Kalbiniz Icin Fazla Kilolardan Kurtulun

suskun_gız

suskun_gız

Yeni Üye
Üye
Kalbiniz Icin Fazla Kilolardan Kurtulun
Aşırı olmasa bile her fazla kilo tehlike oluşturuyor.
Fazla kiloların kalp yetersizli ine neden oldu u yeni bir araştırma ile bir kez daha saptandı. Erken yaşta şişmanlık kader de il ABDde Framingham Kalp Araştırması adı altında Massachusetts eyaletinde yapılan çalışmada, fazla kiloların kadınlarda kalp yetersizli i riskini iki kat artırdı ı ortaya çıktı. Erkeklerde ise bu oranın biraz daha az oldu u gözlendi. Dr. Satish Kanchaiah, aşırı olmasa bile her fazla kilonun tehlike oluşturdu unu söyledi. Vücuttaki ya oranının her bir puan artmasının, kadında yüzde 7, erkekte ise yüzde 5 oranında kalp yetersizli i riskini artırdı ı belirtildi.
RİSK İKİ MİSLİNE ÇIKIYOR
Daha önceki araştırmalarda fazla kiloların kalp yetersizli ini artırabildi inin saptandı ını ifade eden uzmanlar, yeni araştırmanın, fazla kiloların kalp yetersizli i riski üzerinde çok daha etkili oldu unu ortaya koydu una işaret ettiler. Fazla kilolu kadınlarda normal kilolu kadınlara göre kalp yetersizli inin iki kat arttı ı belirlenirken, fazla kilolu erkeklerde ise normal kilolu erkeklere göre kalp yetersizli i riski oranı yüzde 90 daha fazla bulundu.
New England Journal of Medicine adlı dergide yer alan araştırma raporunda, erkeklerdeki kalp yetersizli i vakalarının yüzde 11inin, kadınlardaki kalp yetersizli i vakalarının ise yüzde 14ünün fazla kilodan kaynaklandı ı açıklandı.
 

Benzer İçerikler

suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
648
suskun_gız
suskun_gız
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
692
suskun_gız
suskun_gız
NuRoVSkİ
Cevaplar
0
Görüntüleme
556
NuRoVSkİ
NuRoVSkİ
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
672
suskun_gız
suskun_gız
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
675
suskun_gız
suskun_gız
Üst