleri de Vakıf tarafından karşılanmaktadır.
Sosyal güvenlik sorgulamaları sonucunda kendisi, esi veya bakmakla yükümlülerden birinin bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olması nedeniyle sağlık güvencesinin bulunması veya sosyal güvencesiz olmasına karşılık sağlık giderlerini karşılayacak maddi güce sahip olması durumunda, SYD Vakıflarınca sağlık destek yardımı yapılmaz.
SYD Vakfına sağlık destek yardımları için başvuruda bulunulması, (Yeşil Kartlı dahi olsa) vakıfça mutlak surette başvuru konusu sağlık giderinin karşılanacağı anlamına gelmez. Başvurunun vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde sağlık destek yardımı yapılması mümkündür.
Sağlık destek yardım tutarı, SYD Vakıflarının mütevelli heyetlerince uygun görülen tutardır. Yardım tutarı, sağlık giderinin tamamına yönelik olabileceği gibi başvuranın ekonomik gücü de dikkate alınarak katkı şeklinde de olabilir.
Yardım talebinde bulunanların özel durumlarına veya istedikleri yardımın türüne göre başvuru evrakları ve şartları değişmektedir bu nedenle yüz yüze veya telefonla bilgi alınması yerinde olacaktır.

Kimler Yararlanabilir?

• Sosyal güvenceden yoksun olmalarına karşılık Yeşil Kart alamayacak durumda olanlar,
• Özel kanunlarla ücretsiz tedavileri sağlananlar (sadece karşılanmayan sağlık giderleri için)
• Ülkemizde bulunan yabancılar

Başvuru Şartları Nelerdir?

• Talep edilen sağlık giderini karşılayacak ekonomik güçte olmaması,
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaması, aylık ve gelir almaması, (kendisi ve eşi)
• Başvurana kanunen bakmakla yükümlü olan var ise bu kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaması,
• Başvurunun yukarıdaki kapsamda yer alan sağlık hizmet ve giderlerine yönelik olması,
• Başvuru konusuna göre, bu yardım programında yer alan belgeleri vakfa ibraz etmesi,

Başvuru Nereye Yapılmalıdır?
Mükerrer yardımların önlenmesi bakımından başvurunun, hastanın ikamet ettiği yerdeki Kaymakamlık/Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması esastır.

Başvuru Şekli Nedir?
Başvuru bizzat yapılmalıdır. Başvuru sahibinin hastalığı nedeniyle, vakfa bizzat başvuruda bulunamaması halinde, hasta yakını tarafından başvuru yapılabilir.

Adres: Prof. Kazım İsmail Gökhan Caddesi Hüdaverdi Apartmanı No: 5 Eminönü
Telefon: 212 512 05 26 / 212 519 45 88
Faks: 212 513 48 18
E-posta: sydv@istanbul.gov.tr8. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) Şartlı Nakit Transferi

Sağlık ve Gebelik Yardımları
Şartlı Nakit Transferi Sağlık ve Gebelik Yardımları, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç durumdaki aileler içindir. İl/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) verilir. Okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen aileleri ve doğum öncesi sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramayan ve doğumlarını doktor kontrolünde yapamayan anne adaylarını ekonomik yönden destekleyen düzenli bir nakit sosyal yardım sistemidir.
Şartlı Nakit Transferi Sağlık ve Gebelik Yardımlarından faydalanabilmek için 0–6 yaş grubu çocukların düzenli olarak sağlık ocaklarına götürülmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması ile bebek bekleyen anne adaylarının sağlık kontrollerini yaptırarak doğumlarını doktor kontrolünde yaptırması gerekmektedir. Devam koşulu, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, sağlık ocakları/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri aracılığıyla takip edilmektedir.
Başvuru formları ve başvuru formu kutuları sağlık ocaklarında bulunmaktadır. Başvuru konusunda sağlık personelinden yardım alabilirsiniz.

Adres: Prof. Kazım İsmail Gökhan Caddesi Hüdaverdi Apartmanı No: 5 Eminönü
Telefon: 212 512 05 26 / 212 519 45 88
Faks: 212 513 48 18
E-posta: sydv@istanbul.gov.trD. PSİKOLOJİK DESTEK SUNAN BİRİMLER
1. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
1990 yılından bu yana Mor Çatı gönüllüleri şiddete uğrayan kadınlara destek olmaktadır. Danışma Merkezine telefonla ya da yüz yüze ortalama günde 10 başvuru olmaktadır. Merkez, çalışmalarını kadınlara yardım etmek değil, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürmektedir. Dayanışma isteyen kadınlar, ihtiyaca göre Mor Çatı gönüllüleri aracılığıyla avukat veya psikologlara yönlendirilirler. Eğer sığınak talebi varsa birlikte değerlendirilir.
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Anadolu Sokak No:23 D:7-8 Beyoğlu
Telefon: 212 292 52 31 / 212 292 52 32
Faks: 212 292 52 33
E-posta: morcati@ttmail.com

2. Tarlabaşı Toplum Merkezi
Tarlabaşı Toplum Merkezi Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılmakta ve Başbakanlık Sosyal Yardım ve Dayanışma Teşvik Fonu-Sosyal Riski Azaltma Programı’nca maddi olarak desteklenmektedir. Projenin destekçileri arasında Ulaşılabilir Yaşam Derneği, Toplumsal, Sosyal, Araştırmalar Merkezi (TESAR), Beyoğlu Belediyesi, Kaymakamlık, Halk Eğitim Merkezi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul Tabip Odası’yla Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı da yer almaktadır.
Tarlabaşı’nda oturmak şartıyla Toplum Merkezi’nin eğitim ve kurslarından yararlanılabileceği gibi haftada üç gün ücretsiz olarak psikologdan yararlanma imkânı da bulunuyor. Merkez’e gidildiğinde bir başvuru formu doldurup kayıt olmak gerekiyor. Kayıt sonrasında Merkez’in imkânlarından yararlanılabiliyor.
Adres: Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluk Caddesi No:62 Beyoğlu
Telefon: 212 297 2304 / 212 297 2305

3. Kadımehmet Semt Konağı Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Ücretsiz hizmet veren Merkezde 12 yaş ve üzerinde olan, Beyoğlu Belediyesi bölgesinde ikamet eden bireylere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Merkezde uzman psikologlar her türlü ruh sağlığı konularında - depresyon, panik atak, okul fobisi, uyuşturucu ve alkol kullanımı, yaşam sorunları, boşanma gibi- danışmanlık yapmaktadırlar.
Merkez hem yetişkinlere, hem de ergenlere hizmet vermekte, kişiler danışmanlık hizmeti alabildiği gibi gerektiği durumlarda nereye başvurabilecekleri konusunda da yönlendirilmektedirler.
Kadımehmet Semt Konağı’nın içinde yer alan danışmanlık merkezinde haftada 3 gün (Salı, Çarşamba, perşembe), 11.00 – 17.00 saatleri arasında, hizmet verilmekte, başvuranlar görevli psikologlar ile yüz yüze görüşerek hizmet alabilmektedirler.
Görüşmeler, randevu sistemiyle gerçekleştirildiği için başvurmak isteyenlerin Kadımehmet Semt Konağı’nı arayarak randevu almaları gerekmektedir.
Adres: Bahriye Hastanesi Arkası Sokak No:4 Beyoğlu
Telefon: 212 238 11 44


4. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
Vakfın amacı, insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak için her türlü çalışmayı yapmaktır. Vakıf, mültecilere ve insan ticareti mağdurlarına psikolojik ve sosyal destek sunmaktadır.
Adres: Yeniçarşı Caddesi No: 34 Beyoğlu
Telefon: 212 293 1605 (pbx)
Faks: 212 293 1009
E-mail: ikgv@ikgv.org
Web: www.ikgv.orgE. SIĞINMA YARDIMI SUNAN BİRİMLER
Türkiye’de sığınak sayısı halen çok yetersiz olmasına rağmen İstanbul diğer illere göre sığınak sayısı açısından daha iyi durumdadır. Bu bölümde, sığınakların temel işlevinin kadının can güvenliğini sağlamak olduğu kabulüyle İstanbul’daki sığınaklara ilişkin adres ve telefon bilgileri veya yerlerinin belirlenmesine neden olabilecek herhangi bir bilginin yer almasından özellikle kaçınılmıştır. Bunun yerine, ihtiyacı olanları sığınaklara yönlendiren birimler tanıtılmış ve bu birimlerin irtibat bilgilerine yer verilmiştir. Aşağıda yer alan birimler dışında İstanbul’da belediyelere bağlı birden fazla sığınak bulunmaktadır ancak bu belediyelerin hangileri olduğu da gene aynı nedenlerle verilmemiştir, rehberde yer alan birimler dışında sığınma yardımına ihtiyaç duyduğunuzda bağlı olduğunuz belediyeden konu hakkında bilgi ve destek isteyebilirsiniz. 1. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı
Alo 183 Hattı, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı, ihmal ve istismar olaylarına anında müdahale etmek; gerekli psikolojik, sosyal ve yasal işlemlerin başlatılmasını sağlamak, kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirmek amacıyla tüm illerden gelen başvuruları cevaplamak üzere kurulmuştur. Kadın ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumdaki statülerinin yükseltilmesi, çocukların yüksek yararının gözetilmesi amacıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından SHÇEK’e tahsis edilmis bir özel servis numarasıdır.
183 hattına bütün illerden ücretsiz ulaşılabilmektedir. Kendisi, çocuğu veya bir yakını şiddet ve istismara uğrayan ya da okulda, işyerinde, evde ve sokakta istismara uğrayan birini görenler ‘Alo 183’ü arayarak sosyal hizmet yardımı alabilecektir.
Danışma Hattı’nda, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimcisi ve psikologdan oluşan 4 meslek elemanı, haftada 7 gün 24 saat süreyle başvuruda bulunanları sorunlarının çözümü için yol gösterici görevini üstlenmiştir. Arayan kişiyi bulunduğu bölgedeki ilgili kuruluşa yönlendirilmektedir.
Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Ne Yapar?
Kadınların hukuki, psikolojik ve sığınma talepleri ile ilgili; İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri bünyesinde yer alan kadın konukevleri, toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinin çalışmaları hakkında müracaatçılara bilgi aktarılarak, ihtiyaç duymaları halinde müracaat edebilecekleri yerleri bildirilmektedir.
İhmal - istismar vakaları ile korumaya muhtaç çocuklar kapsamında alınan ihbarlar doğrultusunda meslek elemanları tarafından yerinde inceleme yapılmakta, sosyal incelemeleri hazırlanan çocuklardan acil korunma altına alınması gerekenler Acil Valilik Oluru ile korunma altına alınmakta, hemen akabinde koruma kararı çıkartılma işlemleri başlatılmaktadır.
Madde bağımlısı çocuklar ile sokakta çalışan/yaşayan çocuklara yönelik hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri hakkında bilgi verilmekte, ihbarların gerek bu merkezlere, gerekse İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılabileceği bildirilmektedir. Acil ihbarlar meslek elemanlarınca yerinde değerlendirilmekte ve hazırlanan sosyal inceleme raporları doğrultusunda çalışmalar başlatılmaktadır.

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Nasıl Çalışır?

• Başvuruları alır, kaydeder.
• Acil durumları derhal ilgili mercie bildirir.
• Başvuranı ihtiyaç duyduğu konularda bilgilendirir.
• Başvurana ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik yapar.
• Başvuranı ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönlendirir.
• Başvuranı ihtiyaç duyduğu destek ağlarına yönlendirir.

2. Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı (212 656 96 96)
0212 656 96 96 no.lu acil yardım hattı. 7 gün 24 saat açık. Hürriyet Gazetesi’nin Aile İçi Şiddete Son Kampanyası çerçevesinde Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) ile İstanbul Valiliği’nin işbirliği ve Avrupa Birliği’nin fonuyla açılan Acil Yardım Hattının sağlıklı çalışabilmesi için, İstanbul Valiliği’nin görevlendirdiği komiser ve memur düzeyinde 96 emniyet görevlisi 45 saatlik eğitim almıştır.
İstanbul Valiliği ve İnsan Hakları Masası’nın yakından takip ettiği projede, kadınların sığınma evine gitmeden önce kalabileceği istasyonlar oluşturuluyor. Oralarda yer bulunmazsa, polisler mağdurların güvenli bir otel ya da misafirhanede barınmasını sağlıyor.
Acil Yardım Hattı’nın adresi gibi, arayan mağdurların bilgileri de gizli kalmaktadır. Polise sadece hayati risk altındaki mağdurların adresi verilmektedir.

