Kendiliğinden olan düşüklerin nedenleri

Uzman SühaN

Administrator
Kendiliğinden olan düşüklerin nedenleri
düşük nedir,düşüğün nedenleri,düşüğün sebepleri, düşük olmasının nedenleri,bebek düşürmenin nedenleri,kendiliğinden düşüğün sebepleri hakkında bilgiler

kk.jpgFark edilen gebeliklerin %15’i düşükle sonuçlanır.Eğer adeti 1-2 gün geciken hastalara gebelik testi kanda bakılırsa oran %30’lara çıkabilir. Sadece kan testiyle yakalanan ve sanki 1-2 günlük basit bir adet gecikmesi gibi görünen düşüklere biokimyasal gebelik denir. Kendiliğinden gebelik kayıplarının %80-85’i ilk 3 ayda gerçekleşir.

Bir kez düşük yapan kadında takip eden gebelikte risk %20’ye, eğer 3 kez üst üste düşük yapmışsa %35-50’ye çıkar.Gebelik sırasında ilk aylarda yaşanan vajinal kanama kayıp riskini malesef bir miktar artırır.

Düşük tehdidi:

Gebeliğin 20.haftasından önce vajinal kanama (rahim kaynaklı ) olmasına düşük tehlikesi denir.Yaklaşık 4 gebelikten birinde görülür. Kanama genellikle azdır ve kasık-bel ağrısı (adet ağrısına benzer tarzda ) da kanamaya eşlik edebilir.Gebeliğin 8.haftasından sonra gebelik kaybı oranı yaklaşık %3 tür.Eğer rahim içerisinde gebelik kesesi izlenebiliyorsa, etrafında kanama alanı olmaması, kesenin şeklini koruması iyi kriterlerdir.Gebelik kesesi görünmeyecek kadar küçük ya da görünmesi gerekirken görünmüyor ise kanda ßHCG testi (gebelik testi ) yapılmalıdır.

Kan ßHCG testi 1500 mIU/ml den yüksekken kesenin gözükmemesi akla dış gebeliği getirmelidir ( ya da komplet düşüğü).Gebelik kesesi 13’mm ve daha fazla iken yolcsac görülmelidir.Kese 17’mm ve daha fazla iken embriyo görülmelidir. 7 haftalık gebelikte fetal kalp atımları izlenmelidir.

Embriyo 6-10mm arasında iken fetal kayıp oranı %3,2dir.

Vajinal kanamanın artması, ağrının artması, ultrason bulgularındaki bozukluklar düşük tehdidinin “kaçınılmaz düşük”e doğru gittiğini gösterir.

Kaçınılmaz Düşük:

Kanama ve ağrı çok artmış ve rahim ağzı açılmıştır.Ancak gebelik dokusu hala rahim içindedir.Hastanın kan grubu Rh(-) ise kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır. Kanama fazla ve bebek kalp atımları yok ise küretaj düşünülmelidir.

İnkomplet abortus ( Kısmi düşük ) :

Gebeliğin 6.haftasından önce kendiliğinden düşüklerde plasenta ve fetus birlikte atılırken bu haftadan sonra ayrı ayrı atılırlar.İnkomplet düşükde bebek ve plasentanın bir kısmı düşmüş bir kısmı ise hala içerdedir. Kanama genellikle orta derecededir ve sürekli ağrı vardır.Ağrı doğum ağrısına benzer.Rahim ağzı açıktır.Acilen küretaj yapılmalıdır.Kan uyuşmazlığı olan hastalarda koruyucu iğne yapılmalı, kan kaybı fazla ise tam kan sayımı bakılmalıdır.Ateşi olan hastalarda mikroplu düşük (septik abortus) ihtimali nedeniyle antibiyotik başlanmalıdır.

Düşük Tehdidinde Tedavi:

Yatak istirahatinin riski azalttığına dair kanıt yoktur. Ancak hasta günde 4 saatten fazla ayakta kalmamalı ve 14-15 kg dan fazla ağırlıkları kaldırmamalıdır.Progesteron kullanımın düşükleri önlediğine dair bir fikir birliği yoktur ancak pek çok hekim düşük tehdidi olan hastalarına progesteron hormonu vermektedir.

Kendiliğinden olan düşüklerin muhtemel nedenleri:

1)Anembriyonik gebelik (kese içinde embriyo izlenmemesi)

2) Embriyoya ait anomaliler (genetik-yapısal)

3) Kromozomal anomaliler ( en sık Trizomi 16)

4) Uterus anomalileri ( en sık uterin septum = uterusu ikiye bölen perde olması)

5) Teratojenlere maruz kalma

6) Annenin ciddi sistemik hastalıkları ( diabet, guatr vs..)

7) Plasentanın bozuklukları 8) İnfeksiyonlar (Toxoplasma, rubella vs…)

9) Aşırı maternal travma

Bugünün teknolojisi maalesef düşüklerin %50’sinin nedenini açıklayamaz.
 
Üst