Kafir çocukları için İslami ölçü nedir?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kafir çocukları için İslami ölçü nedir?
Küçük yaşta iken vefat eden Müslüman çocukları ana ve babalarına tabi olaraktan Allah’ın lütfuna nail olacaklar ve cennete gireceklerdir. Bu hususta muhalif kalan bir İslam alimi Yoktur. Müşriklerin çocuklarına gelince, bu hususta birbirinden farklı beyanlar vardır.


40951D16-4640-4CEE-AFCF-EC0AC1D86828.jpeg
Bu beyanları ve rivayetleri sizler için derleyip konumuzda işlemeye çalıştık.

- Anadan doğan her çocuğun İslam fıtratı üzerine dünyaya geldiğini bildiren hadisi şerifi dikkate alan ilim erbabı, ergenlik çağına ulaşmadan önce vefat eden müşrik çocuklarının cennet ehlinden olduklarını ifade etmişlerdir. İmamı Nevevi, bu görüşün Sahih olduğunu ifade etmektedir. Anne veya babasından biri İslam dinini kabul etmiş, diğeri müşrik olarak kalmış ve bu yüzden birbirinden ayrılmış kimselerin küçük yaşta iken ölen çocukları, ebeveyninden din itibarıyla daha şerefli olanına tabii olarak cennete gireceklerdir.

- Bazı ilim ehli de bahse geçen çocukların cennet halkının hizmetçisi olacağı görüşünü ileri sürmektedir. Bu zatlar, İddialarına mesnet olarak şu hadisi şerifi göstermişlerdir: Ben, Rabbimden müşriklerin çocuklarının bağışlanmasını istedim.Rabbim de onları ehli cennetin hizmetçisi olarak bana verdi. Zira onlar, babalarının ulaştıkları ve bulaştıkları şirkten bir şeyi idrak ve irtikap etmediler. Onlar ilk misak olan Elest bezmin de sabit bulunmaktadırlar.
Bu çocuklar, cennetin anahtarı mesabesindeki Kelime i şahadeti söyleyecek çağa erişmedikleri ve Dini vazifeleri yapamadıkları için ellerinde bir bürhan olmayacaktır. Bu sebeple cennete girmelerini gerektiren söz ve işleri yoktur. Ancak bu çocukların Elestü Bezmi’ninde sabit bulunmaları ve peygamber efendimizin şefaatine mazhar olmaları sebebiyle, cennet ehline hizmetle müşerref olacaklar ve cennete gireceklerdir.

- Bazı din âlimleri, bu çocukları anne ve babalarının düşük olmalarını dikkate alarak, onların ehli Nar yani cehennem ehli olduklarını ifade etmişlerdir. Celalüddin Devvani ve Kadî Beydavi bu görüşe meyl etmişlerdir. Bu fikrin müdafileri Abdullah bin Abbas’ın Sa’b b. Cessame’den rivayet ettiği Hadisi şerife dayanarak kanaat ızhar etmiş bulunmaktadır. İsmi geçen sahabi, Ey Allah’ın Rasülu! Bizler geceleyin müşriklerin bazısını kasıtsız olarak öldürüyoruz dedim. Rasülu Ekrem de cevaben, Onlar da müşrikler cemaatindendir buyurdu.

- Bir kısım ilim ehli, bu çocukları cennet nimetleriyle mütenâim, cehennem azabı ile müteellim olmayacaklar, cennet ile cehennem arasında bir sur durumunda bulunan ARAF’ ta kalacaklardır demişlerdir.

- Çekingenliği noktai hareket olarak alan bazı zevat da, onların durumları Allah’ın ilmine tâbidir, şayet onlar yaşasaydı iman edecek idiyse cennete gireceklerdir Bunun aksi bir yol takip edecek idiyse cehenneme dahil olacaklardır demişler ve ileri sürdükleri görüşe şu hadisi şerifi delil göstermişlerdir. Rasulullah’a müşriklerin çocukları soruldu; bunun üzerine: Onların ne işlediklerini ve ne işleyeceklerini Allah daha iyi bilendir buyurdu.
Selam ve dua ile.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İleri sürülen bu görüşlerden ilk iki şıkkı müstesna tutarak diğer görüşler üzerinde fikir beyanında bulunan müdakkik ilim sahipleri şöyle demektedirler. İleri sürülen bu üç görüş, ilim ifade etmek şöyle dursun, zan bile ifade etmemektedir.

İmamı Azam Ebu Hanife de tevafuku tercih etmiş ve hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Hal böyle olunca, bu çocukların ahiretteki durumları hakkında Allahü A’lem (Allah daha iyi bilir) deyip ihtiyat ve ihtiraz noktasını tercih etmek, daha selametli bir yol olmaktadır.
 

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Selamün aleyküm hocam . Benim bildiğim her insan müslüman doğar . Kafir çucukları yani daha kundaktakiler yada 7 yaşına kadar olanlar vefat ederse bana göre cennetlik . Sonuçta ayrım yapacak yaşta değil. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz verdiğiniz bilgiler için Allah razı olsun ..
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba. Bazı İslami konular vardır ki insanların geneli bu konular hakkında çok çeşitli ifadeler kullanmakta ancak çoğu kimse de aslını astarını araştırmadan peşin hükümlerde bulunmakta. Kafir çocuklarının ahiretteki Durumu da bu konulardandır. Ve çok çeşitli rivayetler olduğu için bu konuyu işlemek istedik. Ancak bunu işlerken aydınlatma olarak değilde, konu hakkında fazla düşünmeye gerek olmadığını ifade etmek için bunu ele almış bulunmaktayız. Bize düşen bu konu hakkında İmamı Azam’ın yolundan gidip Allah en iyisini bilendir diyerek amel etmektir.
 
Üst