Etiketler:
 1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.444
  Beğenilen Mesajlar:
  2.301
  Ödül Puanları:
  113

  Karacaoğlan

  Konu, 'gönül verenler' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Vara vara vardım ol kara taşa Hasret ettin beni kavim kardaşa
  Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  Karac'oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm


  Türk halk şairi. Etkileyici bir dil ve duygu evreni kurduğu şiirleriyle Türk halk şiiri geleneğinde çığır açmıştır.

  1606' doğduğu, 1679'da ya da 1689'da öldüğü sanılmaktadır. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Bugüne değin yapılan inceleme ve araştırmalara göre 17.yy'da yaşamıştır. Nereli olduğu üstüne değişik görüşler öne sürülmüştür. Bazıları Kozan Dağı yakınındaki Bahçe ilçesinin Varsak (Farsak) köyünde doğduğunu söylerler. Bazıları da Osmaniye ili Düziçi ilçesinin Farsak köyünde doğduğunu söylerler*. Gaziantep'in Barak Türkmenleri de, Kilis'in Musabeyli bucağında yaşayan Çavuşlu Türkmenleri de onu kendi aşiretlerinden sayarlar. Bir başka söylentiye göre Kozan'a bağlı Feke ilçesinin Gökçe köyündendir. Batı Anadolu'da yaşayan Karakeçili aşireti onu kendinden sayar. Mersin'in Silifke, Mut, Gülnar ilçelerinin köylerinde, o yöreden olduğu ileri sürülür. Bir menkıbeye göre de Belgradlı olduğu söylenir. Bu kaynaklardan ve şiirlerinden edinilen bilgilerden çıkarılan, onun Çukurova'da doğup, yörenin Türkmen aşiretleri arasında yaşadığıdır.

  Adı bazı kaynaklarda Simayil, kendi şiirlerinden bazısında ise Halil ve Hasan olarak geçer. Akşehirli Hoca Hamdi Efendi'nin anılarına göre Karacaoğlan yetim büyüdü. Çirkin bir kızla evlendirilmek, babası gibi ömür boyu askere alınmak korkusu ve o sıralarda Çukurova'da derebeyi olan Kazanoğulları ile arasının açılması sonucu genç yaşta gurbete çıktı. İki kız kardeşini de yanında götürdüğünü, Bursa'ya, hatta İstanbul'a gittiğini belirten şiirleri vardır. Yine bu şiirlerinden anlaşıldığına göre, Bursa'da ev bark sahibi oldu, evlat acısı gördü. Anadolu'nun çeşitli illerini gezdiği, Rumeli'ye geçtiği, Mısır ve Trablus'a gittiği de sanılıyor. Yaşamının büyük bir bölümünü Çukurova, Maraş, Gaziantep yörelerinde geçirdi.

  Doğum yeri gibi, ölüm yeri de kesin olarak bilinmemektedir. Şiirlerinden, çok uzun yaşadığı anlaşılmaktadır. Hoca Hamdi Efendi'nin anılarına göre Maraş'taki Cezel Yaylası'nda doksan altı yaşında ölmüştür. En son bulgulara göre ise mezarının İçel'in Mut ilçesinin Çukur köyündeki Karacaoğlan Tepesi denilen yerde olduğu sanılmaktadır.

  Karacaoğlan Osmanlı Devleti'nin iktisadi bunalımlar ve iç karışıklıklar içinde bulunduğu bir çağda yaşamıştır. Şiirinin kaynağını, doğup büyüdüğü göçebe toplumunun gelenekleri ve içinde yaşadığı, yurt edindiği doğa oluşturur. Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Toroslar ve Gavurdağları yörelerinde yaşayan Türkmen aşiretlerinin yaşayış, duyuş ve düşünüş özellikleri, onun kişiliği ile birleşerek âşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş getirir. Anadolu halkının 17.yy'da çektiği acılar, göçebe yaşantısının yoklukları, çileleri, çaresizlikleri, şiirinde yer almaz.

