Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezasi:

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezasi:
Madde 79 - 1 - Kendisini kasten sakatlayan veya her hangi bir suretle askerliğe yaramayacak bir hale getiren veya kendi rızasiyle bu hale getirten bir seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.

2 - Fiil her nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır.

3 - Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye kadar ağır hapis, düşman karşısında yapılmışsa yapan ölüm cezasiyle cezalandırılır.
 
Üst