Kayma Ve Yuvarlanma SÜrtÜnmelerİnİn İncelenmesİ

Kayma Ve Yuvarlanma SÜrtÜnmelerİnİn İncelenmesİ
yuvarlanma sürtünmesi
DENEYİN AMACI:Kayma ve yuvarlanma sürtünmeleri arasındaki farkı deneyle göstermek.
HAZIRLIK SORUSU:
Cisimleri kaydırarak mı, yoksa yuvarlayarak mı daha kolay hareket ettirebiliriz? Nedenini tartışınız.


1-dinamometre 3-ip
2-döküm ayak 4-küçük statif çubuk 2 adet
Kayma sürtünmesi:
I. düzenek:
1-Dinamometrenin ayarını yatay konumda ayarlayınız.
2-Döküm ayağını vidasından ip yardımıyla dinamometreye bağlayarak, masanın üzerinde çekiniz. Dinamometredeki değeri not ediniz.
Yuvarlanma sürtünmesi:
2.düzenek:
Bu defa döküm ayağın altına şekil 2‘de görüldüğü gibi iki tane yuvarlak çubuk koyarak, dinamometre ile çekiniz. Okuduğunuz değeri diğeriyle karşılaştırınız.
DENEYİN SONUÇLARI:
I. düzenekte; cisim ile cismin dayandığı yüzey arasındaki sürtünme kuvveti fazladır.
2. düzenekte ise; dinamometredeki okunan değerlere göre, yuvarlanma sürtünmesi, kayma sürtünmesinden çok daha küçük olduğu için daha az bir kuvvetle çekilebilmektedir.
TEORİK BİLGİ:
Silindir şeklinde yuvarlanabilen cisimlerin sürtünme kuvveti azdır. Kaydırılarak çekilen cisimlerin sürtünme kuvveti yuvarlanma sürtünmesine göre daha büyüktür.
Bu nedenle, bütün makine ve motorlu araçlarda sürtünmeyi azaltmak için “bilyalı yataklar” kullanılmaktadır.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
fırtına üssüz kayma yarışı Magazin Haberleri 1
Bilge Gökçen Sürçme ve kayma R-S 0
*MeleK* yıldızların kayma sebebi.. Bunları Biliyor musunuz ? 0
Similar threadsÜst