Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler
halk ve ilişkiler dersleri halk ve ilişkiler puanları puanı bölümü puanı bölümü 2010
Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler
Ülkemiz, toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda hızlı bir değişim sürecindedir. Bu değişim sürecinde kamu yönetimi de yapılanması söz konusudur. Kamu personel rejimi bu değişimin nedenidir. Kamu yönetim sürecindeki değişimin yönetsel konularda bilimsel bir zeminde incelenmesi gerekir.

Bu hızlı değişim sürecinde değişime yön verme anlamında, devletin hala önemli bir etkinliğe sahip olduğu genel bir kabul görmektedir. Bunun yanı sıra devlet ve bürokrasi yönetimde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tartışmaların odak noktasında bulunmaya devam etmektedir.

Kamu yönetimleri için özellik arzeden en önemli nokta,halkın çoğu zaman kamu yönetimleriyle ilişkilerin en önemli kademelerindeki görevlilerle yüzyüze gelmek sureti ile kuruyor olmalarıdır. Halkın gözünde bu görevliler devletin kendisidir. Bu görevlilerin tutum ve davranışları karşısında halkın duyguları doğrudan devlet için oluşmaktadır. Bu nokta kamu kuruluşlarının halkla ilişkilerin düzenlemesinin önemini ortaya kaymaktadır.

Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir. (1 )

Demokratik ülkelerde kamu kuruluşlarındaki yetkili organların seçilmesiyle halkın görevi bitmemektedir. Türlü sorunların çözümünde,kararların alınmasında, bunların uygulamasında halkın yardımı, desteği ve katkısı sağlanmalıdır. ( 2 )

Halk genelde bürokrasiden yakınır. İktidara gelen Hükümetler gereksiz yazışma ve kırtasiyeyi azaltacağını bir secim yatırımı olarak söylerler,ama hiçbir zaman gereksiz bürokrasi azalmaz ve artar. Halk bu durumdan şikayetçidir. Devlet dairelerinde işlerin iyi gitmediğini düşünülür. Bu durumun haklı yanları olmasına rağmen temel nedenin halkın devlet dairlerinde olup bitenlerden habersiz olmasının bu yakınmalarının nedenidir. ( 3 )

24 Nisan 2004’de yürürlüğe giren bilgi edinme hakkı, yurttaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi edinmesi acısından oldukça önemlidir. Ancak bu yasanın yurttaşlarımızın yeterli şekilde faydalanmadıklarını düşünmekteyim.

Halk,devlet dairelerinde memurların neler yaptığından çoğu zaman habersizdir. Bu nedenle memurların boş oturduğunu, bir memurun yapacağı işi en az üç mamurun yaptığını, sabahtan akşama kadar dairede sohbet edip hiçbir şeye yaramadıklarını düşünür. Bunun nedeni halkın devlet dairelerinde yapılan işlerden haberdar edilmeyişleri, halka bilgi verilmemesidir.

Kamu yönetimlerinin bilgi vermemelerinin bir çok nedeni vardır.
- Örgütlenme yanlışlıkları,
- Gereğinden fazla merkeziyetçi yapıya sahip yöneticiler,
- Bilgilendirmenin üst yöneticilere bırakılması ve bu yöneticilerin bu işi yapmazlar,
- Yetki ve sorumluluklarda yaşanan sorunlar belirsizlikler,
Kamu yönetimleri, bu davranışlarını haklı göstermek için zaman zaman “Gizlilik” sözcüğüne sığınırlar.
Bu sorunun asıl nenleri; güvensizlik, küçümsemedir. Oysa hızlı bir değişim süreci vardır. Bu değişim her alanda olmakta dünya bilgi toplumuna giderken, Mahrem konular hariç kamu yöneticilerinin “Gizlilik” vb konulara sığınmaları bunların ne kadar halktan kopuk oldukları ve kamu yönetimde siyasetin etkisidir.

Kamu yönetimin halkla ilişkisi geniş ölçüde yüzyüze ilişkiler sonucu yürütülmektedir. Bu da bize kamu görevlilerinin niteliklerinin önemini ortaya koyar. 2000 yıllarından önce kamu görevlilerinin seçiminde siyasetçilerin tercihi ile alındığını unutmamak gerekir. Günümüzde sürdürülen en önemli hatalardan biride kamu yöneticilerinin atamalarında hükümetlerin kadrolaşma amacı ile atamalar yapmalardır.

Çok zaman kamu yönetimleri de halkın gerçek istek ve gereksinimlerinden habersizdir. Demokratik alışkanlıkların yürürlükte olduğu ve yerleştiği ülkelerde halk çeşitli kuruluşlar aracılığı ile ( sendikalar, basın, meslek örgütleri) isteklerini yönetime duyurmaya çalışırlar. Kamu yönetimine düşen görev bu istek ve gereksinimleri izlemek ve zamanında yerine getirmektir.

Kamu yönetimlerinde halkla ilişkilerde başarı sağlanması öncelikle yönetimin halkla ilişkiler sonucunda elde ettiği tepkilere göre kendisi için sonuçlar çıkarabilme amacında olmasına bağlıdır. ( 4 )

Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin başarılı olunması eğitiliş,konunun önemini kavramış kişilerle olanaklıdır. Halkın tepki ve önerileri algılanmalı,geri beslenmeden faydalanmalıdır.

Kamu Yönetiminde Başarılı Bir Halkla İlişkiler İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler;
1-Kamu yönetiminde siyasilerin etkisi azaltılmalıdır.
2-Kamu çalışanların,hizmet etme duygusu taşımalıdır.
3-Gizlilik ilkesi azaltılmalı,şeffaf ve acık olunmalıdır.
4-Halkın güven duygusu kazanılmalı,halkta oluşan ön yargılar giderilmelidir.
5-Halkla yüzyüze iş yapan memurların,kullandığı dil,giyim,hoşgörü konuların önemi anlatılmalıdır.
6-Memurların, empati geliştirme faydaları açıklanmalıdır.
7-Kurumlar,sevimli,temiz,düzenli bir yer haline getirilmeli,hizmet alacak kişilerin işin hangi bölümde görüleceğini kolayca anlamasını sağlayan önlemler alınmalıdır.
8-Kamu kurumları çalışmalarından sürekli halkı bilgilendirmelidir.

Dipnotlar
1-Referans : BÖLÜM HAKKINDA / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü / ODTÜ
2-Nuri TOR Halkla İlişkiler ( Ders Notları ) Ankara,1971,s.1.
3-Kemal GÖKCAN, Halkla İlişkiler Ders Notu Zonguldak,1998,s.23.
4-Metin KAZANCI, Halkla İlişkiler, Ank Ün. SBF yayını No,459,Ankara 1980.s.70.


Kemal GÖKCAN
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
692
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst