Kamu Gücü Ayrıcalıkları

İzmirella

İzmirella

Yeni Üye
Üye
Kamu Gücü Ayrıcalıkları
Bibliyografya.- Chapus, Droit administratif général, op. cit., c.I, s.169-173; 469-476; Veil, op. cit., s.41-43; Vedel ve Delvolvé, op. cit., c.I, s.35-37; De Forges, op. cit., s.98-99; Georges Dupuis ve Marie-José Guédon, Droit administratif, Paris, Armand Colin, 1993, s.70-71; Bénoit, op. cit., s.75-78, 776; Peiser, op. cit., s.13-14; Vlachos, op. cit., s.49-51; De Laubadère, Venezia ve Gaudemet, Traité, op. cit., c.I, s.49-50; Long et al., op. cit., s.45-50.
Yukarıda görüldüğü gibi, idare hukukunun en önemli ayırıcı özelliği bu hukuk dalının kamu gücüne dayanmasıdır. Keza idare hukukunun uygulama alanını belirleyen kriter de yine kamu gücü kriteridir. Bu nedenle, burada “kamu gücü (âmme kudreti, puissance publique)” kavramı üzerinde ayrıca durmak uygun olur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, günümüz idare hukuku literatüründe doğrudan doğruya “kamu gücü” tabiri değil, “kamu gücü ayrıcalıkları (prérogatives de puissance publique)” tabiri kullanılmaktadır[113]. Biz de “kamu gücü” yerine “kamu gücü ayrıcalıkları” tabirini kullanacağız.

Tanım.- Kamu gücü ayrıcalıkları, özel hukukta görülmeyen, özel hukuku aşan birtakım yetki ve durumlar olarak tanımlanabilir. Kamu gücü ayrıcalıkları bu şekilde tanımlanınca, bazı yazarlar bunun yerine doğrudan “özel hukuku aşan ayrıcalıklar (prérogatives exorbitantes du droit commun)” terimini kullanmaktadırlar[114]. Burada her ne kadar, “ayrıcalık (prérogative)” terimi kullanılıyorsa da, idare hukukunda idareye her zaman bir üstünlük veya bir ayrıcalık tanınmaz; aynı zamanda idare yükümlülüklere[115] de tâbi tutulur[116]. Bu nedenle bazı Fransız yazarlar “özel hukuku aşan ayrıcalıklar” ifadesi yerine haklı olarak “özel hukuku aşan ayrıcalıklar ve bağımlılıklar (prérogatives et sujétions exorbitantes du droit commun)” ifadesini kullanmaktadırlar[117]. Biz daha yaygın kavram olan “kamu gücü ayrıcalıkları” kavramını kullanacağız
 

Benzer İçerikler

İzmirella
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
İzmirella
İzmirella
İzmirella
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İzmirella
İzmirella
İzmirella
Cevaplar
0
Görüntüleme
916
İzmirella
İzmirella
İzmirella
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
cadi_91
cadi_91
İzmirella
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İzmirella
İzmirella
Üst