Kimya Teknikeri nedir kpss

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Kimya Teknikeri nedir kpss
kimya teknolojisi dgs kimya dgs teknolojisi iş alanları iş imkanları önlisans
Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.

GÖREVLER
- Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar,
- Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir,
- Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular,
- Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur,
- İşletme raporu tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Cam malzemeler: Deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, beher, erlen, balonjoje, baget, geri soğutucu, santigrat derece vb.,
- Porselen malzemeler: Havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan,
- Cihazlar: Etüv, külfırın, santrifuj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre,
- Asitler: Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit vb.
- Bazlar: Organik ve inorganik,
- Tuzlar,
- Saf su,
- Numuneler (Mamul, kimyasal vb.),
- Çeşitli formlar,
- Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya teknikeri olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
- Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen,
- Tedbirli,
- Yönergeyi izleyebilen,
- Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen,
- Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan,
- Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kimya teknikerleri; çalışmalarını laboratuar, fabrika ve atölyelerde gerçekleştirirler. Çalışma ortamı gürültülü, kokulu ve tozludur. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde patlama, kimyasal madde yanıkları ve zehirlenmeler olabilir. Çalışırken kimya mühendisleriyle, kimyagerlerle diğer çalışanlarla iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. Birçok endüstri işletmeleri adı geçen meslek elemanını istihdam etmektedir. İş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur. Bu meslek kendi işini kurmaya elverişli değildir. Çok büyük sermayeye ihtiyaç olup ekip çalışmasını gerektirir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Kimya” “Kimya Teknolojisibölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacıcılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayii Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınaii Boya, Boya Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Kimya Teknikeri” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim boyunca öğrenciler;
1. Yarıyılda; Analiz-I, Fizik-I, Kimya-I, Analitik Geometri,
2. Yarıyılda; Analiz-II, Fizik-II, Kimya-II, Soyut Matematik, Fizik Laboratuarı-I,
3. Yarıyılda; Analiz-III, Fizik-III, Analitik Kimya-I, Analitik Kimya Laboratuarı-I, Anorganik Kimya-I, Veri İşlem Bilgi Programları-I,
4. Yarıyılda; Fizik-IV, Analitik Kimya-II, Analitik Kimya Laboratuarları-II, Anorganik Kimya-II gibi meslek derslerini görürler.
- Ayrıca her yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi Gibi kültür derslerini alırlar.
- Öğrenciler eğitim boyunca okulun laboratuarlarında ve ilgili işyerlerinde staj yaparak pratik eğitim görürler.

MESLEKTE İLERLEME

“Kimya””Kimya Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Kimya”, “Kimya Mühendisliği”, “Biyokimya”, “Çevre Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Mesleki eğitim boyunca şartları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilir.

- Meslek eğitimini bitiren kimya teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Enflasyon oranı dikkate alındığında en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranında ücret alırlar.

- Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Meslek elemanları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 
Geri
Üst