  Şiirlerindeki insana dönüklüğünün özünde belirgin olan tema doğa ve aşktır. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi, ölüm ise şiirinin bu bütünselliği içinde beliren başka temalardır. Duygulanışlarını gerçekçi biçimde dile getirir. Düşündüklerini açık, anlaşılır bir dille ortaya koyar. Acı, ayrılık, ölüm temalarını işlediği şiirlerinde de bu özelliği göze çarpar. Düşten çok gerçeğe yaslanır. Çıkış noktası yaşanmışlıktır. Ona göre, kişi yaşadığı sürece yaşamdan alabileceklerini almalı, gönlünü dilediğince eğlendirmelidir. Yaşama sevincinin kaynağı güzele, sevgiliye ve doğaya olan tutkunluğudur. Güzelleri, yiğitleri över, dert ortağı bildiği dağlara seslenir. Lirik söyleyişinin özünde, halkının duyuş ve düşünüş özellikleri görülür.

  Göçebe yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan doğa, onun şirinin başlıca temalarından biridir. Yaşadığı, gezip gördüğü yörelerin doğasını görkemli bir biçimde dile getirir. Dost, kardeş bildiği, sevgilisiyle eş gördüğü, iç içe yaşadığı bu doğa, onun için sadece bir mekan olmaktan ötedir. Şiirinin başka önemli bir teması olan aşkın varoluşu, doğadaki benzetmelerle güzelleşir. Onunla yaşanan sevinç, onun getirdiği acı doğa ile paylaşılır. Sevgili, şiirinde doğanın ayrılmaz bir parçasıdır.

  Şiirlerinde yer yer sıla özlemi ve ölüm temasına da rastlanır. Sevdiğinden, ilinden, obasından ayrı düşüşü özlemle dile getirir, yakınır. Ölüm de, ayrılık ve yoksullukla eş tuttuğu bir derttir.

  Doğa temasının yanı sıra şirinin asıl odak noktasını oluşturan aşk/sevgili kavramını, âşık şiirinin geleneksel kalıpları dışında bir söyleyişle ele alır. Onun için sevgili, düşlenen, bin bir hayal ile var edilen, ulaşılmazlığın umutsuzluğuyla adına türküler yakılan bir varlık değildir; doğa ve insan ilişkileri içindedir. Onu, yaşamdan ve bu ilişkilerden soyutlamadan verir.

  İlk kez onun şiirinde sevgililerin adları söylenir: Elif, Anşa, Zeynep, Hürü, Döndü, Döne, Esma, Emine, Hatice...Karacaoğlan bunların kimine bir pınar başında su doldururken, kimine helkeleri omuzunda suya giderken, kimine de yayık yayıp halı dokurken görüp vurulmuştur. Gönlü bir güzel ile eylenmez, bir kişiye bağlanmaz. Uçarılık, onun duygu dünyasının şiirsel söyleyişine yansıyan en belirgin yanıdır. Erotizm, şiirine sevmek ve sevişmek olgusuyla yansır. Kanlı-canlı sevgili, cinsellik motifleriyle daha da belirginleşir, şiirinde etkileyici bir biçimde yer eder. Onun sevgiye ve kadına bakış açısı, âşık şiirine yenilik getirir ve bu gelenek içinde etkileyici bir özellik taşır. Tanrı kavramı ve din teması şiirinde önemlice bir yer tutmasa bile, bu konudaki yaklaşımıyla da kendi şiir geleneğine yine değişik bir bakış açısı getirmiş ve sonraki kuşaklar üzerinde etkileyici yönlendirici olmuştur.

  Karacaoğlan yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan Edebiyatı'nın etkisinden uzak kalmıştır. Güneydoğu Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır. Kullandığı Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı azdır. Yöresel sözcükleri ise yoğun bir biçimde kullanır. Deyimler ve benzetmelerle halk şiirinde kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Bu da onun şiirine ayrı bir renk katar. Bu sözcüklerin bir çoğunu halk dilinde yaşayan biçimiyle, söylenişlerini bozarak ya da anlamlarını değiştirerek kullanır.

