1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.108
  Beğenilen Mesajlar:
  1.153
  Ödül Puanları:
  113

  Keneler Hakkında: Kirim-kongo Hemorajik Ateşi Tedavi Ve Korunma

  Konu, 'Hastalık Türleri' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  kene rengi kene ne renk olur koparılırsa ne olur DESTEK TEDAVİSİ:
  Sıvı elektrolit izlenmesi ve gerekirse replasmanı
  Kan komponentlerinin izlenmesi ve gerekirse
  replasmanı (taze donmuş plazma ile faktör, trombosit süsp. ile trombosit verilmesi)
  Kanama takibi ve gerekirse tam kan replasmanı
  Şok durumunda vazopressörlerin kullanımı
  ETKENE YÖNELİK TEDAVİ:
  Antiserum kullanılması
  Ribavirin kullanılması

  ANTİSERUM
  İyileşen hastalardan elde edilen bağışık serum bazı durumlarda kullanılmış olmasına rağmen yararı gösterilememiştir.
  RİBAVİRİN
  Ribavirin’in KKHA etkenine maymun vero hücrelerinde in-vitro etkinliği belirlenmiştir.
  Hayvan deneylerinde infekte farelerde viremiyi önlemediği ancak organ patolojisini engellediği gösterilmiştir.

  İlacın oral ve parenteral formları, hem tedavi hem de proflaksi amacıyla kullanılmıştır.
  Literatür sonuçları ilacın hem tedavi hem de proflaksi açısından genelde başarılı bulunduğunu belirtmektedir.
  İran’da 69 hastanın 61’i (% 88.9) ribavirin tedavisi ile sağ kalmıştır. * Clin Infect Dis 36: 1613-8, 2003.
  Kore’de askerlerde temas sonrası proflaksi de başarı ile kullanılmıştır. **http:cbwinfo.com/Biological/Patogens/CCHF.html

  ŞÜPHELİ YADA TANISI DOĞRULANMIŞ HASTA İÇİN ÖNERİLEN RİBAVİRİN İLE TEDAVİ ŞEMASI
  IV. kullanım : 2 gr (30 mg/kg) yükleme dozu,
  4×1 gr (15 mg/kg) / 4 gün,
  3×0.5 gr (7.5 mg/kg) /6 gün.
  Oral kullanım: 2 gr yükleme dozu,
  4×1 gr / 4 gün,
  4×0.5 gr /6 gün.
  Çocuklar için tedavi önerisi henüz yoktur.

  Ribavirin, embriyotoksik ve teratojeniktir. Gebelik ve laktasyonu bulunan ciddi durumdaki hastalara ribavirin tedavisi doz değişikliğine gidilmeden uygulanmalıdır. Tedavi sırasında emzirme işlemine son verilmelidir.
  Ribavirin’in en önemli yan etkisi; geri dönebilen ve tedavi edilebilen hemolitik anemidir.

  Endemik bölgelerde kişisel korunma önlemleri :
  1. Kenenin aktif olduğu dönemlerde kenelerin bol
  bulunabileceği alanlardan kaçınılmalıdır.
  2. Kene ısırmasını önlemek için giysilere ve deriye
  repellent (sinek, böcek savar) uygulamalıdır.
  3. Giysilerin ve cildin düzenli olarak kene
  açısından kontrolü yapılmalı ve kene varsa
  çıkarılmalıdır.
  4. Kimyasal madde kullanımı kenelerin kusmasına
  neden olacağından, keneler mekanik olarak
  yavaşça ve tek bir hareketle parçalanmadan
  çıkarılmalıdır.
  5. Uzun çorap, bot, uzun pantolon giyilmeli ve
  pantolon çorabın ya da botların içine, tişörtün alt
  kısmı da bele yerleştirilmelidir.
  Endemik alanlarda çiftlik hayvanları ile uğraşan kişiler kendilerini korumak için ek önlemler almalıdır:
  1. Deriye (örn.DEET) ve giysilere (örn.permentin)
  repellent (böcek kovucu, itici sıvı) sürülmelidir.
  2. Derinin, infekte doku ve kanla temasını önlemek
  için eldiven ve koruyucu giysiler giyinmelidir.

