gebe
 1. gülgüzeli

  gülgüzeli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  10 Kasım 2007
  Mesajlar:
  595
  Beğenilen Mesajlar:
  15
  Ödül Puanları:
  0

  Kadınların en üstünleri

  Konu, 'Peygamberler, Evliyalar ve Sahabeler' kısmında gülgüzeli tarafından paylaşıldı.

  Kadınların en üstünleri Sual: Hazret-i Rabia gibi evliya kadınlar veya Hazret-i Meryem gibi Kur�anda övülen kadınlar sahabe olan hanımlarından üstün müdür?
  CEVAP
  Hiçbir evliya kadın, eshab-ı kiramın hanımlarının seviyesine çıkamaz. Eshab-ı kiramın en alt derecesindeki bir sahabi, sahabi olmayan en büyük evliyadan daha üstündür. Hazret-i Meryem�in durumu farklıdır. Ona peygamber bile diyen âlimler olmuştur. Önce hadis-i şeriflerle övülen faziletli kadınlardan bahsedelim:

  Âişe-i Sıddıka:
  Resulullah efendimizin en sevgili hanımıdır. Çok akıllı, zeki, âlime, edibe ve afife ve saliha idi. Hafızası pek kuvvetli olduğu için, Eshab-ı kiram birçok şeyleri ondan sorup öğrenirdi. Nikahı Allahü teâlânın emri ile yapıldı. Âyetlerle de övülmüştür. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

  (Erkeklerden vezirim Zübeyr bin Avvam, kadınlardan ise Âişe�dir.)
  [Deylemi]

  (Erkeklerden üstün çok kişi vardır. Fakat kadınlardan Firavunun ailesi Âsiye, İmran kızı Meryem ve Âişe�den başka üstün kadın yoktur. Âişe�nin diğer kadınlara üstünlüğü, tirid�in diğer yemeklere üstünlüğü gibidir.) [Buhari] (Tirid, en kıymetli et yemeğidir.)

  (En çok Âişe�yi seviyorum, erkeklerden de babasını.) [Buhari, İbni Mace]

  Resulullah, (Allahü teâlâ beni kendi nurundan yarattı. Benim nurumdan da Ebu Bekri, onunkinden de, Ömer ile Âişe�yi yarattı. Ömer�in nurundan, mümin erkekleri, Âişe�ninkinden de mümin kadınları yarattı) buyurup sonra Nur suresinin (Allah birine nur vermezse, o münevver olamaz) mealindeki 40. âyetini okudu. (Lübab-ül-elbab)

  Resulullahın hanımları ve kızları bütün kadınlardan üstündür. İbni Abbas, Resulullahın hanımlarını kötüleyenin tevbesi kabul olmaz buyurdu. Âişe validemize sövmek, Kur'an-ı kerimi inkâr etmek olur ki, bunun küfür olduğunda icma vardır. (Mirat-i Kainat)

  Hazret-i Âişe validemize iftiradan bir müddet sonra Resulullah efendimiz, (Müjdeler olsun sana ey Âişe! Allahü teâlâ, senin temiz olduğunu açıkladı) buyurup Nur suresinin 11. âyetinden başlayarak, on âyet okudu. (Medaric-ün-nübüvve)

  Fatıma-tüz-zehra:
  Resulullah efendimizin en sevgili kızı idi. Aklı, zekası, güzelliği, zühdü ve takvası pek fazla idi. Yüzü beyaz ve parlak olduğundan Zehra denildi. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

  (Hatice, dönemindeki kadınların en iyisidir. Meryem, dönemindeki kadınların en iyisidir. Fatıma, dönemindeki kadınların en iyisidir.)
  [Taberani, Bezzar]

  (Bir melek geldi. Hasan ve Hüseynin Cennet gençlerinin seyyidi, Fatıma�nın da Cennet kadınlarının seyyidesi olduğunu müjdeledi.) [İ.Asakir]

  (Fatıma, İmran kızı Meryem, Firavunun ailesi Âsiye ve Hüveylid kızı Hatice�den sonra bütün kadınların seyyidesidir.) [İbni Ebi Şeybe]

  Hazret-i Ali ve çocukları, Resulullahın mübarek kanından oldukları için, Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer�den daha üstün denilebilir ise de, bu üstünlükleri, her bakımdan üstünlük demek değildir. Hazret-i Hızır�ın, Hazret-i Musa�ya birkaç şey öğretmesine benzer. Kan bakımından daha yakın olan, daha üstün olsaydı, Hazret-i Abbas, Hazret-i Ali�den daha üstün olurdu. Kan bakımından çok yakın olan Ebu Leheb�de ise, müminlerin en aşağısında bulunan şeref ve üstünlük hiç yoktur. Kan bakımından yakın olduğu için, Hazret-i Fatıma, Resulullahın hanımlarından daha üstündür. Fakat, bu bir bakımdan üstünlük, her bakımdan üstün olmayı göstermez.

  Hadice-tül-kübra:
  Resulullah efendimizin ilk hanımıdır. Çok zengin ve âlime ve akıllı idi. Bütün malını Resulullaha bağışladı. 24 yıl çok iyi hizmet etti. Bir kere incitmedi. İlk imana gelen hür kadındır. Resulullah efendimiz, vefatına kadar, her zaman kendisini överdi. Hatta bir gün, evde överken, Âişe validemiz dayanamayıp "Cenab-ı Hak size ondan daha iyisini verdi" dedi. (Hayır, herkes bana yalancı dediği günlerde, o bana inandı. Herkes bana eziyet ederken, o bana yâr oldu) buyurdu. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

  (Cennet kadınların en üstünü Hüveylid�in kızı Hatice, Muhammed�in kızı Fatıma, İmran�ın kızı Meryem ve Müzahim�in kızı Âsiye�dir.)
  [İ.Ahmed, Taberani, Hakim]

  İmran kızı Meryem:
  İsa aleyhisselamın annesidir. Davud aleyhisselam soyundan olan İmran ile Hunnenin kızı idi. Allahü teâlâ, buna babasız olarak İsa aleyhisselamı verdi. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

  (Allahü teâlâ beni Cennette İmran kızı Meryem ve Müzahim kızı Âsiye ile nikahladı
  .) [İ.Sünni]

  Kur�an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Rabbi Meryem�e hüsnü kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya�yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya, onun yanına, mâbede her girişinde orada bir rızık bulur ve �Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?� der; o da: Bu, Allah tarafındandır. Allah, dilediğine sayısız rızık verir, dedi.) [Al-i İmran 37]

  (Melekler dediler ki: Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti, hepsinden üstün tuttu.) [Al-i İmran 42]

  (İffetini korumuş olan Meryem�e ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir ibret kıldık.) [Enbiya 91]

  (İmran kızı Meryem, gönülden itaat edenlerdendi.) [Tahrim 12]

  Bazı âlimler de, Hazret-i Meryem'in bütün kadınların en üstünü olduğunu bildirmişlerdir. Bu da bir bakımdan üstünlüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

  (Cennet kadınlarının seyyideleri İmran kızı Meryem�den sonra Fatıma, Hatice ve Firavunun ailesi Âsiye�dir.)
  [Taberani, Hakim]

  (Fatıma, İmran kızı Meryem hariç Cennet kadınlarının üstünüdür.) [Hakim]

  Müzahim kızı Âsiye:
  En üstün kadınlardan biridir. Bir âyet meali şöyledir:

  (Allah, inananlara Firavunun karısını [Âsiye�yi] örnek gösterir: O, �Rabbim, katından bana Cennette bir ev yap; beni Firavundan ve onun [kötü] işlerinden koru; beni zalim milletten kurtar� demişti.)
  [Tahrim 11]

  İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  Ehl-i sünnet âlimleri buyurdu ki: İlimde ve ictihadda Hazret-i Âişe, Hazret-i Fatıma�dan üstündür. İlimde ve ictihadda Hazret-i Âişe, zühd ve dünyadan kesilmekte ise, Hazret-i Fatıma daha ileridir. Bunun içindir ki, Hazret-i Fatıma�ya Betül yani çok temiz demişlerdir. Hazret-i Âişe Eshab-ı kirama İslamiyet�i öğretirdi. (2/67)

  Resulullah efendimizin torunlarından Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretleri ise, (Âişe, validemiz, bütün kadınlardan daha üstündür) buyurdu. (Gunye

   
Kadınların en üstünleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. En Hayırlı Kadın

  En Hayırlı Kadın

  eşle ilgili hadisler eşlerle ilgili hadisler altın biriktirmek harammıdır Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: "Kadınların en hayırlısı, kocası ona baktığı zaman mesrûr olur, bir şey söylediğinde emrini yerine getirir. Nâmûsunda ve malında, kocasının hoşlanmıyacağı bir harekette de bulunmaz." (45) buyurur. Başka bir hadîs-i şerîflerinde: "Dünyâ’nızdan bana üç şey sevdirildi;...
 2. Kadının En Tatlı Yeri

  Kadının En Tatlı Yeri

  her yeri açık kadınlar heryeri açık kadınlar her yeri kadın olan kadın resimleri Kadının en tatlı yeri... Henüz kırılmamışsa kalbidir. Kırılmışsa ıslak bakan gözleri.~ Artık ağlayamıyorsa dudağının kenarına yerleşmiş hüznü. Hüznü bile hissetmiyorsa artık buz tutmuş parmakları Isınmıyorsa konuşmuyorsa ve artık hiç gülmüyorsa.. anılarda kalmış çocukluğudur. Ama muhakkak tatlı bir...
 3. En güzel kadın

  En güzel kadın

  EEeee her güzelin bir kusuru vardır :D Eski Roma'nın ünlü generallerinden birinin eşi dünya güzeli bir kadınmış. Kültürü, neşesi, ev sahibeliği üslubuyla benzeri güç bulunur bir "şahane kadın" Boşanacakları haberi çıkmış, bütün Roma bu haberle çalkalanıyor. Yakın arkadaşları bir cesaret konuyu açmışlar: - Eşin Roma'nın en güzel, en beğenilen, gıpta edilen kadını, diye...
 4. Kadınların en etkili silahı!

  Kadınların en etkili silahı!

  Kadınların en etkili silahını araştıran uzmanlar bakın ne gibi sonuca ulaşmışlar? Kadın dokunuşu, kişinin finansal anlamda riskli adımlar atmaya ya da riske girmeden, sağlam kararlar almaya yöneleceğini belirliyor. New york’taki Columbia Üniversitesi’nden profesör Jonathan Levav, “Bu insanları etki altında kaldıklarını farkettirmeden aniden etkilemenin çok etkili bir yolu. Bir doktorsanız ya...
 5. Kadınların en çekici yeri

  Kadınların en çekici yeri

  kadınların en çekici yerleri Evet sizebir soru Kadınların en çekici neresidir? “Güzellik bakanın gözündedir” der hep büyükler. Gerçek biraz daha farklı olsa da ayrın yapmaksızın herkesi sevebileceğimizi düşünmek adına böyle söyleriz. Yine de güzelliğin göreceli olduğunu ve kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini biliriz. Ancak söz konusu kadınların vücut şekli olduğunda bilim adamları genel...

Sayfayı Paylaş