  Karacaoğlan, halk şiirinin geleneksel yarım uyak düzenini ve yer yer de redifi kullanmıştır. Hece ölçüsünün 11'li (6+5) ve 8'li (4+4) kalıplarıyla yazmıştır. Bazı şiirlerinde ölçü uygunluğunu sağlamak için hece düşmelerine başvurduğu da görülür. Mecaz ve mazmûnlara çokca başvurması, söyleyişini etkili kılan önemli öğelerdir.

  Şiirsel söyleyişinin önemli bir özelliği de, halk şiiri türü olan mani söylemeye yakın oluşudur. Koşmalar, semailer, varsağılar ve türküler şiirleri arasında önemlice yer tutar. Bunların her birinde açık, anlaşılır bir biçimde, içli ve özlü bir söyleyiş birliği kurmuştur.

  Pir Sultan Abdal, Âşık Garip, Köroğlu, Öksüz Dede, Kul Mehmet'ten etkilenmiş, şiirleriyle Âşık Ömer, Âşık Hasan, Âşık İsmail, Katibî, Kuloğlu, Gevheri gibi çağdaşı şairleri olduğu kadar 18.yy ve şairlerinden Dadaloğlu, Gündeşlioğlu, Beyoğlu, Deliboran'ı, 19.yy şairlerinden de Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyranî, Zileli Talibî, Ruhsatî, Şem'î ve Yeşilabdal'ı etkilemiştir. Daha sonra da gerek Meşrutiyet, gerek Cumhuriyet dönemlerinde, halk edebiyatı geleneğinden yararlanan şairlerden R.T. Bölükbaşı, F.N. Çamlıbel, K.B. Çağlar, A.K. Tecer ve C. Külebi, Karacaoğlan'dan esinlenmişlerdir.

  Şiirleri 1920'den beri araştırılan, derlenip yayımlanan Karacaoğlan'ın bugüne değin, yazılı kaynaklara beş yüzün üzerinde şiiri geçmiştir.  Eserlerinden bazıları:


  1
  Vara vara vardım ol kara taşa
  Hasret ettin beni kavim kardaşa
  Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  Nice sultanları tahttan indirdi
  Nicesinin gül benzini soldurdu
  Nicelerin gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  Karac'oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm


  2
  Sunayı da deli gönül sunayı
  Ben yoluna terk eyledim sılayı
  Armağan gönderdim telli turnayı
  İner gider bir gözleri sürmeli

  Sabahtan uğradım yarin yurduna
  Dayanılmaz firkatine derdine
  Yıkılası karlı dağın ardına
  Aşar gider bir gözleri sürmeli

  Ateş yanmayınca duman mı tüter
  Ak gerdan üstünde çimen mi biter
  Vakti gelmeyince bülbül mü öter
  Öter gider bir gözleri sürmeli

  Karacaoğlan kapınıza kul gibi
  Gönül küsüverse ince kıl gibi
  Seherde açılmış gonca gül gibi
  Kokar gider bir gözleri sürmeli


  3
  Be felek senin elinden
  Hem yanarım hem ağlarım
  Gece gündüz ağlar gözüm
  Başımı döğer ağlarım
  Çağırırım gani deyi
  Gel ağlatma beni deyi
  Kimi görsem seni deyi
  Yüzüne sakar ağlarım

  Lutfeyle beyim urandır
  Gözümün yaşı barandır
  Kaygılı gönlüm virandır
  Hicrimi çeker ağlarım
  Karacaoğlan düştü derde
  Gece gündüz yanar narda
  Hak kadı olduğu yerde
  Kabrimden çıkar ağlarım


  4
  Güzel Ne Güzel Olmuşsun,
  Görülmeyi Görülmeyi,
  Siyah Zülfün Halkalanmış...Aman Aman
  Örülmeyi Örülmeyi.

  Mendilim Yuğdum Arıttım,
  Gülün Dalında Kuruttum,
  Adin Ne İdi Unuttum...Aman Aman
  Sorulmayı Sorulmayı..

  Seğirttim Ardından Yettim,
  Eğildim Yüzünden Öptüm,
  Adın Bilirdim Unuttum...Aman Aman
  Çağırmayı Çağırmayı.

