Kamu Hukuku Özel Hukuk ayrımı:

aSqimSin

Yeni Üye
Üye
Kamu Hukuku Özel Hukuk ayrımı:
kamu hukuku ve özel hukuk özel hukuk kamu hukuku ayrımı ayrımı ve
Kamu Hukuku Özel Hukuk ayrımı:

Hukuk kaideleri nitelikleri ve konuları göz önünde tutularak çeşitli dallara ayrılmıştır.Bunlardan en önemlilerinden olan kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının hangi kıstasa dayanacağı tartışmalara yol açmışsa da ana hatlarıyla kamu gücüne ve otoritesine sahip olan kuruluşların (Devlet,belediye,üniversite) bu otoriteye tabi şahıslarla veya birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların kamu hukukuna; kişilerin eşit şart ve yetkilere tabi kimseler olarak kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen kuralların ise özel hukuka girdiği söylenebilir.Kamu Hukuku Özel Hukuk

-Anayasa Hukuku -Medeni Hukuk

-İdare Hukuku -Ticaret Hukuku

-Ceza Hukuku -Milletlerarası Özel Hukuk

-Ceza Usul Hukuku -Deniz Hukuku

-Mali Hukuk

-Devletler Hukuku

Bazı açılardan Kamu bazısından özel hukuk:

-İş hukuku

-Medeni Usul Hukuku

-İcra İflas Hukuku

-Toprak Hukuku
 
Geri
Üst