3. İstanbul Valiliği Kadın Statüsü Birimi
Şiddet mağduru kadınlara yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. İstanbul Valiliği Kadın Statüsü Birimi bünyesinde kadınlara direkt hizmet sunulmamasına rağmen, başvuru halinde diğer resmi ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak şiddete uğrayan kadınlara barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanmaya sağlanmaktadır.
Adres: Ankara Caddesi Cağaloğlu Eminönü
Telefon: 212 455 59 73

4. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Mor Çatı, kurulduğu günden bu yana sığınakların en önemli işlevinin kadınlara can güvenliği sağlamak olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Sığınaklarda, kadınların iç güçlenmelerini sağlamak, şiddetsiz bir ortamda kendilerinin ve çocuklarının hayatları ile ilgili özgür iradeleri ile karar alabilmelerin olanaklarını oluşturmak için sosyal, hukuksal, psikolojik destek vermeyi amaçlamaktadır.
Mor Çatı, kurulduğu 1990 yılında, maddi sıkıntılar yüzünden sığınak açamadı; fakat danışma merkezi ile kadınlara destek verdi. İlk dönemde yapılan çalışmalar sonucunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı bazı misafirhaneler şiddete uğrayan kadınları da almaya başladı. 1995’te ise sığınak faaliyete geçti. Alçılan sığınak 1998 yılına kadar yürütülebildi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 yıl çalıştırılabilmesine rağmen, sığınak 350 kadın ve 250 çocuğa şiddetsiz bir yaşama geçmenin olanaklarını sağladı. Mor Çatı sığınağı Türkiye’deki ilk bağımsız sığınaklardan biridir.
Mor Çatı, 2005 Ekim ayında Beyoğlu Kaymakamlığı SYDV ile gerçekleştirdiği 2 yıllık protokol ile 2. sığınak çalışmasını hayata geçirdi. Bu çalışma bir devlet kurumu ile bir kadın örgütü arasında ortaklaşa gerçekleştirilen ilk sığınak deneyimidir. Sığınağın finansal desteği Beyoğlu Kaymakamlığı SYDV tarafından karşılanmakta, işleyiş politikası ise Mor Çatı tarafından belirlenmektedir.
Vatandaşların ihbarı, güvenlik güçlerinin getirmesi veya kadının Kaymakamlığa bizzat başvurması ve Mor Çatı görevlileri tarafından yapılan ön görüşme sonrasında Kadın Konuk Evi’ne kabul gerçekleşmektedir.
Kadın Konuk Evi’nin adres ve telefonu gizli tutulmakta hizmet binasının yerinin belirlenmesine sebep olacak davranışlardan kaçınılmaktadır. Bu gizlilik esasına göre Kadın Konuk Evi’ne müracaatlar direkt olarak kabul edilmemekte ilk müracaatlar Mor Çatı Derneği’ne yapılmaktadır.
Kadın Konuk Evi’ne sığınmak durumunda kalan kadınların küçük çocuğu bulunuyor ise çocuğu ile birlikte kabul edilmektedir. Burada kalan kadın ve çocuklara, çalışan personele 3 öğün yemek, ayrıca çocuklara ara kahvaltı verilmektedir.
Kadın Konuk Evi’ne kabul edilen kadınların her türlü maddi ihtiyaçlarının karşılanması yanında psikolojik problemleri ve diğer sağlık sorunlarıyla da ilgilenilmekte gerekli durumlarda en yakın sağlık kurumunda tedavi ettirilmektedir. Kimliği olmayanlara kimlik çıkartılması ve ihtiyaç halinde yeşil kartı bulunmayanlara da yeşil kartın çıkartılması konusunda yardımcı olunmaktadır.
Kadın Konuk Evi’nde çalışan sosyal hizmet uzmanları ve diğer tüm görevliler kadındır. Binanın girişinde emniyet tarafından görevlendirilen ve 24 saat görev yapan Emniyet görevlisi bulunmaktadır.
Adres: Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi Anadolu Sokak No:23 D:7–8 Beyoğlu
Telefon: 212 292 52 31 / 212 292 52 32
Faks: 212 292 52 33
E-posta: morcati@ttmail.com
Web: Mor Çatı

5. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) İstanbul İl Müdürlüğü
Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi ve bu süreçte varsa çocuklarıyla birlikte yatılı olarak Kadın Konukevine kabulünü isteyen kadınlar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunabilir ve başvuruları ilgili meslek elamanı tarafından değerlendirildikten sonra Kadın Konukevine yerleştirilirler. Kadın Konukevinde kalma süresi 3 ay olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları

1. Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar,
2. Eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da eşler tarafından terk edilen ve bu nedenle yardıma muhtaç kadınlar,
3. Evlilik dışı hamilelik veya çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen kadınlar ile istenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar,
4. Boşanma veya eşinin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk kadınlar Kadın Konuk Evinde kalma talebinde bulunabilirler.

Gerekli Belgeler

1.Dilekçe,
2.Nüfus Cüzdanı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3.Kadının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkolik ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu,
4. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü4.Kadın, çocuklarıyla müracaatta bulunduysa çocukların nüfus cüzdanı,
5.Kadın evliyse evlenme cüzdanı, boşandıysa boşanma belgeleri,
6.Kadın herhangi bir şiddete maruz kaldıysa polis tutanağı.

Başvuru dilekçesi ile birlikte müracaat eden kadınla yapılan (Postayla yapılan başvurular kabul edilmez, ilgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.) görüşme sonrasında hazırlanan formlar ve durum tespit raporuyla İl Müdürlüğü Makamından onay alınarak müracaatçı Kadın Konukevine yerleştirilir.

Adres: Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi No:8 Cağaloğlu
Telefon: 212 5114275
F. AYNİ (kıyafet, yemek gibi) veya MADDİ (kira, yakacak, burs gibi) DESTEK SUNAN BİRİMLER 1. İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Vakıf, muhtaç durumda bulunan, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayanlar ve bu kuruluşlardan aylık gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmektedir. Yardımlar

• Yakacak,
• Yiyecek,
• Giyecek,
• Eşya,
• Tedavi giderleri,
• Fonksiyon kazandırıcı, ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereç ihtiyaçlarını,
• Maddi yardım,
• Eğitim ihtiyaçları.
• Vakıf ayrıca, mesleki becerisi olup kendi işini kuramayan vatandaşlara iş kurma, araç ve gereç desteğinde bulunabilmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvurucular, muhtaçlık durumlarını, Kanunla kurulu Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabii olmadıklarını ve bu kuruluşlardan aylık ve/veya gelir almadıklarını belgelemek zorundadırlar.
Yardım talep edenler, öncelikle ikamet ettikleri ilçe Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuracaklar ve kayıtlarını yaptıracaklardır. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtları olmayan ve kayıtlı olup yardım yapılmadığını belgelendiremeyen vatandaşlarımızın başvuruları İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Genel Yardımlar için İstenen Belgeler

• Dilekçe
• İkametgâh Belgesi
• Fakirlik belgesi
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Varsa Yeşil Kart ön yüzü fotokopisi
• İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım yapılmaması konusunda yazı.

Eğitim Yardımları için İstenen belgeler

Eğitim yardımı ilköğretim ve lise öğrencilerine yapılmaktadır.