  Benim Yarim Bana Küsmüş,
  Zülfünü Gerdana Dökmüş,
  Muhabbeti Benden Kesmiş...Aman Aman
  Sevilmeyi Sevilmeyi.

  Çağır Karacaoğlan Çağır,
  Taş Düştüğü Yerde Ağır,
  Yiğit Sevdiğinden Soğur...Aman Aman
  Sarılmayı Sarılmayı.


  5
  Gine Dertli Dertli İniliyorsun,
  Sarı Durnam Sinem Yaralandı Mı.
  Hiç El Değmeden De İniliyorsun.
  Sari Durnam Sinem Yaralandı Mı,
  Yoksa Ciğerlerin Parelendi Mi.

  Yoksa Sana Ya Düzen Mi Düzdüler,
  Perdelerin Tel Tel Edip Üzdüler.
  Tellerini Sırmadan Mi Süzdüler.
  Allı Da Durnam,Telli De Durnam,
  Sinem De Yarelendi Mi.
  Yoksa Ciğerlerin Parelendi Mi.

  Havayı Ey Deli Gönül Havayı
  Ay Doğmadan Şavkı Dutmuş Ovayı
  Türkmen Kızı Gater Etmiş Mayayı
  Çekip Gider Bir Gözleri Sürmeli

  Kuru Kütük Yanmayınca Tütermi
  Ak Gerdanda Çifte Benler Bitermi
  Vakti Gelmeyince Bülbül Ötermi
  Ötüp Gider Bir Gözleri Sürmeli

  Dere Kenarında Yerler Hurmayı
  Kılavuz Ederler Telli Durnayı
  Ak Göğsün Üstünde İlik Düğmeyi
  Çözüp Gider Bir Gözleri Sürmeli.
  Karacoğlan Der Ki Geçti Ne Fayda,
  Bir Vefa Kalmadı Ok İle Yayda.


  6
  Bugün çay bulandı yarın durulmaz
  Yol ver dağlar ben sılama varayım
  Karlı dağlar varayım
  Zalım dağlar varayım
  Muhabbetli yardan gönül ayrılmaz
  Yol ver dağlar ben sılama varayım
  Karlı dağlar varayım
  Zalım dağlar varayım

  Gurbet elde efkarım var zarım var
  Sılada bekleyen nazlı yarim var
  Bizi ayırana intizarım var
  Karlı dağlar yaz gele
  Zalım dağlar tez gele
  Bizi ayırana intizarım var

  Oy dağlar
  Yol ver dağlar ben sılama gideyim
  Karlı dağlar gideyim
  Zalım dağlar gideyim

  Ezeli de Karacaoğlan ezeli
  Döküldü bağların gülü gazeli
  Gurbet elde ben nideyim güzeli
  Karlı dağlar güzeli
  Zalım dağlar güzeli
  Gurbet elde ben neyleyim güzeli

  Oy dağlar
  Yol ver dağlar ben sılama gideyim
  Karlı dağlar gideyim
  Zalım dağlar gideyim

  7
  Beni Kara Diye Yerme,
  Mevlam Yaratmış Hor Görme,
  Ela Göze Siyah Sürme,
  Çekilir Kara Değil Mi?

  Her Yoldan Gelir Geçerler,
  Aktan Karayı Seçerler,
  Ağalar Beyler İçerler,
  Kahve De Kara Değil Mi?

  Karac’oğlan Der Maşallah,
  Birgün Görünür İnşallah,
  Kara Donludur Beytullah,
  Örtüsü Kara Değil Mi?


  8

  Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem,
  Zülfü Perişanım Kal Melül Melül.
  Kerem Et, Aklından Çıkarma Beni,
  Ağla Göz Yaşını, Sil Melül Melül.

