Kapali Kapta Bulunan Bİr Gazin BasinÇ Hacİm İlİŞkİsİnİn İncelenmesİ

Kapali Kapta Bulunan Bİr Gazin BasinÇ Hacİm İlİŞkİsİnİn İncelenmesİ
Kapali Kapta Bulunan Bİr Gazin BasinÇ Hacİm İlİŞkİsİnİn İncelenmesİ

(Boyle yasası)
DENEYİN AMACI: Kapalı kaptaki bir gazın basıncı ile hacim çarpımının sabit olduğunu göstermek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Aynı sıcaklıkta kapalı bir kaptaki gazın basıncı hacmine göre değişiklik gösterir mi? Nedenlerini tartışınız.
2-Kapalı kaplarda değişik hacimlerde hapsedilen gazların basıncı ile hacmi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

1.manometre(boyle-mariotte için)
4.civa
7.büyük üç ayak
2.civa damlalığı
5.statif çubuk
8.ikili bağlama parçası
3.civa çanağı
6.küçük bunzen kıskacı
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Manometreyi dik olacak şekilde, bunzen kıskacı ile statif çubuğa tutturunuz.
2-Manometrenin açık olan kolundan bir miktar civa koyarak kapalı kola hava hapsediniz.
3-Hapsedilen havanın hacmi( V1) ile P1 ( Po + h1) basıncını ölçünüz.
4-Açık olan koldan bir miktar daha civa ilave ederek V2 hacmi ile P2 basıncını ölçünüz.

DENEYİN SONUCU:
Sıcaklık sabit kalmak şartıyla kapalı bir kaptaki gaz için;
P1 x V1 = P2 x V2 = sabit​
TEORİK BİLGİ:
Boyle- Mariotte kanunu şöyle ifade edilir: “Sıcaklığı sabit kalmak şartıyla, kapalı bir kaptaki gazın basıncı ile hacminin çarpımı daima sabittir.”Bu ifade, sıcaklıkta bir değişme olmadığı zaman kapalı bir kapta bulunan gazın hacmi büyürse, basıncının da aynı ölçüde küçüleceğini; hacmi küçülürse, basıncının yine aynı oranda büyüyeceğini gösterir. Bu durumda basınç hacimle daima ters orantılıdır.
 
Üst