Bir defaya mahsus yapılacak eğitim yardımı başvurusu için;
• Dilekçe
• İkametgâh Belgesi
• Fakirlik belgesi
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Öğrenim belgesi

Sürekli eğitim yardımı başvurusu için;
• Vakıftan alacağı başvuru formu
• İkametgâh Belgesi
• Fakirlik belgesi
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Öğrenim belgesi
• Ailenin gelir durumunu belirtir belge
• Varsa Yeşil Kart ön yüzü fotokopisi

Adres: Prof. Kazım İsmail Gökhan Caddesi Hüdaverdi Apartmanı No:5 Eminönü
Telefon: 212 512 05 26 / 212 519 45 88
Faks: 212 513 48 18
E-posta: sydv@istanbul.gov.tr2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve gönüllülerin iş birliğiyle oluşturulan bir merkezdir. KKM, yoksul ailelerin bütün yüklerinin kadınlarda olduğu gerçeğinden hareketle kadına yapılacak her türlü yardımın toplumsal bir fayda olacağını düşünmektedir. Bu hedefe bağlı olarak kurum, hem profesyonel çalışanlardan hem de gönüllülerden oluşan gezici ekiplerle kentteki yoksulları tespit edilmektedir.

Çalışma Alanları

• Göç eden ailelerin şehre uyum sorunlarına çözüm üretmek.
• Sosyal güvenceleri olmadığı için temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan yoksul ve muhtaçların sağlık sorunlarını gidermek.
• Kadınlar için ihtiyaç duydukları çeşitli alanlarda (sözgelimi el beceri, sağlık vs.) kurs ve eğitim seminerleri düzenlemek.
• Okullarını (ilk, orta ve üniversite düzeyinde) maddi imkânsızlar nedeniyle sürdüremeyecek durumda olan genç kızlarımıza ve çocuklarımıza yardımcı olmak.
• İlk ve orta dereceli okullarda okuyan ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye ve kıyafet yardımında bulunmak.
• Psikolojik desteğe ihtiyacı olan kadınlarımıza ve ailelere bu desteği sağlamak.
• Yoksulluk sınırında yaşamları sürdüren muhtaç ailelere gıda, giysi ve mobilya yardımı yapmak ve bu konuda hayırsever vatandaşları harekete geçirerek gönüllülerin çalışmalarını yüreklendirmek.
• Kadınların sorunları, sosyal hayattaki çalışmaları vs gibi konularda araştırmalarda bulunmak.
• Kadın ve ailelerin ihtiyaç duyduğu konularda kitap, kitapçık ve broşür hazırlayarak yayımlamak ve dağıtmak.
• Merkez bünyesinde bir kadın kütüphanesi oluşturarak faaliyete sokmak.
• Kadın ve aile ile ilgili her türlü görsel çalışmalara ve film çekimlerine katkıda bulunmak ve bu bağlamda kadınlar için film şenlikleri ve gösterimleri düzenlemek.
• Çeşitli nedenlerle mağdur olup cezaevine düşen kadınlar ve geride bıraktıkları çocukları için yardım çalışmaları yapmak.
• Yoksulların sürekli yararlanabilecekleri ve İstanbul’un bütün ilçelerinde olacak biçimde “sürekli açık market”ler kurmak.
• Kadınların sorunlarını tartışmak ve çözümler üretmek amacıyla, ulusal ve uluslar arası düzlemde konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
• İstanbul’da yaşayan kadınlar üzerine akademik düzlemde araştırmalar yapılmasını teşvik etmek ve yapmak. Bu konuda projeler geliştirmek.
• Şiddete uğrayan kadın ve çocukların, çeşitli nedenlerle ortada kalmış ailelerin kalabilecekleri sığınak ve misafirhaneleri faaliyete sokar.
• Kadınların manuel işlerden iş alanlarına kaydırmak için eğitim ve staj deneyimi vermek.
• Ailesi ve kocasında ayrı tek başına yaşayacak kadın ve kadınlara (çocukları ile beraber) barınak, sosyal ve ekonomik destekler sağlamak.
• İş arayan ve yeni iş bulan kadınlar ya da eğitime başlayan/devam eden kadınların çocukları için çocuk bakım desteği sağlamak.
• Kadınları var olan haklarıyla ilgili bilgilendirmek, bu amaçla atölye, seminer gibi düzenli aralıklarla bilgilendirme toplantıları hazırlamak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için kadınların bilgiye kolayca ulaşacağı noktalara yazılı dokümanlar bırakmak.

Yardımlar

Kadın Koordinasyon Merkezi’nde çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri yürütülmektedir. Merkeze gelen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine temiz, sağlam ve her daim kullanılabilir halde sunulabilmesi amacıyla, çeşitli kollarda faaliyet gösteren atölyeler bulunmaktadır.
Merkezde bulunan mobilya atölyesi bağışlanan eşyalar (beyaz eşya, elektronik, mobilya gibi) arasında tamir edilmesi gerekli olanları tamir edildikten sonra kullanılabilir bir hale getirilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.
Merkeze İstanbul’un çeşitli bölgelerinden ulaşan giyim malzemeleri türlerine göre ayrıştırılıp, kullanılmış olan giysiler temizlenip, hijyeni sağlanıp, ütülendikten sonra paketlenip ihtiyacı olan ailelerin ihtiyacını karşılayabilir hale getirilmektedir.
Merkeze ulasan yardımlardan kullanılmış yastık, yorgan, nevresim, tül ve battaniye gibi eşyalar, elden geçirilerek yenilenmekte, bağışlanan kumaşlardan üretim yapılarak yeni mamuller oluşturulmakta ve bunların bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmakta bir kısmı da Merkez tarafından düzenlenen kermeslerde satışa çıkarılmaktadır.

Adres: Piyale Paşa Bulvarı No:1 ( Top sahası yani) Çağlayan
Telefon: 212 444 00 93
Faks: 212 320 08 63
E-posta: bilgi@ibbkkm.org


3. Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Vakıf, kısıtlı bir bütçe ile yardım sağlamaya çalıştığından muhtaç durumunda bulunan kişilerin ancak acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmaktadır. Vakıf tarafından hiçbir kimseye aylık, maaş, ücret adı altında periyodik yardım yapılmamaktadır. Ayrıca Vakfın yardımları bir işsizlik sigortası niteliğinde olmadığından genç ve çalışabilir durumda olanlara yardım yapılmamaktadır.

Yardımlar

• Sağlık,
• Gıda,
• Yakacak,
• Eğitim,
• Barınma,
• Geçimini temin edici yardımlar şeklinde yapılmaktadır.

Vakıftan Yardım Talebinde Bulunabilecek Kişiler

• Beyoğlu İlçesinde daimi ikamet edenler,
• SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayanlar,
• Düzenli bir geliri bulunmayanlar,
• Üzerine kayıtlı mal varlığı olmayanlar.