  Elvan Çiçekleri Takma Başına,
  Kudret Kalemini Çekme Kaşına,
  Beni Ağlatırsan Doyma Yaşına,
  Ağla Göz Yasini, Sil Melül Melül

  Yeter Ey Sevdiğim Sen Seni Düzet
  Karaları Bağla,Beyazı Çöz At
  O Nazik Ellerin Bir Daha Uzat
  Ayrılık Şerbetin Ver Melül Melül

  Karac’oğlan Der Ki Ölüp Ölünce
  Bende Güzel Sevdim Kendi Halimce
  Varıp Gurbet Ele Vasıl Olunca
  Dostlardan Haberim Al Melül Melül


  9

  Üryan geldim gene üryan giderim
  Ölmemeye elde fermanım mı var
  Azrail gelmiş de can talep eyler
  Benim can vermeye dermanım mı var

  Dirilirler dirilirler gelirler
  Huzur-ı mahşerde divan dururlar
  Harami var diye korku verirler
  Benim ipek yüklü kervanım mı var

  Er isen erliğin meydana getir
  Kadir Mevlâ'm noksanımı sen yetir
  Bana derler gam yükünü sen götür
  Benim yük götürür dermanım mı var

  Karac'oğlan der ki ismim öğerler
  Ağı oldu yediğimiz şekerler
  Güzel sever diye isnad ederler
  Benim Hakk'dan özge sevdiğim mi var


  10
  Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber,
  Göster Cemalini Görmeye Geldim,
  Şeftalini Derde Derman Dediler,
  Gerçek Mi Sevdiğim Sormaya Geldim.

  Gündüz Hayallerim, Gece Düşlerim,
  Uyandıkça Ağlamaya Başlarım,
  Sevdiğim, Üstünde Uçan Kuşların,
  Tutup Kanatlarından Kırmaya Geldim.

  Senin Aşıkların Gülmez Dediler,
  Ağlayıp Yaşını Silmez Dediler ,
  Seni Biraz Saran Ölmez Dediler,
  Gerçek Mi Sevdiğim Sormağa Geldim.

  Mail Oldum Senin İnce Beline,
  Canim Kurban Olsun Tatlı Diline,
  Aşık Olup Senin Hüsnü Bağına,
  Kırmızı Gülleri Dermeye Geldim.

  Karac'oğlan Der Ki Gönül Doğrusu,
  Gökte Melek, Yerde Huma Yavrusu,
  Ben Sana Söyledim, Sözün Doğrusu,
  Soyunup Koynuna Girmeğe Geldim.


  11
  Madem Dilber Meylin Yoğidi Bende,
  Ezelinden İkrar Vermeye-Yidin.
  Muhabbettir Güzelliğin Nişanı,
  Uğrun Uğrun Bakıp Gülmeye-Yidin.

  Siyah Saçlarını Eylersin Perde,
  Beni Sen Uğrattın Bu Zalim Derde,
  Ben Kendi Halimde Gezdiğim Yerde,
  Çağırıp Yadigâr Vermeye-Yidin.

  Karacaoğlan Der Ki Ey Mahı Mestim,
  Kasla Göz Eylersin Bana Mi Kastin.
  Severler Güzeli Darılma Dostum,
  Darıldıysan Güzel Olmaya-Yidin.


  12

  Nedendir de suna boylum nedendir
  Bu geceki benim uyumadığım uyumadığım
  Yaman derler ayrılığın derdine
  Ayrılık derdine doyamadığım doyamadığım

  Dostun bahçasına bir hoyrat girmiş
  Gülünü dererken dalını kırmış
  Şurda bir kötünün koluna girmiş
  Şu benim öpmeye kıyamadığım

  Kömür gözlüm der ki sevdim sakındım
  İndim has bahçeye güller sokundum
  Bilmiyorum nerelerine dokundum
  Belli bir haberin alamadığım

  Karacaoğlan der ki yandım ben öldüm
  Her deliliği ben kendimde buldum
  Dolanıp da kavil yerine geldim
  Kavil yerlerinde bulamadığım


  13

  Güzel Ne Güzel Olmuşsun,
  Görülmeyi Görülmeyi,
  Siyah Zülfün Halkalanmış
  Örülmeyi Örülmeyi.

