Kismen Haczi Caiz Olan şeyler:

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Kismen Haczi Caiz Olan şeyler:
haczi caiz olmayan mallar ve haklar
Madde 83 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

(Değişik fıkra: 12/04/1968 - 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Misafir
M
PaSikA
Cevaplar
0
Görüntüleme
987
PaSikA
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
783
*jellibon*
*jellibon*
PaSikA
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
PaSikA
Üst