  Sağlık çalışanları için de korunma önlemleri gereklidir:
  1. KKHA’nin nozokomiyal yayılım riski vardır.
  2. Tanı alan ya da şüphelenilen hastalar izole
  edilmelidir. Temas önlemleri alınmalıdır.
  3. Tanı amacıyla kan ve doku örnekleri alınırken
  ve laboratuvara yollanırken korunma önlemleri
  alınmalıdır.
  4. Lab. uygulamaları 4. derece emniyet düzeyi
  (biosafety level 4) özelliklerine sahip lab.larda
  yapılmalıdır.
  5. Kesici ve delici aletler, vücut atıkları güvenli bir
  şekilde atılmalı veya dekontamine edilmelidir.
  6. Sağlık çalışanları cerrahi prosedürler esnasında
  oluşabilecek kesici yaralanmalar nedeniyle de
  yüksek risk altındadırlar. (Abdominal semptomların
  nedenini araştırmak için cerrahi girişim yapan hekimlere
  infeksiyonun bulaştığı gösterilmiştir.)
  7. İnfekte kan ve doku ile temas eden sağlık
  çalışanları temastan sonraki 14 gün boyunca ateş
  ve semptomlar yönünden günlük olarak
  izlenmelidir.
  8. Şüpheli veya doğrulanmış olgu ile temas
  sonrasında ribavirin ile proflaksi de
  uygulanmalıdır: 4 x 0.5 gr/ 7gün PO.
  Aşı: KKHA’ne karşı fare beyin derivesinden inaktif bir aşı elde edilmiş ve Doğu Avrupa’da küçük çapta kullanılmış olmasına rağmen insanlar için etkin ve emniyetli aşı henüz mevcut değildir.
  Akarisidler (akar ilaçları) ile kene kontrolü en etkin ve akılcı uygulamadır.

  Bunlar da Sağlık Bakanlığının sitesinden alınan korunma yöntemleri;

  * Hasta ve hastanın sekresyonları ile temas sırasında mutlaka üniversal önlemler (eldiven, önlük, gözlük, maske vb.) alınmalıdır. Genellikle hava yolu ile bulaşmadan bahsedilmemektedir. Ancak, kan ve vücut sıvıları ile temastan kaçınılmalıdır. Bu şekilde bir temasın söz konusu olması halinde, temaslının en az 14 gün kadar ateş ve diğer belirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir.
  * Hayvan kanı, dokusu veya hayvana ait diğer vücut sıvıları ile temas sırasında da gerekli korunma önlemleri alınmalıdır.
  * Kene mücadelesi çok önemli olmakla birlikte oldukça zor görülmektedir. Keneler yumurta dönemleri hariç diğer biyolojik evrelerinde insanlara hücum ederek kan emebilir. Hem mera keneleri hem de mesken keneleri gelişmelerini sürdürebilmek ve nesillerini devam ettirebilmek için konakçılarından kan emmek zorundadırlar; genel olarak da konakçı spesifitesi göstermezler. Coğrafik bölgelere ve türlere göre değişmekle beraber, KKKA’yı bulaştıran Hyalomma soyuna ait keneler genel olarak nisan ve ekim aylarında aktiftirler; bu dönemlerdeki salgınların sebebi de budur. Bu nedenle öncelikle konakçılar kenelerden uzak tutulmalı ve kenelerin kan emmeleri engellenmelidir.
  * Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınılması gerekmektedir. Hayvan barınakları veya kenelerin yaşayabileceği alanlarda bulunulması durumunda, vücut belirli aralıklarla kene yönünden muayene edilmeli; vücuda yapışmamış olanlar dikkatlice toplanıp öldürülmeli, yapışan keneler ise kesinlikle ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan (bir pensle sağa sola oynatarak, çivi çıkarır gibi) alınmalıdır.
  * Diğer önemli hususlardan birisi de piknik amaçlı olarak su kenarları ve otlak şeklindeki yerlerde bulunanlar döndüklerinde, mutlaka üzerlerini kene bakımından kontrol etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak vücuttan uzaklaştırmalıdır. Çalı, çırpı ve gür ot bulunan yerlerden uzak durulmalı, bu gibi yerlere çıplak ayakla veya kısa giysilerle girilmemelidir.
  * Ormanlarda çalışan işçilerin ve ava çıkanların lastik çizme giymeleri veya pantolonlarının paçalarını çorap içine almaları kenelerden koruyucu olabilmektedir.
  * Hayvan sahipleri hayvanlarını kenelere karşı uygun akarisitlerle ilâçlamalı, hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkân vermeyecek şekilde yapılmalı, çatlaklar ve yarıklar tamir edilerek badana yapılmalıdır. Kene bulunan hayvan barınakları uygun akarisitlerle usulüne göre ilâçlanmalıdır.
  * Gerek insanları gerekse hayvanları kene enfestasyonlarından korumak için repellent olarak bilinen böcek kaçıranlar dikkatli bir şekilde kullanılabilir. Repellentler sıvı, losyon, krem, katı yağ veya aerosol şeklinde hazırlanan maddeler olup, cilde sürülerek veya elbiselere emdirilerek uygulanabilmektedir. Aynı maddeler hayvanların baş veya bacaklarına da uygulanabilir; ayrıca, bu maddelerin emdirildiği plâstik şeritler, hayvanların kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir.
  * Kenelerin çevrede çok olması halinde mera, çayır, çalı, çırpı ve gür otların bulunduğu yerler gibi kenelerin yaşamasına müsait alanlarda, diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden, insektisit uygulamalarına başvurulabilir. Açık alanlara insektisit uygulamalarının uygun görüldüğü durumlarda uçak, helikopter, püskürtme cihazı monte edilmiş araç veya sırtta taşınan pompalar kullanılmalıdır.
  * Açık alanlarda yapılabilecek kene mücadelesi amacıyla, her bir hektara aktif madde olarak carbaryl ve propoxur hektara 2 kg, deltamethrin ve lambda-cyhalothrin 0,003-0,3 kg, permethrin 0,03-0,3 kg, pirimiphos-methyl ise 0,1-1 kg olarak uygulanabilmektedir.
  * Son yıllarda, kene popülâsyonunun kontrolünde biyolojik yöntemlerin kullanılmasına ilişkin çalışmalar da yürütülmektedir
   