  Mendilim Yuğdum Arıttım,
  Gülün Dalında Kuruttum,
  Adin Ne İdi Unuttum.
  Sorulmayı Sorulmayı.

  Seğirttim Ardından Yettim,
  Eğildim Yüzünden Öptüm,
  Adın Bilirdim Unuttum.
  Çağırmayı Çağırmayı.

  Benim Yarim Bana Küsmüş,
  Zülfünü Gerdana Dökmüş,
  Muhabbeti Benden Kesmiş.
  Sevilmeyi Sevilmeyi.

  Çağır Karacaoğlan Çağır,
  Taş Düştüğü Yerde Ağır,
  Yiğit Sevdiğinden Soğur.
  Sarılmayı Sarılmayı.

   
Karacaoğlan konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Karacaoğlan - Evlerinin Önü Kuyu

  Karacaoğlan - Evlerinin Önü Kuyu

  Yamacımdan gelen dilber Eğri bağlar başlarını Küstünse gel barışalım Sil gözünün yaşlarını (Bağlantı) Evlerinin önü kuyu Kuyudan çekerler suyu Küçücüksün biraz büyü Hesap ettim yaşlarını Kara çalıda gül bitmez Dalında bülbüller ötmez Gündüz hayalımdan gitmez Gece böler düşlerimi Bağlantı Karac'oğlan işlerinin Bağışladım suçlarının Yar gelecek yollarının Ayıklarım taşlarını Bağlantı
 2. Karacaoğlan - Bir Yavruyu Sevdim

  Karacaoğlan - Bir Yavruyu Sevdim

  Bir yavruyu sevdim gölde gölekte Altın küpe şan veriyor kulakta Peride hörüde gökte melekte Acap sevdiğimin eşi var m'ola Bir yavruyu sevdim gölde gölekte Mehdi çıkar derler ahir zamanda Hindistan'da Çin'de Maçin Yemen'de Acap sevdiğimin eşi var m'ola Karacaoğlan der ki derde derede Yandı ciger kebap oldu orada Ol güneşin doğup battığı yerde Acap sevdiğimin eşi var m'ola
 3. Karacaoğlan - Ben Kendi Halimde

  Karacaoğlan - Ben Kendi Halimde

  Ben kendi halimde gezip tozarken Bak gözümden akan yaşıma benim Sevgili yarimden imdat umarken Bak neler getirdi başıma benim Bülbül gibi dalda ötemez oldum Dürüldü her dengim satamaz oldum Geceler halinde yatamaz oldum Sevdiğim görünür düşüme benim Nideyim hey ağalar ben nideyim Şikayet halimi kime arzedeyim Başım alıp şu yerkerden gideyim Sevdiğim düşerse peşime benim Karac'oğlan eydür...
 4. Karacaoğlan - Ağlamanın Vakti Geçti

  Karacaoğlan - Ağlamanın Vakti Geçti

  Esti Bahar Yeli Söküldü Seller Gidiyorum Kömür Gözlüm Ağlama Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi Kemend Atıp Yollarımı Bağlama Suna Boylum Bağlama Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi Kemend Atıp Yollarımı Bağlama Ben Ölürüm Ağlama Sevdiğim Sılada Gezer Salınır Bir Of Çeksem Karşı Dağlar Delinir Mezarımız Gurbet Elde Bulunur Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama Suna Boylum Ağlama Ciğerlerim Bölük Bölük Bölünür...
 5. Karacaoğlan Efsanesi

  Karacaoğlan Efsanesi

  karacaoğlan efsanesi karacaoğlu efsanesi Asıl adı Hasan’mış. Daha bir yaşına basmadan anadan öksüz kalmış. Beş yaşına varmadan da babası Kara İlyas, Kozan derebeyi tarafından askere alınmış. Bir daha da dönmemiş. Böylece küçük Hasan ortalıkta kalakalmış ! Anasının “Karaca” diye sevip doyamadığı Hasan’a köyden Serdengeçti Osman Ağa sahip çıkmış. Ona babalık etmiş, büyütmüş. Yaşı on sekize...

Sayfayı Paylaş