1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Kamerun

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Kamerun

  Coğrafi Verileri


  Konum: Batı Afrika'da, güneybatıda Gine Körfezi, kuzeybatıda Nijerya, kuzeydoğuda Cad, doğuda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyde Kongo ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 6 00 Kuzey enlemi, 12 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 475,440 km²
  kara: 469,440 km²
  su: 6,000 km²
  Sınırları: toplam: 4,591 km
  sınır komşuları: Orta Afrika Cumhuriyeti 797 km, Cad 1,094 km, Kongo Cumhuriyeti 523 km, Ekvator Gine 189 km, Gabon 298 km, Nijerya 1,690 km
  Sahil şeridi: 402 km
  İklimi: Yıl boyunca süren sıcak bir iklim görülür. Yağışlar güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır.
  Arazi yapısı: Sık ormanlarla kaplı yaylalar kuzeye doğru yükselir. Kuzeydeki savan düzlükler, Cad Gölü Havzası`na yaklaştıkça alçalır. Batı bölgesi ise dağlarla kaplıdır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Fako 4,095 m
  Doğal kaynakları: petrol, boksit, demir, kereste - ağaç ürünleri, alüminyum
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %13
  sürekli ekinler: %2
  otlaklar: %4
  ormanlık arazi: %78
  diğer: %3 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 210 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Zehirli gazların yayılmasına neden olan volkanik etkinlik.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 15,803,220 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %42.37 (erkek 3,385,898; kadın 3,310,504)
  15-64 yaş: %54.28 (erkek 4,305,354; kadın 4,271,958)
  65 yaş ve üzeri: %3.35 (erkek 244,419; kadın 285,087) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.41 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 69.83 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 54.59 yıl
  erkek: 53.76 yıl
  kadın: 55.44 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 4.8 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %7.73 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyıcıları: 540,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 52,000 (1999 verileri)
  Ulus: Kamerunlu
  Nüfusun etnik dağılımı: Kamerun Yerlileri %31, Ekvatoral Bantu %19, Kirdi %11, Fulani %10, Kuzeybatılı Bantu %8, Doğulu Nigritic %7, diğer Afrikalılar %13, Afrikalı olmayanlar %1
  Din: Yerel inançlar %40, Hıristiyan %40, Müslüman %20
  Diller: 24 büyük Afrika dil grubu, İngilizce (resmi), Fransızca (resmi)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %63.4
  erkek: %75
  kadın: %52.1 (1995 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Kamerun Cumhuriyeti
  kısa şekli : Kamerun
  eski adı: Fransız Kamerun'u
  ingilizce: Cameroon
  Yönetim biçimi: Cumhuriyet
  Başkent: Yaounde
  İdari bölmeler: 10 bölgeye ayrılır; Adamaoua, Centre, Est, Extreme-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest
  Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1960 (Fransız yönetiminden ayrıldı)
  Milli bayram: Cumhuriyet günü, 20 May (1972)
  Anayasa: 20 Mayıs 1972 tarihinde referandum geçirilerek kabul edilmiştir; Ocak 1996 Tarihinde yeniden gözden geçirilip düzeltilmiştir.
  Hukuk sistemi: Fransız hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), BDEAC, C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, CEMAC, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-19, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Kamerun, 1990'lı yıllara kadar Güney Sahra'nın ekonomik açıdan en güçlü ülkelerinden biri olmakla beraber, bu tarihten itibaren başlıca ihraç mallarından olan kahve, kakao ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ekonomi bir darboğaza sürüklenmiştir. Öte yandan, Kamerun'un 11,5 Milyar $'lık bir dış borcu vardır. Dış borcun ülke GSYİH ' dan fazla olması ülkeyi ekonomik açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Kamerun ekonomisi, tarım ağırlıklı bir ekonomidir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, tarım sektörü GSYİH'nın %42'sini oluşturmakta ve toplam istihdamın %70'ini sağlamaktadır. Öte yandan ihracat gelirlerinin de %40'ını sağlamaktadır. Kamerun'da yaklaşık 5 Milyon büyükbaş hayvan, 3 Milyon keçi ve 1,5 Milyon koyun ile hayvancılık yapılmaktadır. Bu alanda üretimi geliştirmek ve iç talebin tamamını karşılayıp fazlayı ihraç etmek üzere bir takım politikalar yürütülmektedir. Balıkçılık ülke ekonomisinin bir diğer alanıdır, ancak, üretim iç talebi bütünüyle karşılayamamaktadır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 26 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.4 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %43.4
  endüstri: %20.1
  hizmet: %36.5 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %70, endüstri ve ticaret %13, diğer %17
  İşsizlik oranı: %30 (1998 verileri)
  Endüstri: Tarıma dayalı alanda, palmiye yağı, pamuk yağı, mısır yağı, şeker, çay ve kahve, çikolata, sigara, meyve suları, makarna, kimya alanında, sabun, deterjan, çimento, boya ve vernik, özellikle petrol endüstrisi dolayısıyla yan ürünler, plastik vs., üretimi, pamuk dolayısıyla tekstil ve ağaç ürünleri alanında sanayi üretimi yapılmaktadır.
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 3.47 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 3.227 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: kakao, kahve, pamuk, çay, muz, kauçuk, palmiye yağı ve tütün; büyükbaş hayvan, keçi, koyun, balık
  İhracat: 2.1 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: ham petrol, Kereste ve ürünleri, kahve, pamuk, kakao, alüminyum, kauçuk, muz
  İhracat ortakları: İtalya %24, Fransa %18, Hollanda %10 (2000 verileri)
  İthalat: 1.6 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Yatırım maddeleri, yarı mamuller, madencilik ürünleri, tarımsal makineler, ulaşım araçları, tüketim maddeleri, gıda maddeleri, hayvansal ve bitkisel ürünler
  İthalat ortakları: Fransa %29, Almanya %7, ABD %6, Japonya %6 (2000 verileri)
  Dış borç tutarı: 10.9 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Afrika Frankı (XAF)
  Para birimi kodu: XAF
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 75,000 (1997)
  Telefon kodu: 237
  Radyo yayın istasyonları: AM 11, FM 8, kısa dalga 3 (1998)
  Radyolar: 2.27 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1998)
  Televizyonlar: 450,000 (1997)
  Internet kısaltması: .cm
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 20,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 1,104 km (1995 verileri)
  Karayolları: toplam: 34,300 km
  asfalt: 4,288 km
  asfalt olmayan: 30,012 km (1995)
  Su yolları: 2,090 km
  Limanları: Bonaberi, Douala, Garoua, Kribi, Tiko
  Hava alanları: 49 (2000 verileri
   