Keneler Hakkında: Kirim-kongo Hemorajik Ateşi Tedavi Ve Korunma konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kırım-kongo Kanamalı Ateşi nedir

  Kırım-kongo Kanamalı Ateşi nedir

  Kırım-kongo Kanamalı Ateşi KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Nedir? Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA),keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir...
 2. Kırım-kongo Kanamalı Ateşi

  Kırım-kongo Kanamalı Ateşi

  KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Nedir? Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA),keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir....
 3. Kırım-Kongo Kanamalı Atesinden Korunma

  Kırım-Kongo Kanamalı Atesinden Korunma

  Hastalığın bulasmasında keneler önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle kene mücadelesi önemlidir fakat oldukça da zordur. 1. Đnsanlar kenelerden uzak tutulabilir ise bulas önlenebilir. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınmak gerekir. Kırım-Kongo Kanamalı Atesinden Korunma 2. Kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı ve gür ot bulunan alanlardan uzak durulmalı,...
 4. Grip Nasıl Bulaşır? Tedavi ve Korunma Yolları Nelerdir?

  Grip Nasıl Bulaşır? Tedavi ve Korunma Yolları Nelerdir?

  grip nasıl bulaşır, grip tedavisi, gripten korunma yolları Sevgili melekler, hava sıcaklıklarının bir artıp bir azaldığı şu günlerde en sık karşılaşılan hastalık grip. Eğer doğru tedavi edilmezse sinüzit, orta kulak iltihabı gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hasan Yılmaz, gribin nasıl bulaştığı, tedavisi ve korunma yolları hakkında önemli...
 5. Hemorajik kist belirtileri ve tedavisi

  Hemorajik kist belirtileri ve tedavisi

  Yumurtalıklada (overde) en sık rastlanılan kistlerden birisi korpus (corpus) hemorajikum kistleridir. Bunlar yumurtlama döneminde yumurtalıklarda follikül kisti veya korpus luteum içerisine kanama olması nedeniyle oluşurlar. Korpus hemorajikum kanamalı cisim amlamına gelir. İçerisine kanama olması ile folikül kisti veya korpus luteum bir miktar büyür ve genellike 4-5 cm boyutlarında kırmızı...

Sayfayı Paylaş