Başvuru Şekli

İlk başvurularda bir defaya mahsus olmak üzere yerinde tespit ve tahkikat yaptırılmakta, sonraki başvurularda dosyada eksiklik yoksa ne tür yardım talep ettiğini belirten dilekçe dışında herhangi bir bürokratik işlem gerekmemektedir. Yardım talepleri sağlık gibi önemli konularda anında, diğer konularda en geç bir hafta içinde cevaplandırılmaktadır.

Yardım Taleplerinin Değerlendirilmesi

Yapılan tüm yardım talepleri bir heyet tarafından değerlendirilmektedir. Yardım talepleri değerlendirilirken başvuran kişilerin aşağıdaki şartları taşıması aranır.

• Sosyal güveliği, mal ya da geliri olmayan, çalışabilir durumda kimsesi ve bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, yaşlılar, sakatlar, yatalak hastalar ve dul kadınlar,
• Sosyal güvenliği, yeterli mal ya da geliri olmayan, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ancak çalışabilir durumda kimsesi bulunmakla birlikte bu kimseleri de işsiz olanlar,
• Sosyal güvenliği, yeterli mal ya da geliri olmayan, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ancak çalışabilir durumda kimsesi olmakla birlikte bu kişilerin gelirleri çok düşük olanlar (gündelikçi, ayakkabı boyacısı, tarım işçisi gibi)

Vakıf, yardım yapılırken aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre hareket etmektedir.

• Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan yaşlılar,
• Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan sakatlar, engelliler, daimi hastalar,
• Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan dul kadınlar,
• Bir dönem için hayatını sürdürme güçlüğüne düşmüş, az bir destekle kendine yeterli hale gelebilecek diğer yurttaşlar.

Beyoğlu Kaymakamlığı
Adres: İstiklal Caddesi No:133/5 34430 Beyoğlu
Telefon: 212 293 63 32 / 212 251 68 86 / 212 245 41 74

Vakıf
Telefon: 212/256 43 91 / 212 256 48 34
Faks: 212/243 71 72


4. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sosyal İşler Müdürlüğü, dört farklı alanda faaliyet gösteren bürolardan oluşmaktadır, bunlar;

• Özürlüler Bürosu,
• Sosyal Yardım Bürosu,
• Kültürel ve Sportif Organizasyon Bürosu
• Semt Konakları Sosyal İşler Bürosu

İhtiyaç sahipleri, mahalle muhtarlarından alacağı fakirlik kâğıdı ve form 5 ile engelliler bu belgelere ek olarak durumlarını belirten raporlarla birlikte Sosyal İşler Müdürlüğü’ne veya Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları’nda yer alan Sosyal İşler Müdürlüğü bürosuna başvurabilirler.

Bu bürolarca yapılan yardımlar şunlardır;

1. Ramazan ayında gıda yardımı,
2. Kış dönemi yakacak yardımı,
3. İkinci el ev eşyası yardımı,
4. Giysi yardımı,
5. Özürlülere medikal ve sosyal yardımlar,
6. Özürlülere servis hizmeti,
7. Hasta alt bezi yardımı,
8. Toplu sünnet ve toplu nikâh programı,
9. Giyim Mağazası, yemek, banyo, çamaşır yıkama hizmeti, ( Dolapdere Semt Konağı Sosyal İşler Bürosu)
10. Yemek, banyo, çamaşır yıkama hizmeti.( Tophane Semt Konağı Sosyal İşler Bürosu)

Sosyal İşler Müdürlüğü
Telefon: 212 235 64 43 / 212 235 64 44
Faks: 212 235 64 43 / 212 235 64 44
E-posta: sosyalyardim@beyoglu.bel.tr

Dolapdere Semt Konağı Sosyal İşler Bürosu
Telefon: 212 250 58 69 / 212 250 58 70

Tophane Semt Konağı Sosyal İşler Bürosu
Telefon: 212 252 24 80 / 212 245 71 74

5. Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
Vakfın ilkeleri doğrultusunda ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğrenimde okuyan öğrencilere öğrenim bursları verilmektedir. Özel Üniversiteler, yurtdışı ve İstanbul dışında okuyan öğrencilere ve Vakıf ilkelerine aykırı görüşlerde olan başka kurumlardan burs alan öğrencilere burs verilmemektedir.
Burslardan öncelikle; zor koşullarda yüksek öğrenimlerini sürdüren, gelir düzeyi düşük ailelerin başarılı ve çalışkan çocukları faydalanabilmektedir. Başvurular, üniversitelerin öğrenci işleri aracılığı ile gerçekleşmekte olup, Vakıfta yapılacak sözlü mülakatla öğrenciler burs almaya hak kazanmaktadırlar. Burs alan öğrencilerin Vakfın ilkeleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri, ÇEV’ in eğitim kültür ve sanat etkinliklerine katılmaları istenmektedir.

2007 – 2008 Öğrenim yılı burs ücretleri:

İlköğrenim 50 YTL.
Ortaöğretim 70 YTL.
Yükseköğrenim 120 YTL.

Adres: Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi No: 53 Taksim
Telefon: 212 297 69 79 / 212 297 69 80 / 212 297 69 81
Faks: 212 361 10 85
E-posta: sekreterya@cev.org.tr
Web: www.cev.org.tr/

6. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) Şartlı Nakit Transferi

Eğitim Yardımları

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç durumdaki aileler içindir. İl/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca(SYDV)verilir. Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları, çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan aileleri ekonomik yönden destekleyen düzenli bir nakit sosyal yardım sistemidir.
Şartlı Nakit Transferi Eğitim yardımlarının amacı, çocukların okul masraflarını karşılayarak, yoksul ailelerin çocuklarına okuma imkânı sunmaktır. Bu yardımdan faydalanabilmek için, öğrencilerin aylık %80 devamsızlık sınırı aşmayacak şekilde düzenli olarak okula devam etmesi ve bir kereden fazla sınıf tekrarında bulunmaması gerekmektedir. Çocukların devam koşulu, M.E.B’lığı ile iş birliği içerisinde devam ettikleri okullar aracılığıyla takip edilmektedir.
Yardım başvuru formları ve başvuru formu kutuları okullarda bulunmaktadır. Bu konuda okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden yardım alabilirsiniz.

