Kö erkek isimleri

esena

esena

Aktif Üye
Üye
#1
Kö erkek isimleri
Köçüm: göç
Kökar: köklü soydan gelen
Kökcan: asıl dost
Köken: geçmişe dayanılan son hal
Köker: köklü soydan gelen
Köklem: ilkbahar
Köklü: kökü olan
Köksal: kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin
Köksan: tanınmış, ünlü ad
Köksoy: tanınmış bir soydan gelen
Köktay: sağlam, genç
Köktaş: toprakta kalıcı taş
Kökten: köklü, yüzeyde kalmayan, derine inen
soylu
Kökşin: gök renginde
yaşlı koca
Körnes: ayna
Köroğlu: bir Türk halk hikayesi kahramanı
Köse: sakalı, bıyığı hiç çıkmayan veya seyrek olan
daha çok lakab olarak kullanılır
Kösten: ılıca
Köymen: köy adamı
Közcan: ateş gibi dost
Közer: ateş gibi yiğit
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 1
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0

Similar threads