Kellİk Ve Kalp Krİzİ Rİskİ

suskun_gız

Yeni Üye
Üye
Kellİk Ve Kalp Krİzİ Rİskİ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kalp krizi geçirmiş 250 erkek üzerinde iki yıl süreyle yapılan araştırmada, hastaların yüzde 71inin kel oldu unun gözlemlendi ini bildirildi.
Doç. Dr. Gökhan Cin, toplumumuzda önemli bir stres kayna ı olan erkek kelli inin, kalp sa lı ını tehdit etti ini söyledi. Sorunun, erkeklik hormonu olan testesteronun kalp damarlarındaki tahrip edici etkisinden de kaynaklanabilece ini düşündüklerini belirten Cin, özellikle kel erkekleri sa lık kontrollerinde daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ME.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Klini i Anabilim Dalı Başkan vekili Doç. Dr. Gökhan Cin, Danimarkada da buna benzer bir araştırma yapıldı ını ve kalp krizi geçirenlerin yine aynı oranda kel oldu unun belirlendi ine işaret ederek, bunun yanı sıra erken yaşlarda saç a arması ve yüzde yo un kırışıklık oluşumu görülenlerin de önemli bir oran tuttu unu anlattı. Araştırmalar, kel erkeklerin kalp krizi geçirme riskinin yüksek oldu unu gösteriyor diyen Cin, şunları kaydetti:
CİDDİ BİR PSİKOLOJİK SORUN
Toplumumuzda erkeklerin kelli i, ciddi bir psikolojik sorun haline geldi. Bu da önemli bir stres kayna ı oluyor ve böylelikle kalp sa lıklarını tehdit ediyor.
Olayın, erkeklik hormonu olan testesteronun kalp damarlarındaki tahrip edici etkisinden kaynaklanıyor olabilece ini düşünüyoruz. Çünkü, araştırmalar di er yandan çok sayıda genç ve orta yaşta erke in acil servislere kellik yakınması ve bununla beraber meydana gelen stres bulguları için başvurdu unu ortaya koyuyor. Bu nedenle özellikle kel erkeklerin riski dikkate alarak kontrol konusunda daha duyarlı olmalarında büyük önem var.
 
Üst