Kamerun konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Hicri/kameri aylar

  Hicri/kameri aylar

  İlkbahar aylarını görmek müjde, sevinç ve hayatta yapılacak atılıma,
 2. Suretıl kamer

  Suretıl kamer

  Rüyada Kamer süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; kiyamet günü yüzünün ayin ondördü gibi parlayacagina isarettir
 3. Lost Kamera Arkasindan Bİlgİler...

  Lost Kamera Arkasindan Bİlgİler...

  Josh Holloway yani Sawyer, evliymiş. Dominic Monaghan ile Evangeline Lilly sette birbirlerine aşık olmuşlar. Pilot bölümler adanın kuzeybatı ucundaki Mokuleia plajında, mağarada geçen bölümler ise yine aynı adada boş bir depoda çekilmiş. Dizideki flashback'lerde gösterilen (Los Angeles, New York, Avustralya, Nijerya, İngiltere ve Irak gibi) yerler aslında Honolulu'da çekiliyormuş. Irak...
 4. kamera karşındalar

  kamera karşındalar

  kanal D nin sevilen dizisi Binbir Gece dizisinin ikilisi Bergüzar koral ile Halit Ergenç elele gezerlerken kameralardan kaçmak yerine daha rahat tavırlar sergilediler.... BERGÜZAR'A EVLENME TEKLİFİ ETTİ Mİ? GEÇTİĞİMİZ GÜN BOĞAZ'DA KAHVALTI KEYFİ YAPARLARKEN KAMERALARA YAKALANAN HALİT ERGENÇ-BERGÜZAR KOREL İKİLİSİ, SAMİMİ AÇIKLAMALAR YAPTILAR... Mega Magazin kameralarına yakalanan...
 5. kamera acan kız cirkinse...

  kamera acan kız cirkinse...

  kamerası açık kızlar kamera açan kızlar kamerası açık olanlar her yerini açan kadınlar olan bayanlar Kız : nasıl görünüyorum ? erkek : istersen camsız devam edelim , hatta en iyisi sen beni listenden sil ! Kız : nasıl görünüyorum ? erkek : waw mükemmelsin ! Kız : tşk ederim erkek : şaka kız şaka , evrimini tamamla sonra görüşelim senle Kız : evet ne düşünüyorsun benim için ? erkek :...

Sayfayı Paylaş