Kalp

suskun_gız

suskun_gız

Yeni Üye
Üye
Kalp
Ne Bilmeli ?
Kalbiniz , kas yapıdır. Bir yumruğunuz büyüklüğünde ve yaklaşık 400
gram ağırlığındadır. Kalbiniz; Akciğerlerinize ve vücudunuzun diğer bütün
bölümlerine kan pompalar. Kalbiniz, üç tabakadan oluşmuştur. En kalın tabaka
myokard adını alır. Myocardın yüzeyini saran tabaka perikarddır. Myokardın iç
kısmında yer alan ince tabaka endokarddır.
Normal bir kalp dört odacıktan oluşur. Bir duvarla ; sağ ve sol kalp olarak iki
bölüme ayrılmıştır. Her iki bölümde de iki odacık yer alır. Üstte yer alan
odacıklar ; kulakçık = atrium olarak adlandırılır. Altta yer alan odacıklar ;
karıncık = ventrikül olarak adlandırılır. Bu odacıklar birbirlerinden , kapakçık
=valvler ile ayrılmışlardır. Kalbe kan akışı bu kapakçıklarla
sağlanır. Kapakçıklar ; kan akışının yalnızca bir yöne doğru olmasını sağlar. Bu
dört kapakçık şu şekilde adlandırılır. Aort kapağı ; Sol ventrikülden vücuda
olan kan akışını kontrol eder. Mitral kapak ; Sol atrium ile sol ventrikül
arasında yer alır. Pulmoner kapak ; Akciğerlerden sağ ventrikülü ayırır.
Triküspid kapak ; Sağ atrium ile sol atrium arasında yer alır.
Kan Dolaşımı
Damarlarla , kan , kalbinizden vücudunuzun diğer yapılarına
taşınırlar. Kalbinizden vücut yapılarınıza kan taşıyan damarlar ; atardamar=
arterler olarak adlandırılır. Vücut dokularınızdan geriye , kalbinize kan
taşıyan damarlar da; toplardamar = venler olarak olarak adlandırılır. Kalbiniz
iki ayrı pompa gibi çalışır. Sağ taraftaki pompa ; vücudunuzdan gelen “kirli
kan” ı akciğerlerinize pompalar ve akciğerlerinizden oksijen alan “temizlenmiş
kan” ı sol kalbinize pompalar. Sol kalbinizdeki pompa ; sol ventrikülünüz,
vücudunuza kan göndermek üzere kanınızı büyük bir atardamar olan aorta
atardamarınıza pompalar. Vücudunuzda bulunan dokular tarafından kanla taşınan
oksijen kullanılır ve kanınızda oksijen azalır .( Kirli kan ) Venleriniz bu
kanı, tekrar oksijen kazanması için sağ kalbinize taşırlar. Bu çalışma döngüsü
her kalp atımınızda yeniden başlar ve biter. Her kalp atımınız iki bölümden
oluşmuştur. Dinlenme bölümü diastol olarak adlandırılır. Diastol bölümünde kan
atriumlarınızdan ventriküllerinize dolar. Daha sonra ventriküllerinizden
Akciğerlere ve vücudunuza pompalanır. Bu pompalama bölümü de sistol olarak
adlandırılır. Vücudunuzun ihtiyaçlarının değişikliklerine göre , kalbinizin
çalışması da değişir. Egzersiz sırasında vücudunuz daha fazla oksijen ve kana
ihtiyaç duyar. Bu nedenle kalbiniz daha hızlı ve daha güçlü kasılarak vücudunuza
yeterli miktardaki kanı pompalar. Uyku sırasında vücudunuz daha az kan ve
oksijene ihtiyaç duyar ve uyku sırasında kalbiniz daha yavaş çalışır.
Kalp, kendi oksijenini de karşılar .
Kalp kasınız aynı zamanda kendisine de oksijen sağlamalıdır. Kalbinizin kendi
yapısına oksijen koroner arterler adı verilen atardamarlarla taşınır. Kalbin iki
ana koroner arteri vardır ; sol koroner arter ve sağ koroner arter . Bu arterler
; kalbe kan taşıyarak , kalbin kendi oksijen ve kan ihtiyacını karşılarlar. Bu
arterler kalbinizin yüzeyinde yer alır. Kalp kasında ilerledikçe bu iki ana
koroner arter daha küçük arter dallarına ayrılırlar. Kalp kasınızın tamamının
oksijen ihtiyacını bu küçük arter dalları sağlar.
Kalbin Ritmi
Kalbinizin atımları ; kalbin sahip olduğu normal ileti = elektriksel
ağı sayesinde sağlanır. Normal elektriksel ileti kalbin üst bölümlerinden alt
bölümlerine doğru ulaştırılır. Normal kalp atımları ; kalpte Sinoatriyal Nod =
SA Düğümü denen bölgeden “kalbin doğal uyarı kaynağı “ sisteminin elektriksel
uyarısı ile başlar. Elektriksel uyarı öncelikle sağ ve sol atriumlarda yayılır.
Elektriksel uyarı Atriyoventriküler nod = AV düğümü denen ve kalbin ortasında
yer alan atriumlar ve ventriküllerin birleşim bölgesine ve HİS Demeti denen dala
yayılır. His Demeti daha sonra sağ ve sol ana dallarına ayrılır. Elektriksel
uyarı bu ana dallardan Purkinje Lifleri olarak adlandırılan sistem ile
ventriküllere yayılır.
 

Benzer İçerikler

suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
suskun_gız
suskun_gız
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
suskun_gız
suskun_gız
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
suskun_gız
suskun_gız
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
suskun_gız
suskun_gız
Üst