kanun yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması!

  • Konbuyu başlatan *MeleK*
  • Başlangıç tarihi
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
kanun yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması!

1- 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca; Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan yada Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar. Bu madde uyarınca Türk vatandaşı anne ve babaya bağlı olarak vatandaşlığımızı kazanmak isteyenlerden, reşit olmayanların anne, baba yada yasal temsilcileri, reşit olanların ise kendileri, yurt içinde mülki idare amirlerine, yurt dışında dış Temsilciliklerimize isteklerini belirtir bir dilekçe ile başvuracaklardır.
Başvuruda istenilen belgeler:
x* Başvuru dilekçeleri
x* Anne ve baba veya bunlardan herhangi birisi Türk vatandaşı iseler, nüfus kütüklerinde kayıtlı olduklarını gösterir bilgi ve belgeler,
x* Anne ve babadan birisi yabancı ise yabancı olan anne yada babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe tercümesi ile ilgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge,
x* Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi reşit ise anne, baba yada birinci derecede akrabası olan kişilerin yakınlık derecelerini gösterir şekilde resmi makamlarca alınmış imzalı ifadeleri
2- Evlat edinme evlatlığın vatandaşlığına tesir etmez. Ancak küçük olan evlatlık,
* Vatansız ise,
* Anası, babası bulunamıyorsa,
* Anasının, babasının nerede olduğu bilinmez ise,
Türk tarafından evlatlığa alınmakla Türk vatandaşlığını kazanmaktadır.
Bu kazanma şeklinde de, yurt içinde ilgili Nüfus İdareleri, yurt dışında yukarıda şıklar halinde belirtilen şartların mevcut olup olmadığını ispatlayan resmi belgeler aranmaktadır.
3- Türkiye’de doğan ve ana veya babasının vatandaşlığını doğumdan kazanmayan çocuklar Türk vatandaşlığını kazanır.
* Bu şekilde de yurt içinde Nüfus İdaresine, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerimize müracaat edilerek Türkiye’de doğduğunun ve anne veya babasının vatandaşlığını doğumla kazanmadığını resmi belge ile ispatlanması gereklidir.
4- Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez, ancak bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğinin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük Mülki İdare Amirliklerine, yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda , aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.
Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.
Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar, evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde,akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
5- Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan anaya bağlı Türk vatandaşlığının kazanılması,
* Babanın ölmüş bulunması,
* Babanın belli olmaması,
* Babanın vatansız bulunması,
* Velayetin anada bulunması,
Şartların birinin mevcut olması halinde küçük çocuklar analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.
Ancak, babanın ölmüş bulunması yada velayetin anada olması hallerinde çocuğun Milli Kanunu engel olmaması gerekmektedir.
Bu kazanmada, yukarıda belirtilen hususların olduğunu ispatlayan belgenin tasdikli Türkçe tercümesi ile yurt içinde ilgili Nüfus İdaresine, yurt dışında ise Dış Temsilciklerimize başvurulması gerekmektedir.
x6- Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanan ana yada babaya bağlı Türk vatandaşlığının kazanılması,
Küçük çocuklar Türk vatandaşlığını yetkili makam kararı ile babalarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. Bunlar babalarının müracaatına girerek birlikte işlem görürler.
Türk vatandaşlığına yetkili makam kararı ile alınan kadının küçük çocukları ise,
* Babanın ölmüş olması,
* Babanın belli olmaması.
* Babanın vatansız olması,
* Çocuğun vatansız olması,
* Velayetin anada bulunması,
Şartlarından birinin mevcut olması ve çocuğun Milli Kanunu da Türk vatandaşı olmasına mani bir hüküm taşımıyorsa anaları ile birlikte Türk vatandaşı olurlar. Bu çocuklar da analarının müracaatında yer alır ve ayrı bir işleme tabii tutulmazlar.
Bu müracaatta yukarıda sayılan hususları ispatlayan belgelerin tasdikli Türkçe tercümelerinin müracaat makamlarına ibraz edilmesi gereklidir.
 
Üst