Adres: Prof. Kazım İsmail Gökhan Caddesi Hüdaverdi Apartmanı No: 5 Eminönü
Telefon: 212 512 05 26 / 212 519 45 88
Faks: 212 513 48 18
E-posta: sydv@istanbul.gov.tr7. Türk Eğitim Vakfı (TEV)

Yurt İçi İhtiyaç Bursları
TEV, yurt içinde maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı, teknik ve endüstri meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu burs komisyonları aracılığı ile seçilmektedir.
Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim yapmaya hak kazanan öğrenciler ile doğal afetlerden zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs kontenjanı ayrılmaktadır.
Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

Burslar Ekim-Haziran arasında 9 ay ödenmektedir. Aylık burs miktarları;
2007 Yılı 2008 Yılı
İlk-Orta Öğretim 100.-YTL 110.-YTL
Üniversite 240.-YTL 260.-YTL
Master 400.-YTL 450.-YTL
Doktora 700.-YTL 750.-YTL

Yurt İçi Yüksek Öğrenim Burs Başvurusu ve Seçimi

1. TEV, her öğretim yılı başında burs kontenjanlarını ve şartlarını öğretim kurumlarına bildirir,
2. Öğretim kurumları Ekim ayı boyunca TEV burslarını öğrencilere duyurur.
3. Burs almak isteyenler 1-31 Ekim tarihleri arasında TEV’in web adresi olan www.tev.org.tr adresinden form doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte öğretim kurumuna teslim eder.
4. Öğretim Kurumları, öğretim üyelerinden oluşan, TEV temsilcisinin de katıldığı bir burs komisyonu oluşturarak, istekliler arasından kontenjan kadar asil ve yedek aday seçip bir tutanakla Vakfa bildirir.
5. TEV Genel Müdürlüğü’nce yapılan son inceleme neticesinde burs alması kesinleşen öğrencilere duyuru yapılır ve bursları bağlanır.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

• T.C. Vatandaşı olmak,
• Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,
• Maddi İmkândan Mahrum Olmak:
• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret, burs almamak, (Sadece harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir)
• Başarı Koşulları:
• Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
• Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
• Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

Vakıf Üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar burslarımızdan yararlanamaz.

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük
Adres: Büyükdere Caddesi T.E.V. Kocabaş İşhanı No:111 Kat: 7–8 Gayrettepe
Telefon: 212 318 68 00
Faks: 212 217 56 90
E-Posta: tev@tev.org.tr
Web: www.tev.org.tr/

Eğitim-Burs Telefon: 212 444 0 838
Eğitim-Burs Faks: 212 272 62 17
Eğitim-Burs E-Posta: yurticiburs@tev.org.tr

G. MESLEK EDİNDİRME KURSLARI ve İŞE YERLEŞTİRME İMKÂNI SUNAN BİRİMLER 1. Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları
Beyoğlu Belediyesi “Semt Konakları”nı “Yaşam Boyu Eğitim” sloganından hareketle, yerel halkın ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin düzenlendiği, halkın başta sağlık olmak üzere pek çok konuda bilinçlendirilmesine yönelik seminerlerin gerçekleştirildiği, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere isteyen tüm bireylere ihtiyaçları doğrultusunda eğitim hizmeti sunan ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin yürütüldüğü merkezler olarak faaliyete geçirmiştir. Semt Konakları Hizmet Dağılımı

a. Piyale Paşa Semt Konağı

• Mesleki Eğitimler (Kuaförlük, Modelistlik, Bilgisayarlı Muhasebe vb.)
• Kişisel Gelişim ve Hobi Eğitimleri (Tiyatro, Resim, Dikiş, Nakış, Ahşap Boyama, Takı Tasarım, İngilizce vb.)
• Öğrenime Destek (İlköğretim öğrencilerine yönelik Etüdler; İngilizce, Matematik, Türkçe)
• Bilinçlendirme Çalışmaları (Kısa süreli seminerler)

Adres: Yeni Yol Caddesi No:1 Kasımpaşa Beyoğlu
Telefon: 212 256 61 18 / 212 256 61 25
Faks: 212 256 61 25

b. Kadımehmet Semt Konağı

• Mesleki Eğitimler (Kuaförlük, Modelistlik, Bilgisayarlı Muhasebe vb.)
• Kişisel Gelişim ve Hobi Eğitimleri (Tiyatro, Resim, Dikiş, Nakış, Ahşap Boyama, Takı Tasarım, İngilizce vb.)
• Öğrenime Destek (İlköğretim öğrencilerine yönelik Etüdler; İngilizce, Matematik, Türkçe)
• Bilinçlendirme Çalışmaları (Kısa süreli seminerler)
• Anaokulu

Adres: Bahriye Hastanesi Arkası Sokak No:4 Beyoğlu
Telefon: 212 238 11 44


c. Tophane Semt Konağı

• Mesleki Eğitimler (Kuaförlük, Modelistlik, Bilgisayarlı Muhasebe vb.)
• Kişisel Gelişim ve Hobi Eğitimleri (Tiyatro, Resim, Dikiş, Nakış, Ahşap Boyama, Takı Tasarım, İngilizce vb.)
• Öğrenime Destek (İlköğretim öğrencilerine yönelik Etüdler; İngilizce, Matematik, Türkçe
• Bilinçlendirme Çalışmaları (Kısa süreli seminerler)
• Anaokulu

Adres: Tulumbacı Sıtkı Sokak (Özürlüler Merkezi Karşısı) Beyoğlu
Telefon: 212 252 24 80


d. Bademlik Semt Konağı

• Mesleki Eğitimler (Kuaförlük, Modelistlik, Bilgisayarlı Muhasebe vb.)
• Kişisel Gelişim ve Hobi Eğitimleri (Tiyatro, Resim, Dikiş, Nakış, Ahşap Boyama, Takı Tasarım, İngilizce vb.)
• Öğrenime Destek (İlköğretim öğrencilerine yönelik Etüdler; İngilizce, Matematik, Türkçe
• Bilinçlendirme Çalışmaları (Kısa süreli seminerler)
• Anaokulu

Adres: Talippaşa Sokak No:38 Sütlüce Beyoğlu
Telefon: 212 222 48 05
Faks: 212 256 61 25


e. Örnektepe Semt Konağı

• Mesleki Eğitimler (Kuaförlük, Modelistlik, Bilgisayarlı Muhasebe vb.)
• Kişisel Gelişim ve Hobi Eğitimleri (Tiyatro, Resim, Dikiş, Nakış, Ahşap Boyama, Takı Tasarım, İngilizce vb.)
• Öğrenime Destek (İlköğretim öğrencilerine yönelik Etüdler; İngilizce, Matematik, Türkçe
• Bilinçlendirme Çalışmaları (Kısa süreli seminerler)
• Anaokulu

Adres: Pazaraltı Sokak No:1 Örnektepe Beyoğlu
Telefon: 212 320 28 88
Faks: 212 256 61 25
f. Dolapdere Semt Konağı

• Kişisel Gelişim; Okuma Yazma Kursları
• Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları (Kısa Süreli Seminerler)

Adres: Bülbül Mahallesi Serdar Ömer Caddesi Yenişehir Cami Yanı Beyoğlu
Telefon: 212 250 58 69 / 212 250 58 70

2. Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi

Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi, Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulmuştur ve Belediye tarafından desteklenmektedir. Beyoğlu Belediyesi’nin gençlik politikaları kapsamında Beyoğlu’ndaki 15–30 yaş arası gençlerin kültürel, sosyal açıdan gelişiminin desteklendiği, hayat becerisinin kazandırıldığı, gençlik çalışanları ve gönüllü gençlik ekipleri ile birlikte gençlik aktivitelerinin düzenlendiği merkezdir.
Merkezde, bilgi edindirme amaçlı, bilgisayar, İngilizce, gitar ve tiyatro kursları verilmektedir. Bütün kurslar ücretsizdir. Beyoğlu’nda oturmak ya da Beyoğlu’ndaki okullara devam ediyor olmak başvuru için yeterlidir. Ayrıca her yaz Beyoğlu’nda okuyan çocuklara yönelik bir haftalık yaz okulu düzenlenmektedir.
Ayrıca Merkez 4 yıldır, “Beyoğlu Gençleri Dünyayı Dolaşıyor Projesi”ni yürütmektedir. Bugüne kadar bu program ile yaklaşık 500 genç yurtdışına çıkma fırsatı buldu. Yurtdışından gelen Yaklaşık 1000 genç ise Kefken kampında ağırlandı. Ayrıca Avrupa Gönüllü Hizmeti programı çerçevesinde 7 genç Avrupa’nın farklı ülkelerinde 6–12 ay arasında gönüllü olarak çalışma fırsatı bulmuşlardır.

Adres: Yahya Kâhya Mahallesi Kasımpaşa Kompleksi Altı Sipahi Fırın Sokak No:1 Kasımpaşa
Telefon: 212 237 41 09
Faks: 212 297 11 54
E-posta: genclikmerkezi@beyoğlu.bel.tr


3. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı (İYOP), Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1. kademe okuma yazma kurslarına denk, bilimsel temelli bir okuma yazma programıdır. Bu program, aynı zamanda kadınların toplumsal hayata katılımını sağlayacak kapsamlı destek bilgileri de içeren bir programdır.
Program, okuma yazma bilmeyen 15 yaş üstü yetişkinleri hedeflemektedir. Katılımcılara kurslarda okuma yazma tekniklerinin yanı sıra, bebek bakımı, ilkyardım, çocuk istismarı, temizlik, beslenme, aile planlaması, üreme sağlığı, gebelik, medeni haklar, miras hakları, kız çocuklarının okuma hakkı, çocukların okula hazırlanması, aile içi iletişim gibi birçok konuda bilgi verilmektedir.
Ücretsiz olan İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı kurslarına, okuma yazma bilmeyen 15 yaşın üzerindeki herkes katılabilir. Bilgi almak veya katılmak için AÇEV’e ya da Halk Eğitim Merkezleri’ne başvurulması gerekir.

Adres: Büyükdere Caddesi Stad Han. No:85 Kat:2 Mecidiyeköy
Telefon: 212 213 42 20 / 212 213 46 39
Faks: 212 213 36 60
E-posta: acev@acev.org
Web: www.acev.org/

4. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Kadınlar ekonomik hayata katılımlarında bilgi ve deneyim eksikliği, sermayeye ve eğitim olanaklarına sınırlı erişim gibi zorluklar yaşarlar. Ekonomik sorunlar için çözüm yolları geliştirilirken, genellikle yoksul kadınların “yok”luklarının üzerinde durulmaktadır. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı-KEDV-, kadınların “var”lıklarından yola çıkarak Ekonomik Güçlendirme Programları geliştirmiştir. Kadınların yönetim/organizasyon becerisi ve tasarruf/ev ekonomisi deneyimini temel alarak, bilgi ve deneyimlerini etkin hale getirmelerini ve ekonomik sürece katılımlarını sağlamak üzere eğitim, kredi, danışmanlık ve pazarlama desteği verir.
Ekonomik Güçlendirme Programları

a. İş Geliştirme Desteği
Kadınları ve yerel düzeyde tüm sektörleri bir araya getiren bir süreçle mevcut ekonominin sağladığı istihdam olanakları ve yeni iş fikirleri araştırılmakta, uygun olanlar seçilip bu konuda eğitim verilmektedir. İş kurmak isteyen kadınlar fizibilite çıkarma, iş planı geliştirme, pazarlama, defter tutma v.s. konularında eğitilmekte ve izlenmektedir. Hâlihazırda kurulmuş olan kooperatifler çatısı altındaki atölyelerde kadınlar mum, tekstil, ev aksesuarları, ahşap ve bez oyuncak üretimi, catering, paketleme gibi alanlarda işlerini kurmuşlardır. Ayrıca tüzel kimliği olan kadın girişimlerinin ekonomik olarak anlamlı bulunan işlerine başlangıç sermayesi için kredi verilmektedir.

b. Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi
KEDV, iktisadi işletmesi Maya kanalıyla iş kurmak isteyen ya da işlerini geliştirmek isteyen kadınlara küçük krediler vermektedir. Amacı evinde, tezgâhında ya da dükkânında kendi işini yapan ya da bir iş kurmak isteyen dar gelirli kadınlara maddi destek vermektir. Kocaeli ve İstanbul’da uygulanmakta olan kredi programının diğer kentlere yayılması hedeflenmektedir.

c. Yeni Ürün Geliştirme
Kadınların geleneksel becerileri pazarda talep olan yeni ürünlere yönlendirilmekte, yeni beceriler kazandırmak üzere eğitim ve danışmanlık desteği verilmektedir. Marangozluk, ahşap oyuncak yapımı, geleneksel desenlerin kullanıldığı ürünler gibi.

d. Tasarruf Grupları
Kadınların 10’ar kişilik gruplar halinde kendi küçük tasarruflarını bir araya getirerek acil tüketim ihtiyaçları için fon oluşturmaları sağlanmaktadır. Kooperatif çatısı altındaki Dayanışma Fonu’yla kadınlar kendi finans kaynaklarını yaratmaktadırlar. Bu yolla para yönetmeyi, borç alma ve ödemeyi öğrenen kadınlar, iş amaçlı krediler için beceri kazanırlar.

e. Nahıl
KEDV‘in iktisadi işletmesi olan Nahıl, Mart 2003’te kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Nahıl Dükkân’da KEDV’in desteğiyle kurulan Kadın Kooperatiflerinde üretilen el ürünleri, ev aksesuarları, oyuncaklar ve dayanıklı gıda ürünlerinin ticarete katılmalarına destek verilmektedir. Nahıl Dükkân’da ayrıca Türkiye’nin her yerinden kadınlar tarafından üretilen özgün tasarımlı ürünler, 2. el giysi ve aksesuarlar satılmakta, yöresel yemeklerin sunulduğu Nahıl Kahve bulunmaktadır. Nahıl Pazaryeri ve düzenli aralıklarla yinelenen Nahıl Şenlikleri ile daha yaygın bir satış olanağı sağlanmaktadır.
Nahıl Dükkan ve Kahve, Nahıl Pazaryeri ve Nahıl Şenliklerinden elde edilen gelir KEDV tarafından açılan 15 Kadın ve Çocuk Merkezi’ndeki yuvalara eğitim materyali ve eğitici sağlanması, dar gelirli bölgelerde yeni çocuk yuvalarının açılması ve KEDV Kadın Kooperatifleri’nde üretilen ürünlerin pazarlanması için kullanılmaktadır.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Adres: Bekar Sokak No:17 Beyoğlu
Telefon: 212 292 26 72
Faks: 212 249 15 08
E-posta: kedv@kedv.org.tr
Web: Untitled Document

Nahıl Dükkan
Adres: İstiklal Caddesi Bekar Sokak No:17 Beyoğlu
Telefon:212 251 90 85

Nahıl Pazaryeri
Adres: Şişli Belediye Deposu Darülaceze Caddesi Bakla Çiçeği Sokak (Türkiye Hastanesi Karşısı)
Telefon: 212 221 59 55
XI. ADRESLER Amargi Kadın Akademisi
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak No:16 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 251 01 54
Web: www.amargi.org.tr

Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı
Adres: Itri Dede Sokak Berna Apartmanı No:35/11 Kızıltoprak/İSTANBUL
Telefon: 216 349 69 06
Faks: 216 347 53 40
E-Posta: info@annevebebek.org
Web: Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AK-DER)
Adres: Millet Caddesi Keçihatun Mahallesi Hale Apartmanı No:21/1 Daire:7 Aksaray-Yusufpaşa/İSTANBUL
Telefon: 212 529 04 56
Faks: 212 589 85 85
E-Posta: info@ak-der.orgBağımsız İletişim Ağı (BİA-NET)
Adres: Faikpaşa Sokak Faikpaşa Apartmanı Kat:3 Daire:7–8 34425 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 251 15 03
Faks: 212 251 16 01
E-Posta: bia@bianet.org
http://www.bianet.org

Filmmor Kadın Kooperatifi
Adres: İstiklal Caddesi Bekar Sokak No:7/6 34435 Beyoğlu/ İSTANBUL
Telefon: 212 251 59 94
E-Posta: filmmor@filmmor.com


Gökkuşağı Kadın Derneği
Adres: Şehit Muhtar Mahallesi Nane Sokak No:17 Kat:5 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 244 83 00
Faks: 212 244 83 00İnsan Hakları Derneği (İHD)
Adres: Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apartmanı No:10/1 Taksim/İSTANBUL
Telefon: 212 251 35 26 / 212 244 22 23
Faks: 212 251 35 26
E-Posta: İ stanbul@ihd.org.tr
Web: www.ihdist.org

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUM-DER)
Adres: Kalenderhane Mahallesi C.Y.Tosyalı Caddesi No:124-B Vefa/İSTANBUL
Telefon: 212 526 24 40
E-Posta: İ stanbul@mazlumder.org

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAUM)
Adres: Bozdoğan Kemeri Caddesi No: 1.Öğrenci Kültür Merkezi Vezneciler/İSTANBUL
Telefon: 212 511 98 26
Faks: 212 511 98 26
E-Posta: narat@istanbul.edu.tr


Kadın Adayları Destekleme ve Eğitime Derneği (KA-DER)
Adres: İrfan Baştuğ Sokak Yuva 4 Apt. Daire: 15/7 80280 Esentepe/İSTANBUL
Telefon: 212 273 25 35
Faks: 212 273 25 36
E-Posta: kadergm@e-kolay.net
Web: www.ka-der.org

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Adres: Gazeteci Erol Dernek Sokak Hanif Han No:11 Diare:5 Beyoğlu/İSTANBUL
E-Posta: bilgi@kadav.org
Web: Sitemiz yak?nda yay?na ba?layacak

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)
(Sekretaryası KADAV )
Adres: İstiklal Caddesi Gazeteci Erol Dernek Sokak Hanif Han No: 11/5 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 251 58 50
Faks: 212 251 58 51
E-Posta: iletiş im@keig.org
Web: www.keig.org

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Adres: Kadir Has Caddesi Fener Vapur İskelesi Karşısı No:8 (Tarihi Bina) Haliç-Fener/İSTANBUL
Telefon: 212 523 74 08/ 212 534 95 50/ 212 621 81 34
Faks: 212 523 74 08
E-Posta: kadineserleri@gmail.com
Web: KADIN ESERLERI KUTUPHANESI VE BILGI MERKEZI VAKFI

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
Adres: İnönü Caddesi 29/6 Saadet Apartmanı Gümüşsuyu, 80090/İSTANBUL
Telefon: 212 251 00 29
Faks: 212 251 00 65
E-Posta: newways@wwhr.org
Web: Kadının İnsan Hakları

Lambda İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak No:28 Kat:5 Daire:6 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 245 70 68
Danışma Hattı Telefon: 212 244 57 62
E-Posta: lambda@lambdaistanbul.org
Web: New Page 1

Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adres: Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampusü Bakırköy /İSTANBUL
Telefon: 216 348 37 86
Faks: 216 348 37 86

Sağlık Hakkı Hareketi Derneği
Adres: Sivritaş Sokak Esen Apartmanı No:13 Kat.1 Daire:2 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Telefon: 535 577 42 94
E-Posta: info@hastahaklari.org
Web: www.saglikhakki.org

Şahmaran Kadın Da(ya)nışma ve Araştırma Merkezi
Adres: Kayışdağıyolu Caddesi Oker Apartmanı No: 26/8 İçerenköy/İSTANBUL
Telefon: 216 573 74 33
E-Posta: bilgi@sahmaran.org
Web: Giri? Sayfas?


Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Adres: Güzel Konutlar Sitesi A Blok D. 3–4 Ulus Mahallesi 34760 Etiler/İstanbul
Telefon: 212 257 79 41
Faks: 212 257 79 43
E-Posta: infotap@tapv.org.tr
Web: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı - Turkish Family Health and Planning Foundation veya www.gencakran.net

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Adres: Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak No:8 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 249 30 92
Faks: 212 251 71 79
E-Posta: tihv@tivhistanbul.org
Web: Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
Adres: Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi No:41 Kat:3 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon: 212 227 41 44
Faks: 212 227 45 66
E-Posta: kagider@kagider.org
Web: TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ

Uluslararası Af Örgütü
Adres: Müeyyedzade Mahallesi Galipdede Caddesi No: 149/4 Galata Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 293 63 21 / 212 293 63 22
Faks: 212 293 63 25
E-Posta: posta@amnesty.org.tr
 
Son düzenleme:
Üst